“Traktat moralny” lektura szkolna

TRAKTAT MORALNY / Czesław Miłosz

Książki:

1. Dantejskie tło Traktatu moralnego : rekonesans / Ewa Kołodziejczyk // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpracy Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 324-335

2. Epifanie Norwida i Miłosza : próba zbliżenia / Karol Samsel …