Żydzi

Getto warszawskie

Książki:

1. Co czytałem umarłym : wiersze getta warszawskiego / Władysław Szlengel ; zebrała i oprac. Irena Maciejewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 170, [2] s. ; 19 cm
M 109509 (Opole)

2. Codzienność w getcie warszawskim w „Pustej wodzie” Krystyny Żywulskiej oraz „Bombach i myszach” Miny …

Żydzi

Książki:

1. Analizować nienawiść : dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie / pod red. Pawła Kucińskiego i Grzegorza Krzywca. – Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2011. – 198 s. ; 21 cm.

2. Antologia poezji żydowskiej / wybór Salomon Łastik ; red. Arnold Słucki.