sześciolatek

Dziecko sześcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko sześcioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021, liczy 181 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …