Wystawa „15 lat Polski w Unii Europejskiej”

Zapraszamy do oglądania wystawy publikacji pochodzących ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu nawiązujących treścią do problematyki integracji europejskiej w kontekście 15-lecia obecności Polski w strukturach UE, której wernisaż odbył się 25 kwietnia br. W otwarciu wystawy wziął udział Krzysztof Grzęda, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz Dariusz Joniak, główny specjalista w tymże Departamencie. Wystawa została podzielona na działy poświęcone migracji, kulturze, gospodarce, edukacji. Osobną część wystawy stanowi dział poświęcony Europejskiej Nagrodzie Literackiej oraz europejskim noblistom. W PBW znajduje się ponad 1400 wydawnictw poświęconych problematyce europejskiej, w tym bardzo bogaty dział edukacyjny obejmujący materiały dla nauczycieli, studentów i uczniów – scenariusze zajęć, materiały audiowizualne i multimedia. Wystawę można oglądać na I piętrze PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 w godzinach pracy biblioteki.