Opór w edukacji

Bibliografia “Opór w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 49 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Ambiwalencja i opór : nauczyciele i studenci wobec szkoły / Sławomir Pasikowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014. – 284, [1] s. : il., err. ; 24 cm.

2. “Człowiek musi się buntować” : bunty i opory oświatowe Jacka Kuronia : w poszukiwaniu szklanych domów / Paweł Rudnicki. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 200-214
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

3. Elektroniczny o(d)pór edukacyjny : przeciwko ograniczaniu kreatywnych możliwości nowych mediów / Grzegorz D. Stunża. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 286-298
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

4. Jak zyskać na oporze? : nieprzejrzystość, oczywistość i perswazyjność jako (de)generatory (twórczego) oporu (fragmenty i tropy myślenia o potencjale oporu) / Lech Witkowski // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 39-54
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

5. Konflikt w szkole : studium etnograficzne / Katarzyna Wajszczyk. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. – S. 67-73 : Opór jako reakcja na władzę
M 214748 (Opole)

6. Konsekwencje edukacyjne oporu twórczego wobec rzeczywistości / Agnieszka Łagoda. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 389-394
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

7. Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej – Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 416 s. ; 23 cm.
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

8. Kreatywność oporu w edukacji : proces indywiduacji i nabywania kompetencji społecznych / Ewa Bilińska-Suchanek. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 55-64
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

9. Kształtowanie oporu transformatywnego ucznia a umiejętności komunikacyjne nauczyciela / Iwona Gumowska. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 311-321
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

10. Kultury oporu w szkole : działania, motywacje, przestrzeń / Anna Babicka-Wirkus. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. – 304 strony : ilustracje ; 21 cm.

11. Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji / Ewa Bilińska-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. – 303 s. : il. ; 23 cm.

12. Nauczycielskie uwikłanie w opór wobec władzy i zarządzania? : konstatacje wokół dystansu i integracji w procesie zarządzania zespołem nauczycielskim / Jolanta Maciąg. – Bibliogr. // W : Opór w kulturze : tradycja, edukacja, nowoczesność / pod red. nauk. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – S. 129-146
* Zależność między uwarunkowaniami osobowymi dyrektora szkoły podstawowej a oceną poziomu integracji społecznej w zespołach nauczycielskich
M 213022 (Opole)

13. O oporze i odporze edukacyjnym : kreatywność oporu realizuje się w odporze / Joanna Rutkowiak. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 14-38
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

14. O szkole przetwarzającej opór uczniów : system edukacyjny Szkół “ALA” alternatywą dla krytycznych i kontestujących licealistów : z doświadczeń praktyki szkolnej / Mariusz Budzyński. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 217-236
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

15. Opór przez instytucję : kształcenie integracyjne kreatywną formą pokonywania barier w społecznym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych / Danuta Apanel. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 410-416
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

16. Opór skandalicznej opresji szkolnej : “niegrzeczni uczniowie” – medialna projekcja czy rzeczywisty problem pedagogiczny? : o potrzebie namysłu nad komunikacyjnym sensem skandali szkolnych / Małgorzata Mikołajczak. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 322-333
* Dot. zachowań opresyjnych uczniów w stosunku do nauczycieli
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

17. Opór twórczych zmagań ze sobą : wpływ szkoły na kształtowanie tożsamości ucznia : (na przykładzie liceów alternatywnych “ALA”) / Maria Sitko. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 237-247
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

18. Opór uprzedzeń : hermeneutyczne zadanie refleksji o nauczycielu / Grażyna Wyszyńska. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 300-310
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

19. Opór w edukacji : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2006. – 191 s. ; 21 cm.

20. Opór wobec lekcji WF-u : obszary buntu szkolnego wobec wychowania fizycznego / Agnieszka Zalewska-Meler. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 379-386
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

21. Opór (wobec) narcyzmu jako problem pedagogiczny / Klaudia Węc. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 114-136
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

22. Opór (wobec) “niewypowiadalnego” w pedagogice twórczej samotności Thomasa Mertona / Julita Orzelska. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 184-199
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

23. Opór wobec szkoły : dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu : studium socjopedagogiczne / Ewa Bilińska-Suchanek. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 286, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm.
M 187523 (Opole)

24. Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Anna Gajdzica. – Cieszyn ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 382 s. : il. ; 23 cm.

25. Przeciw udaremnianiu oporu : działanie manipulacyjne jako antyteza twórczego oporu / Alina Wróbel. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 248-259
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

26. Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. – 266 s.: il., fot. ; 22 cm. – (Biblioteka RPD)
M 054690 (Brzeg), M 054987 (Kluczbork), M 068861 (Nysa), M 217599 (Opole)

27. Szkoła jako miejsce zniewolenia i/lub wyzwolenia ucznia, czyli o potencjale rytuałów oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus. – Bibliogr. // W : Opór w kulturze : tradycja, edukacja, nowoczesność / pod red. nauk. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – S. 251-264
M 213022 (Opole)

28. Typy oporu wobec szkoły jako instytucji a opinie o uczniach / Irena Gumowska // W : Wychowanie -nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. – Toruń, 2010. – S. 91-102

29. Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – 201 s. : il. ; 24 cm.

30. Wagarowanie jako forma oporu w edukacji : między twórczością a destrukcją / Mirosława Cylkowska-Nowak. – Bibliogr. // W : Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 350-378
C 203091 M 203135 M 203136 M 203137 M 203138 M 205002 M 209594 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

31. Dyrektywność czy dialog? : dlaczego istnieje społeczny opór wobec powszechnej edukacji sześciolatków w szkole? : syndrom niedokończonej reformy / Andrzej Sędek // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – R. 5 (2009), s. 27-38

32. Nowe media jako “lekarstwo” na opór uczniów wobec lektur szkolnych / Sylwia Katarzyna Gierczak // Folia Bibliologica. – Vol. 59 (2017), s. 119-134

33. Opór i konflikty w zespołach ludzkich / Mariola Pilszak // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, [nr] 2, s. 30-36

34. Opór i tożsamość : inspiracje badaniem nad oporem w szkole / Sławomir Pasikowski // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 5-15

35. Opór – jego interdyscyplinarny charakter, sieć pojęć i perspektywy teoretyczne : (wybrane ujęcia) / Ewa Bielska // Chowanna. – 2017, t. 2, s. 19-31

36. Opór psychologiczny młodzieży: rola źródła i kierunku presji społecznej w kwestii ujednolicenia ubioru w szkole / Anna Rokowska // Psychologia Rozwojowa. – T. 13, nr 2 (2008), s. 47-56

37. Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji / Iwona Gumowska // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 20-25

38. Opór w perspektywie badania autoekspresji : dyskusja wokół niektórych zagadnień zaprezentowanych w książce Anny Babickiej-Wirkus: “Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży ” / Sławomir Pasikowski // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 111-117
* Zawiera recenzję książki: Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. – Kraków, 2015

39. Opór w szkole : z doświadczeń wychowanków zakładów poprawczych / Krzysztof Sawicki // Chowanna. – 2017, t. 2, s. 85-107

40. Po co (w) szkole opór? / Anna Babicka-Wirkus. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 3, s. 56-59

41. Problem transgresji w kontekście oporu w edukacji / Sławomir Pasikowski. – Bibliogr. // Edukacja. – 2005, nr 2, s. 14-19

42. Przemiany systemu edukacji a opór społeczny jako wyraz niepokojów wobec zmieniających się realiów / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Chowanna. – 2017, t. 2, s. 109-122

43. Reaktancja w motywacji zadaniowej gimnazjalistów / Zofia Dołęga. – Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. – T. 21, nr 2 (2015), s. 257-265

44. Typ szkoły jako czynnik różnicujący opór wobec niej / Ewa Bilińska-Suchanek // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 47-53

45. [Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy – recenzja] / Agata Aszklar // Studia z Teorii Wychowania. – T. 6, nr 3 (2015), s. 215-218
* Zawiera rec. książki: Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. – Kraków, 2015

46. [Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy – recenzja] / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 53-55
* Zawiera rec. książki: Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. – Kraków, 2015

47. [Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy – recenzja] / Rafał Pląsek // Kwartalnik Edukacyjny. – 2016, nr 1, s. 99-101
* Zawiera rec. książki: Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. – Kraków, 2015

48. Zgoda na opór dzieci jako obszar potencjalnej zmiany w klasach początkowych / Marzenna Nowicka // Studia Pedagogiczne. – T. 64 (2011), s. 203-224

49. Zrozumieć opór, czyli jak skutecznie pomóc klasie / Iwona Gryniuk-Toruń // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 136-145

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu