Wisła

Wisła

Książki:

1. Językowo-kulturowy obraz rzeki Wisły / Jerzy Bartmiński // W : Językowe i kulturowe modelowanie świata : księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi / pod redakcją Katarzyny Marcol i Jana Kajfosza. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej ; Ostrava: Katedra Socjologii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego ; …