wychowanie fizyczne

TIK w wychowaniu fizycznym

Zestawienie bibliograficzne „TIK w wychowaniu fizycznym” obejmuje wybór literatury za lata 2002-2021 i składa się z 32 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki …

Nauczyciel wychowania fizycznego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel wychowania fizycznego” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2020 i zawiera 181 opisów bibliograficznych dotyczących zagadnień związanych z kształceniem, doskonaleniem zawodowym, doradztwem metodycznym oraz kompetencjami nauczyciela wychowania fizycznego. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny …