Rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

 Uchwała została podjęta jednogłośnie podczas posiedzenia 29 listopada 2022 roku. 

 W uchwale podkreślono tragedię Zagłady i zaznaczono, że „Jako obywatelki i obywatele Polski […] mamy obowiązek stania na straży pamięci ofiar i podejmowania  wszelkich działań uniemożliwiających powtórzenie się tej historii. […] Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu żydowskiego”.

Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów zachęca do zapoznania się z zestawienieniami bibliograficznymi  Getto warszawskie oraz Holocaust opublikowanymi w bibliografii Motywy literackie, motywy w kulturze.