“Wybrane opowiadania”

WYBRANE OPOWIADANIA / Sławomir Mrożek

Książki:

 

1. Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka / Elżbieta Sidoruk ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. – Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – 116 s. ;21 cm. ( Biblioteka Pamięci i Myśli. …