uczeń w sytuacji kryzysowej

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

„Stan, z którym dana osoba nie potrafi sobie poradzić, nazywa się kryzysem. Jest to sytuacja, w której zawodzą dotychczasowe strategie adaptacyjne i pojawia się poczucie bezradności i lęk. Objawom tym towarzyszą zwykle zaburzenia procesów poznawczych oraz dolegliwości psychosomatyczne”. (Jacek Kubitsky, Vademecum psychoterapeuty, Warszawa 2015, s. 127). Natomiast „sytuacje