Wojciech Wencel

WYBRANE WIERSZE / Wojciech Wencel

Książki:

 

1. Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla / Krzysztof Biedrzycki // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 61-74

2. Historia i transcendencja : o poezji Wojciecha Wencla …