WYBRANE OPOWIADANIA / Sławomir Mrożek

Książki:

 

1. Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka / Elżbieta Sidoruk ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. – Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – 116 s. ;21 cm. ( Biblioteka Pamięci i Myśli. Ethos Literatury, 0867-7875 ; 14 )

2. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa III : interpertacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna. Krzysztof Pazdro, 2011. – S. 176-180 : Scenariusz nr 38. Temat: Groteska i jej funkcje w opowiadaniach Sławomira Mrożka ; S. 180-185 : Scenariusz nr 39. Temat: Groteska i parodia w Śmierci porucznika Sławomira Mrożka
C 207594 (Opole)

3. Głosy labiryntu : od Śmierci w Wenecji do Monizy Clavier / Marcin Wołk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – S. 187-208 : „Zakochać się bezpiecznie”. Moniza Clavier Sławomira Mrożka
M 201107 (Opole)

4. Opowiadania Sławomira Mrożka : Słoń, Lew, Wyznania o Zygmusiu, Wesele w Atomicach, Wina i kara, Szuler, Baba, Śpiąca Królewna, Artysta / [opracowanie: Elżbieta Bator. – Toruń : Wydawnictwo Literat, 2020. – 64, [8] stron : ilustracje ; 15 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

 

5. Być „w samym środku świata”. Metaforyka przestrzenna w Monizie Clavier Sławomira Mrożka / Elżbieta Sidoruk
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6506/1/E_Sidoruk_Byc_w_samym_srodku_miasta.pdf [dostęp: 2023.09.05]

6. Dwa obrazy i ten trzeci : wokół zaślubin w różnych tekstach kultury (scenariusz lekcji w gimnazjum) / Katarzyna Wrembel, Marzenna Tyczyńska. – Il. // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 4, s. 50-56

7. Dwa razy Mrożek – na roboczo przy kawie i herbacie / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 29-32

8. Egzystencjalnie w „Deszczu” : opowiadania Mrożka z 1962 roku / Emilia Uryszek // Prace Polonistyczne. – Ser. 69 (2014), s. 211-219
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/690332 [dostęp: 2023.09.05]

9. Groteskowe wesele w Atomicach – na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka / Alicja Pruszkowska // Drama. – 1995, z.16, s.23-24

10. Identyfikacja projekcyjna na przykładzie opowiadania Sławomira Mrożka „Mały przyjaciel” / Anna Szczepaniak // Słupskie Prace Pedagogiczne. – Nr 3 (2004), s. 91-96

11. Lingwistyczne aspekty przekładów literatury polskiej na język chiński (ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań Sławomira Mrożka) / Mao Yinhui, Elżbieta Sękowska . – Bibliogr. // Język Polski. – 2019, z. 4, s. 108-117

12. Milczący mistrz ironii, kamuflażu i ciszy – Sławomir Mrożek / Ewa Grodecka, Marta Bednarczuk // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 3, s. 27-39

13. Narrator opowiadań Mrożka „W okowach duszy i ciała”, czyli o narratorze, który stanowi problem sam dla siebie / Bogna Pawłowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 57 (2002), s. 171-185
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2002-t57/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2002-t57-s171-185/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2002-t57-s171-185.pdf [dostęp: 2023.09.05]
O ,,Wodzie” Sławomira Mrożka kl. VIII / S. Rzęsikowski // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1985/86, z. 1, s. 77-83

14. Paradoksalny realizm opowiadań Sławomira Mrożka / Andrzej Pacek // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 2, s. 103-112
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2010-t101-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2010-t101-n2-s101-112/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2010-t101-n2-s101-112.pdf [dostęp: 2023.09.05]

15. Przestrzeń świata przedstawionego w opowiadaniach Sławomira Mrożka / Jerzy Speina // Ruch Literacki. – 2000, z. 6, s. 643-659

16. Rewolucja funkcjonalna. O literackich i kulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego / Wiola Próchniak // Poradnik Językowy. – 2022, z. 1, s. 196-213
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147572 [dostęp: 2023.09.05]

17. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. „Wesele w Atomicach” Sławomira Mrożka – czy tylko karykaturalny obraz rzeczywistości? / Stanisława Balonek. – Rys. // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 3-4
* Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. „Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

18. Sławomir Mrożek ,,Wesele w Atomicach” / Zofia Turlej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1992/93, z. 4, s. 40-47

19. Utwory prozaiczne Sławomira Mrożka jako teksty wykorzystywane w nauczaniu gramatyki, stylistyki i kultury języka polskiego jako obcego / Wacław Przemysław Turek // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. [Z.] 17 (2010), s. 433-438
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/9604/48-turek.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 2023.09.05]

20. „Wesele w Atomicach” Sławomira Mrożka i nie tylko / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1993/94, nr 1/2, s. 67-80

21. „Zakochać się bezpiecznie” : („Moniza Clavier” Sławomira Mrożka) / Marcin Wołk // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. – Z. 60 (2004), s. 97-111

22. Zdemaskowany zamaskowany świat : Sławomir Mrożek : „Tango” – „Krawiec” – „Emigranci” „Garbus” / Katarzyna Kłodawska // Polonistyka. – 1997, nr 10, s. 588-591

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu