zatrudnienie

Zatrudnienie i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niniejsze zestawienie bibliograficzne obejmuje wybór literatury za lata 2012-2018 i składa się z 83 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny dotyczący zatrudnienia, jakości życia oraz kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych (przede wszystkim intelektualnie), uporządkowany został …

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Zestawienie bibliograficzne „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2018 i zawiera 189 opisów bibliograficznych. Opracowane zostało na podstawie Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism oraz elektronicznej bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, …