“Wybrane wiersze”

WYBRANE WIERSZE / Jan Polkowski

Książki:

1. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. – S. 387-399 : Jan Polkowski. Głos dobrze ustawiony
M 055138 (Brzeg), M 057185 (Kluczbork), M 069497 M 069498 (Nysa), M

WYBRANE WIERSZE / Marcin Świetlicki

Książki:

 

1. Antypiosenka poetycka. (Nie)śpiewający poeci / Krzysztof Gajda // W : Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej /red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – S. 39-50
M 213652 (Opole)

2. Mężczyzna i kobiety …

WYBRANE WIERSZE / Kazimiera Iłłakowiczówna

Książki:

 

1. Artystyczne i kulturowe pierwiastki poezji Kazimiery Iłłakowiczówny w procesie edukacji literackiej dzieci i młodzieży : (studia z pogranicza historii i teorii literatury oraz pedagogiki) / Zbigniew Baran. – Wałbrzych : Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014. – 256 s. ; 24 cm.

2. Językowy obraz …

WYBRANE WIERSZE / Halina Poświatowska

Książki:

 

1. Anegdota o istnieniu : o twórczości Haliny Poświatowskiej / Bartosz Suwiński. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – 105, [15] stron ; 24 cm. – (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis” )
M 055284 (Brzeg), M 058354 (Kluczbork), M 069731 M 069732 (Nysa), M

WYBRANE WIERSZE / Wojciech Wencel

Książki:

 

1. Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla / Krzysztof Biedrzycki // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 61-74

2. Historia i transcendencja : o poezji Wojciecha Wencla …

WYBRANE WIERSZE / Stanisław Barańczak

Książki:

1. Artystyczne pojmowanie prawdy w poezji Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka / Tatiana Pawlińczuk // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. – S. 73-83
M

WYBRANE WIERSZE / Zbigniew Herbert

Książki:

 

1. Afekt, percepcja i granice ciała. O wierszu „Poczucie tożsamości” Zbigniewa Herberta / Agnieszka Łazicka // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor ; autorzy szkiców: Joanna Adamowska i 20 pozostałych]. – Interpretacje wierszy poetów XX …

WYBRANE WIERSZE / Wisława Szymborska

Książki:

 

1. A to jest moja głowa pełna wątpliwości w świetle „Rachunku elegijnego” W. Szymborskiej / Mieczysław Inglot // W : Obmyślam świat czyli O poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. S. Żaka. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – S. 107-117
M 201242 M 201243 (Opole)

2. …

WYBRANE WIERSZE / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 

Książki:

 

1. Dialog z tekstem : analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich / Iwona Benenowska, Beata Morzyńska-Wrzosek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – S. 13-39 : Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Kurze łapki” ; S. 41-59 ; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Zielone miasto” ; S. 61-83 : Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Światło …

WYBRANE WIERSZE / Jan Lechoń

Książki:

 

1. Dalekie drogi literatury polskiej : (szkice o literaturze emigracyjnej) / Marian Stępień. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – S. 167-191 : Nowojorska twórczość literacka Jana Lechonia
M 053455 (Brzeg), M 045240 M 061871(Kluczbork), M 160671 M 160702M 224190 F (Opole)

2. Jan Lechoń / Ireneusz Opacki …