Chłopi

Książki:

1. Adaptacja „Chłopów” W.S. Reymonta w reż. Jana Rybkowskiego jako punkt wyjścia do rozważań na temat kultury i obyczajowości mieszkańców polskiej wsi przełomu XIX i XX w. / Anna Ryłek // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, 2017. – S. 60-71
* Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
M 054713 (Brzeg), M 054991 (Kluczbork), M 068907 (Nysa), C 217565 M 217574 (Opole)

2. Cena chłopskiej krwi : motyw rabacji w literaturze międzywojennej a wspólnotowość narodu polskiego II Rzeczypospolitej / Jagoda Wierzejska // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 179-199

3. „Chłop” i „lud” w poezji Michała Kazimierza Ogińskiego / Artur Ziontek // W : Na ścieżkach mazowieckiej i podlaskiej krainy : księga poświęcona pamięci profesora Arkadiusza Kołodziejczyka : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Skoczka. – Warszawa : Muzeum Niepodległości : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015. – S. 91-108

4. Chłop i sprawa chłopska w romansie stanisławowskim = Le paysan et le problème paysan dans le roman Polonais de l’epoque du roi Stanislas Poniatowski / Zdzisław Skwarczyński. – Łódź : ŁTN, 1950. – 154 s. ; 24 cm.
M 031664 (Opole)

5. „Chłop – ostatniej wzgardy nazwisko” : przyjęcie stygmatyzującego dyskursu w narracjach chłopskich Wiesława Myśliwskiego / Karolina Wawer // W : Białe maski/szare twarze : ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej / pod red. Ewy Graczyk, Moniki Graban-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. – S. 401-410

6. Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019], 332 strony ; 24 cm.

7. Czy na Ziemiach Odzyskanych istniała kultura chłopska? : rozpoznania okołoliterackie (przypadek lubuski) / Arkadiusz Kalin // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 143-160

8. Czy prostak ma prawo do narodowości? : etniczność a chłopskość w obrębie dyskursu polskich mniejszości etnicznych / Helena Duć-Fajer // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 127-142

9. Dziesiąta muza w stroju ludowym : o wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL / Grzegorz Pełczyński. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. – 252, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Etnologia i Antropologia Kulturowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1230-8595 ; nr 20)

10. Gra w ludowe : nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa / Andrzej Zawada. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 299, [1] s. ; 20 cm.
M 033537 (Brzeg), M 43178 M 43179 (Kędzierzyn-Koźle), M 037214 (Kluczbork), M 133488 (Opole)

11. Kwestia chłopska / Grzegorz Grochowski // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 7-11

12. Literackie upodlenie chłopa / Paweł Tomczok // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 83-93

13. Literatura i historia / Henryk Markiewicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1994 – S. 220-227 : Stefan Żeromski wobec mentalności i kultury chłopskiej
M 170053 M 170302 M 170303 (Opole)

14. Między reprezentacją a „martwym papierem” : znaczenie chłopskiej fotografii rodzinnej / Joanna Bartuszek. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2005. – 164, [1] s., 26 s. tabl. : il. ; 21 cm.

15. Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej / Krzysztof Kłosiński. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1990. – 191, [1] s. : err. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1129)

16. Mroczne przestrzenie, mroczni bohaterowie w wybranych powieściach chłopskich Elizy Orzeszkowej / Magdalena Miąskowska // W : Podwójny bankrut z ciebie, materialny i moralny : smutne oblicze codzienności w literaturze XIX i XX wieku / pod redakcją Tadeusza Linknera, Katarzyny Eremus i Elwiry Kamoli. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 73-80

17. Mużyk i cham : obraz chłopa w kulturze rosyjskiej i polskiej / Sławomir Mazurek // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 47-56

18. Na drogach kultury ludowej : rozprawy i studia / Stanisław Pigoń ; wybór i oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974 – 663, [4] s., [1] s. tabl. : portr. ; 25 cm.
M 26804 (Kędzierzyn-Koźle)

19. „Nocny złodziej jabłek” : Henryk Bereza i nurt chłopski w prozie polskiej / Andrzej Skrendo // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 309-324

20. Nowelistyka chłopska Adolfa Dygasińskiego / Alicja Wysokińska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : WSP, 1980. – 152, [2] s. ; 21 cm.
M 124668 (Opole)

21. Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego / Beata Pranke. – Warszawa : „Neriton”, 2003. – 113 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

22. O szczęśliwym to chłopie opowieść : obraz wsi w Polskiej Kronice Filmowej / Sylwia Kołos // W : Folklor : tradycja i współczesność / pod. red. Roksany Sitniewskiej, Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 143-155
M 054947 (Brzeg)

23. Obraz wsi i chłopa we współczesnej powieści polskiej nurtu wiejskiego / Maria Roguszka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1987. – 160 s. ; 24 cm. – (Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; 16)
M 151381 (Opole)

24. Pejzaże Władysława Reymonta / album pod redakcją Tadeusza Skoczka ; [tłumaczenie Guy Rusell Torr (j. angielski), Piotr Szyszkowicz (j. niemiecki), Biuro Tłumaczeń Diuna (j.ros.)]. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2015. – 199, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 34 cm + Teka : 12 k. tabl.

25. „Poleszuk” nieoswojony : wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości / Anna Engelking // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 59-82

26. Portret czy karykatura ? : filmowy obraz świadomości społeczno-narodowej chłopów od końca XVIII w. do II wojny światowej / Jadwiga Łużyńska-Doroba. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1991. – 285, [1] s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Lodziensis)

27. Portret zbiorowy bez retuszu / Barbara Chlebowska. – Bibliogr. // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, 2017. – S. 46-51
M 054713 (Brzeg), M 054991 (Kluczbork), M 068907 (Nysa), C 217565 M 217574 (Opole)

28. Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego / Józef Bubak. – Kraków : UJ, 1986. – 272 s. ; 24 cm.

29. Śmierć kultury chłopskiej : scenariusze żałobne Edwarda Redlińskiego / Jerzy Franczak // W : Widnokręgi literatury, wielogłosy krytyki : prace ofiarowane profesor Teresie Walas / red. Tomasz Kunz, Anna Łerbkowska, Ryszard Nycz, Magdalena Popiel. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 349-362

30. Tamtego świata już nie ma, czyli O aktualności diagnozy Edwarda Redlińskiego / Grzegorz Odoj // W : Językowe i kulturowe modelowanie świata : księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi / pod redakcją Katarzyny Marcol i Jana Kajfosza. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej ; Ostrava: Katedra Socjologii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2017. – S. 167-184

31. Telewizja a kres kultury chłopskiej : od „Awansu” Edwarda Redlińskiego do „Requiem dla gospodyni” Wiesława Myśliwskiego / Jolanta Betkowska // W : Myśl Myśliwskiego : (studia i eseje) / pod redakcją Józefa Olejniczaka ; przy współudziale Marzeny Bonieckiej i Piotra Zająca. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 257-266

32. „To wszystko” / Marta Tomczok // W : Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [copyright 2019]. – S. 299-308

33. „Tragedia chłopska” : od W. L. Anczyca do K. H. Rostworowskiego : tematyka – kompozycja – idee / Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – 375 s. : err. ; 24 cm.

34. Uwikłani w korzenie : szkice i eseje o literaturze nurtu chłopskiego / Jan Adam Borzęcki. – Kielce : Związek Literatów Polskich. Oddział : przy współudziale Oficyny Wydawniczej „Ston 2”, [2009]. – 153, [2] s. ; 20 cm.

35. W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939 : z dziejów chłopskiej prasy literackiej / Edward Chudziński. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 372, [4] s. ; 20 cm.
M 037118 (Brzeg), M 46832 (Kędzierzyn-Koźle), M 039604 (Kluczbork), M 142174 (Opole)

36. W kręgu mitów polskich / Franciszek Ziejka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 280,[1] s., [12] s. tabl. : il., faks. ; 20 cm.
M 022684 (Brzeg), M 32500 M 39164 (Kędzierzyn-Koźle), M 029436 (Kluczbork), M 030171 M 030172 (Nysa), M 106401 M 106402 M 106403 M 173836 (Opole)

37. Wieś w literaturze polskiego baroku / Mieczysław Piszczkowski. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. – 87, [1] s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 36)
M 31951 M 35516 (Kędzierzyn-Koźle), M 028626 M 028627 (Kluczbork), M 029130 M 029238 (Nysa), M 105003 (Opole)

38. Wizerunek chłopa kresowego w powieści J.I. Kraszewskiego „Historia kołka w płocie” / Helena Bilutenko // W : Kraszewski i nowożytność : studia / idea i układ tomu Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – S. 49-58

39. Wizerunek XIX-wiecznego chłopa z Mazur w świetle źródeł i literatury wspomnieniowej  / Izabela Lewandowska // W : „O mężczyźnie (nie)zwyczajnie” / redakcja naukowa Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019. – S. 337-352

40. Współuczestnicy narodowej sprawy : proza polska o udziale chłopa w powstaniu styczniowym i dojrzewaniu jego narodowej świadomości / Jan Detko, Krzysztof Dunin-Wasowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1973. – 270, [2] s. ; 18 cm.
M 083021 (Opole)

41. „Z chamskiej wsi do pańskiego miasta” : o plebejskim dziedzictwie we „Wschodzie” Andrzeja Stasiuka / Paweł Wiktor Ryś // W : Miejsca, ludzie, opowieści : o twórczości Andrzeja Stasiuka : studia i szkice / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2018. – S. 238-249

42. „Z chłopa król” : cztery wieki tradycji tematu literackiego w Polsce / Brigitte Schultze ; wstęp Maria Podraza-Kwiatkowska ; przekł. [z niem.] Jacek Dąbrowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2006. – 479, [4] s. ; 21 cm. – (Polonica Leguntur : Literatura Polska w Krajach Języka Niemieckiego ; 7)
M 196224 (Opole)

43. Złota legenda chłopów polskich / Franciszek Ziejka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 422, [2] s., 48 s. tabl. : il., fot., portr. ; 22 cm.
M 035506 (Brzeg), M 44771 (Kędzierzyn-Koźle), M 044796 (Kluczbork), M 136946 M 136950 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

44. Awans a kultura chłopska w polskim kinie lat siedemdziesiątych XX wieku / Grzegorz Pełczyński // Studia Filmoznawcze. – [T.] 26 (2005), s. 67-79

45. Budowanie mitu chłopa w malarstwie i literaturze XIX wieku / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 5, s. 65-73

46. Chłop i kultura chłopska ostoją wspólnoty narodu polskiego / Eugeniusz Garbacik // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. – Nr 3 (1996/97), s. 18-24

47. Chłop polski w twórczości Witkacego i Kadena / Franciszek Jakubczak // Wieści. – 1985, nr 17, s. 7

48. Chłop w kajdanach albo Po co nam ludowość dzisiaj / Waldemar Kuligowski // Dialog. – 2017, nr 6, s. 163-177
* Dostępne w Internecie: https://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/chlop-w-kajdanach-albo-po-co-nam-ludowosc-dzisiaj [dostęp: 23.02.2023 r.]

49. Chłopi we współczesnym teatrze – wyparta genealogia i orientalizacja kultury / Dorota Dąbrowska // Teatr. – 2018, nr 3, s. 49-53
* Dostępne w Internecie: https://teatr-pismo.pl/6603-chlopi-we-wspolczesnym-teatrze-wyparta-genealogia-i-orientalizacja-kultury/ [dostęp: 23.02.2023 r.]

50. Chłopska przestrzeń życiowa w poetyckich utworach Franciszka Bahuszewicza / Irena Rudziewicz // Białorutenistyka Białostocka. – T. 7 (2015), s. 387-394

51. Chłopski (grupowy) portret pośmiertny / Bartosz Flak // Konteksty. – 2015, nr 4, s. 194-205

52. „Chytrze bydlą z pany kmiecie” – literacki zapis stosunków społecznych na wsi w późnym średniowieczu / Urszula Siekacz // Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. – T. 24 (2007), s. 307-312

53. Elitaryzm a demokratyzacja parnasu: sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej / Małgorzata Anna Packalén // Teksty Drugie. – 1997, nr 5, s. 133-152
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/66512/WA248_72659_P-I-2524_packalen-elitaryzm_o.pdf [dostęp: 23.02.2023 r.]

54. Jajko à la Czereśniak / Iwona Kurz // Dialog. – 2011, nr 5, s. 23-28
* Chłopi w filmie i teatrze polskim

55. Językowy obraz chłopa (rolnika, włościanina) w tekstach publicystycznych końca XVIII w. / Józef Jaworski // Język Polski. – 2007, z. 1, s. 55-65

56. Kolbuszowskie „magdalenki” : znaczenie i funkcja chłopskiej fotografii rodzinnej na przykładzie wsi podkolbuszowskich / Joanna Bartuszek // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. – Nr 1 (2009), s. 39-60

57. „Kozi róg” Joanny Gorczyckiej dramatem awansu społecznego = Joanna Gorczycka’s „Kozi róg” drama of social advancement / Jolanta Betkowska // Myśl Ludowa. – Nr 8 (2016), s. 163-176

58. Kulturowy szablon człowieka starzejącego się w literaturach kręgu zachodniosłowiańskiego o tematyce wiejskiej : „chłop na wycugu” jako typ literacki / Ilona Gwóźdź-Szewczenko // Slavica Wratislaviensia. – Nr 163 (2016), s. 511-526
* Dostępne w Internecie: https://wuwr.pl/swr/article/view/4354 [dostęp: 23.02.2023 r.]

59. Lingwistyczno-kulturowe studium porównawcze obrazu chłopa w polskiej i szwedzkiej paremiologii / Ewa Teodorowicz-Hellman. – Bibliogr. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 2 (2004), s. 515-531
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4680/AF019–49–Lingwistyczno-kulturowe–Teodorowicz-Hellman.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 23.02.2023 r.]

60. Medycyna ludowa w literaturze o tematyce chłopskiej / Aleksander Madyda // Literatura Ludowa. – 2005, nr 4/5, s. 21-29

61. Nietiamet’, czyli z chłopa artysta : o kreacji głównego bohatera „Historii kołka w płocie” J.I. Kraszewskiego / Kazimierz Maciąg // Nowa Okolica Poetów. – 2005, nr 3/4, s. 265-273

62. Nietiamet’, czyli z chłopa artysta : o kreacji głównego bohatera „Historii kołka w płocie” J.I. Kraszewskiego / Kazimierz Maciąg // Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. – 2005, nr 1/4, s. 85-91

63. Niewinna grzesznica w „Chłopach” Władysława St. Reymonta / Barbara Koc // Literatura Ludowa. – 2006, nr 6, s. 19-23
* Jagna Borynowa

64. Nobilitacja chłopstwa w prozie międzywojennej / Zdzisław Śliwka // Kieleckie Studia Filologiczne Kielce. – T. 6 (1992), s. 89-103

65. „Nowa Ziemia” – obraz społeczeństwa w poemacie Jakuba Kołasa / Ryszard Radzik // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 7 (2005), s. 91-100

66. Nurt chłopski, temat wiejski / Andrzej Zawada // Nowe Książki. – 1997, nr 1, s. 4-5

67. O chłopie – bez tytułu / Ewa Korulska // Konteksty. – 1994, nr 3-4, s. 127-132

68. „O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni” : wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia : zarys problemu / Anna Waśko // Przegląd Zachodniopomorski. – R. 31, z. 1 (2016), s. 259-281
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d4264340-2ae7-49cf-963d-5d2ad3bcc01f [dostęp: 23.02.2023 r.]

69. Obraz niedoli chłopskiej w pierwszej pieśni „Ziemiaństwa polskiego” Kajetana Koźmiana / Marzena Wojciechowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 3 (2008), s. 34-43

70. Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej : rekonesans / Sławomir Baczewski // Napis. – Ser. 15 (2009), s. 5-16

71. Obraz pracy w gospodarstwie chłopskim utrwalony w prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka) / Marzena Miśkiewicz // Literatura Ludowa. – 2016, nr 2, s. 57-66

72. Obrazy kobiecości w perspektywie geopoetyki ludowych powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego / Jesica Woźniak // Scripta Humana. – Vol. 11 (2018), s. 101-111

73. Obrońcy i ciemiężyciele, czyli o dualistycznym modelu historii chłopów (i niektórych jego niedostatkach z perspektywy historii literatury) / Justyna Kruk-Siwiec // Terminus. – T. 21, z. 1 (2019), s. 41-65
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Terminus/2019/Terminus-2019-1/art/14479/ [dostęp: 23.02.2023 r.]

74. „Podejm ziemniaka i ucałuj” : kilka uwag o szczęściu w poezji chłopskiej / Magdalena Żółtowska-Sikora // Colloquia Communia. – 2014, t. 2, s. 94-106

75. Problemy społeczne i polityczne wsi polskiej w utworach prozatorskich Józefa Mortona / Maciej Równicki // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. – Nr 6 (2007), s. 75-97

76. Punkt archimedesowy Wiesława Myśliwskiego / Adam Komorowski // Twórczość. – 2022, nr 3, s. 64-72

77. Racjonalna „irracjonalność” chłopskiego sposobu życia w refleksjach Jana Szczepańskiego / Katarzyna Jaskulska, Lucjan Kocik // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 5, s. 61-74

78. Repetycja / Henryk Bereza // Regiony. – 2001, nr 2, s. 2-5
* Nurt chłopski w literaturze

79. Rodzina chłopska w Galicji na przełomie XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej / Roman Pelczar // Społeczeństwo i Rodzina. – 2017, nr 2, s. 7-25

80. „Stolica czeka na was, kumie!” : literacki obraz powojennej migracji ze wsi do miast / Roksana Sitniewska // Literatura Ludowa. – 2012, nr 2, s. 33-45

81. Tańce chłopskie w twórczości graficznej Sebalda Behama w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym / Małgorzata Łazicka // Rocznik Historii Sztuki. – T. 39 (2014), s. 191-222
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d6765228-b00b-4e65-a938-fb5fb98685eb [dostęp: 23.02.2023 r.]

82. Temat „z chłopa król” w „Janie Macieju Karolu Wścieklicy” Witkacego / Brigitte Schultze // Pamiętnik Literacki. – 2002, z. 4, s. 99-110
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/122239/WA248_86440_P-I-30_schultze-temat_o.pdf [dostęp: 23.02.2023 r.]

83. Wciąż obcy kontekst : „Pomnik chłopa” Daniela Rycharskiego / Weronika Plińska // Szum. – Nr 11 (2015/2016), s. 66-73
* Chłopi w sztuce polskiej
Dostępne w Internecie: https://magazynszum.pl/wciaz-obcy-kontekst-pomnik-chlopa-daniela-rycharskiego/ [dostęp: 23.02.2023 r.]

84. Wielcy nieobecni / Paweł Stangret // Teatr. – 2018, nr 3, s. 44-48

85. Wieś łowicka w powieściach Juliana Gałaja / Dobiesław Jędrzejczyk // Roczniki Łowickie. – T. 10 (2012), s. 9-37

86. Władysław St. Reymont – autorytet „sprawy chłopskiej” / Barbara Koc // Literatura Ludowa. – 2010, nr 6, s. 13-27

87. Wzorzec moralnego chłopa : analiza obyczajowości XIX-wiecznego chłopa w oparciu o literaturę dla ludu / Robert Lisowski // Studia Humanistyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. – T. 3 (2005), s. 95-104
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Humanistyczne_rocznik_Akademii_Gorniczo_Hutniczej_im_St_Staszica/Studia_Humanistyczne_rocznik_Akademii_Gorniczo_Hutniczej_im_St_Staszica-r2005-t3/Studia_Humanistyczne_rocznik_Akademii_Gorniczo_Hutniczej_im_St_Staszica-r2005-t3-s95-104/Studia_Humanistyczne_rocznik_Akademii_Gorniczo_Hutniczej_im_St_Staszica-r2005-t3-s95-104.pdf [dostęp: 23.02.2023 r.]

88. Z Brazylii do Polski : chłopi, naród i literatura w dyskursie publicznym przełomu XIX i XX wieku („Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej) / Grzegorz Marchwiński // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 2, s. 27-50
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/64498/PDF/WA248_82602_P-I-30_marchwinski-brazylii_o.pdf [dostęp: 23.02.2023 r.]

89. „Z chłopa król” Piotra Baryki – historia, Shakespeare i tradycja literacka / Dariusz Chemperek // Pamiętnik Teatralny. – 2003, z. 1/2, s. 5-34

90. Żyd patrzy na chłopa… : wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie : kilka przykładów z literatury jidysz = The Jew is looking at the peasant… : rural spaces and peasant heroes : some examples from Yiddish literature / Anna Molisak // Studia Judaica. – Vol. 22, nr 1 (2019), s. 31-48
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/SJ/2019/Numer-1-43/art/15053/ [dostęp: 23.02.2023 r.]

Zob. też hasło: wieś

Oprac. Dorota Różycka,
Aktualizacja: Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu