Wieś

Książki:

1. Adaptacja “Chłopów” W.S. Reymonta w reż. Jana Rybkowskiego jako punkt wyjścia do rozważań na temat kultury i obyczajowości mieszkańców polskiej wsi przełomu XIX i XX w. / Anna Ryłek // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 60-71
* Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
M 054713 (Brzeg), M 054991 (Kluczbork), M 068907 (Nysa), C 217565 M 217574 (Opole)

2. Autobiografie wiejskie w polskiej prozie współczesnej / Magdalena Marszałek // W : Autobiografie (po)graniczne / pod red. Ingi Iwasiów i Tatiany Czerskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2016. – S. 257-268

3. Dziesiąta muza w stroju ludowym / Grzegorz Pełczyński. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – 252, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Etnologia i Antropologia Kulturowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1230-8595 ; nr 20)

4. Gra w ludowe : nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa / Andrzej Zawada. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 299, [1] s. ; 20 cm.
M 033537 (Brzeg), M 43178 M 43179 (Kędzierzyn-Koźle), M 037214 (Kluczbork), M 133488 (Opole)

5. Jan Kasprowicz : poeta wsi wielkopolskiej / Stanisław Helsztyński. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955. – 182, [2] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 21 cm.
M 5529 (Kędzierzyn-Koźle), M 037891 (Opole)

6. Językowa kreacja przyrody w mieście i na wsi : (na materiale powieści Wdowiec Józefa Korzeniowskiego) / Jowita Żurawska-Chaszczewska // W : Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – S. 505-521

7. Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach / Tomasz Jelonek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 2018. – 312 stron : faksymilia, fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.

8. Miasto i wieś / Katarzyna Sobolewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 458, [2] s. ; 25 cm. – (Słownictwo pism Stefana Żeromskiego t. 12)

9. Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu “wiejskiego” : Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin / Aleksander Wawrzyńczak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005. – 196 s. ; 24 cm. – (Rosja – Myśl, Słowo, Obraz t. 7)

10. Nazwy własne w utworach rosyjskiej prozy wiejskiej XX wieku / Henryka Munia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 169 s. ; 24 cm.

11. Nobilitacja i rozrachunek : problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego / Zdzisław Śliwka. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1990. – 202, [1] s. ; 24 cm.

12. O prawdziwy obraz wsi : z polemik literackich dwudziestolecia międzywojennego / Zbigniew Andres. – Rzeszów : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1977. – 171, [1] s. ; 21 cm.

13. O przyrodzie wschodniej wsi kujawskiej z przełomu XIX i XX wieku na podstawie Kujawskich legend, gawęd i gadek Antoniego B. Łukaszewicza / Anka Paluszak-Bronka // W : Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie / pod red. Małgorzaty Święcickiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. – S. 431-446
M 202013/I (Opole)

14. O szczęśliwym to chłopie opowieść : obraz wsi w Polskiej Kronice Filmowej / Sylwia Kołos // W : Folklor : tradycja i współczesność / pod. red. Roksany Sitniewskiej, Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 143-155
M 054947 (Brzeg)

15. Obraz wsi i chłopa we współczesnej powieści polskiej nurtu wiejskiego / Maria Roguszka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1987. – 160 s. ; 24 cm. – (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; 16)
M 151381 (Opole)

16. Obraz wsi w śląskiej toponimii / Danuta Lech-Kirstein // W : Polonistyka wobec wyzwań współczesności : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 2 / red. nauk. Stanisław Gajda, Irena Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 377-387

17. Od Janicjusza do Nowaka. Źródło 1 / [kom. red. Kazimierz Długosz et al.]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. – 158, [2] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Klubu Kultury Chłopskiej)
*Wieś w literaturze polskiej

18. Od “Nagiego roku” do “Zaoranego ugoru” : wieś i rewolucja w rosyjskiej literaturze radzieckiej lat dwudziestych / Janina Sałajczyk ; Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : UW, 1979. – 134 s. ; 24 cm. – (Skrypty Uczelniane / UG)

19. Onomastyka literacka w prozie o tematyce wiejskiej Władysława Orkana / Katarzyna Obrzut. – Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2012. – 185, [27] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ; z. 57)

20. Pisarstwo wsi i ziemi : szkice i eseje / Stefan Lichański. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 331, [1] s. ; 21 cm.
M 146174 (Opole), M 039019 (Brzeg), M 48280 (Kędzierzyn-Koźle), M 040514 (Kluczbork), M 047744 (Nysa)

21. Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze / Jakub Zdzisław Lichański, Stefan Lichański ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1976. – 128, [2] s. ; 21 cm. – (Poradniki Bibliograficzne)
M 020029 (Brzeg), M 30875 (Kędzierzyn-Koźle), M 027516 (Kluczbork), M 100244 (Opole)

22. Portret zbiorowy bez retuszu / Barbara Chlebowska. – Bibliogr. // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 46-51
M 054713 (Brzeg), M 054991 (Kluczbork), M 068907 (Nysa), C 217565 M 217574 (Opole)

23. Ryzyko obecności : doświadczenie biograficzne i powieść chłopska / Krzysztof Nowosielski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 248, [4] s. ; 20 cm.
M 034553 (Brzeg), M 43695 (Kędzierzyn-Koźle), M 037683 (Kluczbork)

24. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 12, Miasto i wieś / Katarzyna Sobolewska. – Kraków : Universitas, 2007. – 458, [2] s. ; 25 cm.

25. Śmierć, śmierć, inne życie : wieś w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku / Przemysław Czapliński // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 14-34

26. Tadeusz Nowak, nurt wiejski i następcy / Bogumiła Kaniewska // W : Pokolenie “Współczesności” : twórcy, dzieła, znaczenie / redakcja naukowa Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, Ewelina Chodakowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 187-197

27. Tamtego świata już nie ma, czyli O aktualności diagnozy Edwarda Redlińskiego / Grzegorz Odoj // W : Językowe i kulturowe modelowanie świata : księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi / pod redakcją Katarzyny Marcol i Jana Kajfosza. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej ; Ostrava: Katedra Socjologii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2017. – S. 167-184

28. Temat wiejski w literaturze polskiej : materiały sesji naukowej, Rzeszów, styczeń 1976 r. – Rzeszów : Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1978. – 172, [1] s. ; 24 cm.

29. Teologia zapomnianej wsi : komentarz do “Psalmów” Tadeusza Nowaka / Łukasz Kołoczek // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod redakcją Doroty Siwor i Józefa Maria Ruszara. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 215-239

30. “Tragedia chłopska” : od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego : tematyka – kompozycja – idee / Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – 375 s. : err. ; 24 cm.

31. Wieś / Józef Bachórz // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 1025-1028
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

32.Wieś jako temat w literaturze polskiej po roku 1989 / Bogumiła Kaniewska // W : Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej / red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. S. 173-188
M 0213652 (Opole)

33. Wieś pańszczyźniana w literaturze polskiej w XV-XIX [wieku] / Mieczysław Piszczkowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. – 268,[3] s. ; 18 cm.
M 21454 M 22736 (Kędzierzyn-Koźle), M 020633 (Kluczbork), M 018024 (Nysa)

34. Wieś w literaturze polskiego baroku / Mieczysław Piszczkowski. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. – 87, [1] s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 36)
M 31951 M 35516 (Kędzierzyn-Koźle), M 028626 M 028627 (Kluczbork), M 029130 M 029238 (Nysa), M 105003 (Opole)

35. Wieś w literaturze polskiego Renesansu / Mieczysław Piszczkowski. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1959. – 158 s. ; 24 cm.
M 003618 (Brzeg), M 3343 (Kędzierzyn-Koźle), M 025008 M 025009 (Opole), M 004241 (Kluczbork), M 002964 (Nysa)

36. Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów / Halina Cękalska-Zborowska ; [oprac. graf. Wojciech Freudenreich]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. – 356, [4] s., [40] k. tabl. : il. ; 18 cm.
M 051746 (Brzeg), M 18088 (Kędzierzyn-Koźle), M 009811 C 014078 (Nysa), M 065055 (Opole)

37. Wieś w rosyjskiej radzieckiej prozie powieściowej lat 1917-1932 / Janina Sałajczykowa ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Wrocław ;Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. – 172, [2] s. : err. ; 21 cm. – (Seria Monografii / GTN. Prace Komisji Nauk o Literaturze ; nr 68)
M 119713 (Opole)

38. Władysław Stanisław Reymont “Chłopi” / Franciszek Ziejka // W : Lektury polonistyczne : pozytywizm, Młoda Polska. T. 1 / red. Stanisław Grzeszczuk. – Kraków : “Universitas”, cop. 1998. – S. 295-348
C 178765/I M 178766/I (Opole)

39. Włoska wieś w “czarnym dwudziestoleciu” “Annalena Bilsini” Grazii Deleddy oraz “Fontamara” Ignazia Silone jako egzemplifikacje postaw włoskich pisarzy wobec faszyzmu / Marlena Kowalska // W : Między prawdą a zwątpieniem : w poszukiwaniu obrazu przeszłości. T. 4 / pod redakcją Katarzyny Całus, Roberta Majznera ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. – S. 279-289

40. Wokół kultury i literatury ludowej : 1939-1948 / Jerzy Jastrzębski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. – 211, [4] s. ; 20 cm.
M 35631 (Kędzierzyn-Koźle), M 030377 M 030378 (Kluczbork), M 031793 (Nysa), M 110164 (Opole)

41. “Z chamskiej wsi do pańskiego miasta” : o plebejskim dziedzictwie we “Wschodzie” Andrzeja Stasiuka / Paweł Wiktor Ryś // W : Miejsca, ludzie, opowieści : o twórczości Andrzeja Stasiuka : studia i szkice / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne “Fraza”, 2018. – S. 238-249

42. Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego Oświecenia. Cz. 1 / Mieczysław Piszczkowski. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – VI, 204, [1] s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 6)
M 027694/I (Opole)

43. Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego Oświecenia. Cz. 2 / Mieczysław Piszczkowski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963. – VIII, 176 s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 9)
M 027694/II

44. Złota legenda chłopów polskich / Franciszek Ziejka. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1984. – 422, [2] s., 48 s. tabl. : il., fot., portr. ; 22 cm.
M 035506 (Brzeg), M 44771 (Kędzierzyn-Koźle), M 038462 (Kluczbork), M 044796 (Nysa), M 136950 M 136946 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

45. Budowanie mitu chłopa w malarstwie i literaturze XIX wieku / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 5, s. 65-73

46. Chłop “bajecznie kolorowy” w literaturze młodopolskiej / Franciszek Ziejka // Kultura i Społeczeństwo. – 1971, nr 1, s. 105-115

47. Chłop polski w twórczości Witkacego i Kadena / Franciszek Jakubczak // Wieści. – 1985, nr 17, s. 7

48. Chłopskość i metafizyka : z notatnika lirnika (dębowieckiego) / Stanisław Dłuski // Nowa Okolica Poetów. – 2000, nr 2, s. 187-191
*Nurt chłopski w literaturze

49. Codzienność wsi po transformacji : (“Opowiesci galicyjskie” Andrzeja Stasiuka i “Rodzinа Jołtyszewów” Romana Senczina) / Artur Nowaczewski // Przegląd Rusycystyczny. – 2020, nr 2, s. 71-85

50. Daleko od szosy : polska wieś w filmie Sasnalów / Agnieszka Sabor // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 10, s. 34

51. Dorfisze jidn : wieś w twórczości Pereca Hirszbejna / Mariusz Kałczewiak // Kwartalnik Historii Żydów. – 2020, nr 1, s. 69-89

52. Dwie drogi : język i funkcje prozy o tematyce wiejskiej / Dietrich Scholze // Miesięcznik Literacki. – 1987, nr 4, s. 49-53

53. Edukacja w szkole na wsi na podstawie powieści “Uczta” Bogdana Madeja i “Księżyc nad Nidą” Kornela Filipowicza / Maciej Krzemiński. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 3, s. 16-20

54. Fantazje inteligenckie czyli obraz wsi w powojennym filmie polskim / Małgorzata Sadowska // Dialog. – 2000, nr 10, s. 132-143

55. Funkcja zaimka “nasz” w oswajaniu przestrzeni wiejskiej na podstawie wierszy dla dzieci M. Konopnickiej / Maria Ostasz // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – Nr 1 (2002), s. 289-294

56. Futuryzje – folkloryzje, czyli awangardyści na wsi / Beata Śniecikowska // Autoportret. – 2012, nr 4, s. 74-78

57. Inspiracje ludowe w tekstach literackich / Dorota Nosowska // Cogito. – 2009, nr 18, s. 42-43
*Przykładowy temat prezentacji maturalnej

58. Jan Bujnowski – “Super Wieś” / Patrycja Cembrzyńska // Fragile. – 2012, nr 2, s. 38-41
*Wieś w fotografii

59. Karpacki mikrokosmos : wieś Baia Luna w powieści Rolfa Bauerdicka “Jak Matka Boska trafiła na Księżyc” / Szymon Makuch // Góry, Literatura, Kultura. – T. 6 (2012), s. 165-174

60. Koniec chłopskiej drogi / Julian Kawalec ; rozm. przepr. Leszek Konarski // Przegląd. – 2011, nr 41, s. 38-39

61. Kreacja przestrzeni wiejskiej w liryce dziecięcej Marii Konopnickiej / Maria Ostasz // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – [Nr] 2 (2003), s. 225-240

62. Literackie wędrówki po wsi polskiej : antropologiczne fascynacje Edwarda Stachury / Olga Wachcińska // Polonistyka. – 2011, nr 3, s. 31-34

63. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w “Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej / Jolanta Słoboda // Studia Językoznawcze. – T. 15 (2016), s. 115-125

64. Ludowość w twórczości malarzy młodopolskich na przykładzie tematyki huculskiej / Agnieszka Jankowska-Mann // Lud. – T. 85 (2001), s. 13-43

65. Matka ziemia, czyli motyw: wieś / Beata Stadryniak-Saracyn. – (Zmotywuj się) // Cogito. – 2008, nr 18, s. 62-63

66. Miejsce motywu wiejskiego w poezji współczesnej / Tomasz Burek // Tygodnik Kulturalny. – 1970, nr 12, s. 1, 7

67. Mieszkańcy rosyjskiej wsi wobec wyzwań postsowieckiej rzeczywistości w twórczości Iriny Mamajewej = Inhabitants of Russian rural areas in the context of challenges of post-Soviet reality in Irina Mamayeva’s works / Liliana Kalita // Studia Rossica Posnaniensia. – T. 44, nr 1 (2019), s. 189-200

68. Mityczny obraz wsi kresowej w prozie Marii Rodziewiczówny [fragm. pracy] / Ewa Tierling // Etnografia Polska. – 1997, z. 1/2, s. 69-96

69. Motywy wiejskie w polskich piosenkach : (po II wojnie światowej) / Jan Chańko // Zeszyty Wiejskie. – Z. 22 (2016), s. 221-242

70. Motywy wiejskie w twórczości Józefy Sawickiej-Ostoi / Marta Czajczyńska // Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. – Z. 38 (1997), s. 79-86

71. Mutacje gatunkowe czy przekroczenie konwencji : wokół zagadnień prozy wiejskich przestrzeni = Genological mutations or transcending of convention : about conception of rural spaces’ prose / Agnieszka Czyżak // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 62, z. 3 (2019), s. 51-64

72. Nowa wieś / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2016, nr 30, s. 84-86
*Wieś we współczesnej literaturze polskiej

73. Nurt chłopski, temat wiejski / Andrzej Zawada // Nowe Książki. – 1997, nr 1, s. 4-5

74. Nurt ludowy w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego : zagadnienia języka stylu i stylizacji / Stanisław Dubisz // Przegląd Humanistyczny. – 1983, nr 4, s. 103-116

75. O przestrzeni wiejskiej w wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej / Maria Ostasz // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 2 (2002), s. 109-126

76. Obraz ekonomiczny wsi w powieści W. Orkana “Komornicy” / Stefan J[erzy] Rittel // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – Nr 1 (2002), s. 321-330

77. Obraz wsi polskiej w romantycznych opisach podróży po kraju / Ewa Słoka // Litteraria. – [T.] 28 (1997), s. 117-127

78. Obraz wsi w powieści autobiograficznej “Całe moje życie” Heinza Piontka / Marek Lotko // Kwartalnik Opolski. – 2008, nr 1, s. 51-64

79. Obraz wsi w utworach poetyckich Zbigniewa Kozaka / Marta Wójcicka // Twórczość Ludowa. – R. 20, nr 1/4 (2005), s. 109-110

80. Obraz wsi wołogodzkiej w powieści “Przeddzień” Wasilija Biełowa = Kartina vologodskoj derevni v romane “Kanuny” Vasiliâ Belova = The description of the Vologda countryside in novel “Eves” by Vasilii Belov / Andżelika Rutkowska // Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog. – T. 8 (2018), s. 185-193

81. Ojczyzny Juliana Kawalca / Jan Pieszczachowicz // Zdanie. – 2010, nr 1/2, s. 107-109

82. Opolska wieś w poezji Jana Goczoła : diagnoza w perspektywie “zderzeń kulturowych” / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Studia Śląskie. – T. 74 (2014), s. 15-28

83. Opozycja “stara wieś” – “nowa dacza” w opowiadaniu “Nowa dacza” Antoniego Czechowa / Kazimiera Lis // Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 14 (2005), s. 17-28

84. Pejzaż wiejski w rosyjskich utworach nowelistycznych pierwszej połowy XIX wieku / Piotr Gancarz // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 18a (1999), s. 73-88

85. Pod gruszą i z klapsem / Aneta Kyzioł // Polityka. – 2011, nr 3, s. 74-76
*Wieś w serialu polskim

86. Poetyka świata przejrzystego : (wieś polska w powojennej powieści socrealistycznej) / Kazimierz Nowosielski // Nowy Wyraz. – 1976, nr 2, s. 53-60

87. Polska Koziołów i Czerepachów, czyli świat według “Rancza” / Agata Grabau // Przegląd. – 2012, nr 14, s. 16-20

88. Portret wsi : album / oprac. Jerzy Lewczyński // Karta. – Nr 43 (2004), s. 99-121
*Zdjęcia Feliksa Łukowskiego, wiejskiego fotografa z Zamojszczyzny z lat 1942-1950

89. Poszukiwania rodowodu : mit wsi w poezji Czernika, Ożoga i Frasika / Maria Jatikowicz // Literatura Ludowa. – 1979, nr 1-3, s. 53-68

90. Powracająca tematy końca wieku / Katarzyna Droga // Cogito. – 2008, nr 5, s. 98-102
*Zawiera m. in. zagadnienie:Wieś. Wielki temat końca XIX wieku w Polsce

91. Praca i ziemia jako wartości szczególnie cenione w społeczności wiejskiej : (na przykładzie “Drogi przez wieś” Wincentego Burka) / Marzena Miśkiewicz // Rozprawy Komisji Językowej. – T. 63 (2016), s. 87-99

92. Problemy społeczne i polityczne wsi polskiej w utworach prozatorskich Józefa Mortona / Maciej Równicki // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. – Nr 6 (2007), s. 75-97

93. Prowincja – uciec czy zostać? / Zbigniew Benedyktowicz ; rozm. przepr. Robert Walenciak // Przegląd. – 2009, nr 27, s. 6-10
*Wieś w serialu polskim

94. Regionalizm a nurt chłopski w prozie dwudziestolecia międzywojennego : zarys problemu / Zbigniew Andres // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury. – Z. 4 (1998), s. 123-135

95. Renesansowe wyobrażenie wsi we fragmencie “Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chodyń // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 8-9

96. Repetycja / Henryk Bereza // Regiony. – 2001, nr 2, s. 2-5
*Nurt chłopski w literaturze

97. Serialowy obraz kobiet wiejskich / Beata Łaciak // Wieś i Rolnictwo. – 2015, nr 1, [cz.] 2, s. 23-34

98. Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski / Lesław Tatarowski // Pamiętnik Literacki. – 1990, z. 4, s. 37-91

99. Sposoby tworzenia mitologicznych obrazów wsi w liryce dwudziestolecia międzywojennego / Maria Jakitowicz // Biuletyn Polonistyczny. – 1982, nr 1/2, s. 45-49

100. Topos arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej / Artur Rejter // Poradnik Językowy. – 2000, z. 8, s. 60-69

101. “Tysiąc wierszy o sadzeniu grochu” – Adam Mickiewicz a sprawa wiejska / Urszula Siekacz // Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. – T. 24 (2007), s. 313-324

102. U podstaw polskiej kultury jako kultury wiejskiej : urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej / Stanisław Kot // Kultura Wsi. – 1997, nr 1, s. 17-33

103. Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku / Małgorzata Anna Packalén // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 3, s. 59-70

104. W poszukiwaniu straconej wsi : wątki rustykalne w wybranych tekstach Andrzeja Stasiuka / Marcin Całbecki // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T.] 9 (2016), s. 173-187

105. Walka o prawdziwy obraz wsi w prozie polskiej lat 1930-1939 / Zbigniew Andres // Biuletyn Polonistyczny. – 1977, nr 1, s. 12-15

106. Wieś kaszubska w poemacie Majkowskiego “Jak w Koscerznie koscelnygo obrele abo pięc kawalerów a jedna jedyno brutka” / Tadeusz Linkner // Nasze Pomorze. – Nr 5 (2003), s. 105-122

107. Wieś łowicka w powieściach Juliana Gałaja / Dobiesław Jędrzejczyk // Roczniki Łowickie. – T. 10 (2012), s. 9-37

108. Wieś państwowa : album // Karta. – Nr 72 (2012), s. 114-127
*Wybór zdjęć Ireny Jarosińskiej z lat 50-tych

109. Wieś polska w publicystyce prasowej Marii Dąbrowskiej w latach 1910-1920 / Cezary Świetlicki // Dzieje Najnowsze. – 2001, nr 2, s. 35-46

110. Wieś spokojna na poprawę nastroju / Karolina Pasternak // Film. – 2007, nr 12, s. 50-52
*Serial “Ranczo”

111. Wieś w literaturze / Stanisław Srokowski // Tygodnik Kulturalny. – 1980, nr 28, s. 5

112. Wieś w literaturze polskiej / Jan Z. Brudnicki // Wiadomości Kulturalne. – 1995, nr 18, s. 14

113. Władysław St. Reymont – autorytet “sprawy chłopskiej” / Barbara Koc // Literatura Ludowa. – 2010, nr 6, s. 13-27

114. Władysław Stanisław Reymont – “Chłopi” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2008, nr 10, s. 58-65
*Zawiera m. in. prezentację: Wieś i jej różne ujęcia stylistyczne w literaturze

115. Zagadnienie i obraz wsi w twórczości Jana Kochanowskiego / Mieczysław Piszczkowski // Ruch Literacki. – 1981, z. 4-5, s. 291-305

116. Zderzenia dworu i wsi na Mazowszu i Podlasiu w literaturze pięknej / Piotr Zaborny // Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. – Nr 48 (1997), s. 105-116

117. Żyd patrzy na chłopa… : wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie : kilka przykładów z literatury jidysz = The Jew is looking at the peasant… : rural spaces and peasant heroes : some examples from Yiddish literature / Anna Molisak // Studia Judaica. – Vol. 22, nr 1 (2019), s. 31-48

Zob. też hasła: chłopi; żniwa, zboże

 

Oprac. Dorota Różycka
Aktualizacja: Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu