Dziecko sześcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko sześcioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021, liczy 181 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Aktywność artystyczna dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 183-193
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

2. Aktywność językowa dzieci / Małgorzata Kwaśniewska // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 119-128
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

3. Aktywność matematyczna dzieci / Beata Bugajska-Jaszczołt // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 154-167
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

4. Aktywność poznawcza dzieci / Irena Stańczak // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 147-153
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

5. Aktywność ruchowa dzieci – edukacja motoryczna / Małgorzata Markowska // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 221-227
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

6. Aktywność społeczna dzieci / Joanna Lendzion // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 113-118
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

7. Analiza przyczyn specjalnych potrzeb edukacyjnych sześciolatków / Bogumiła Bobik // W : Sześciolatek w szkole / red. nauk. Anida Szafrańska. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – S. 91-108

8. Analiza spontanicznego rozwoju cech motorycznych dzieci w wieku 4-6 lat zamieszkujących tereny wiejskie w województwie lubelskim / Piotr Turmiński, Katarzyna Król-Turmińska, Tomasz Zawiślak // W : Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka / red. Sylwia Bilska, Agata Pietraszek, Mirosław Szala. – Lublin : Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel, 2015. – S. 7-20

9. Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich / Danuta Emiluta-Rozya , Danuta Emiluta Rozya , Halina Mierzejewska , Paulina Atys. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 2004. – 29 s. ; 13×18
M 189051-3 (Opole)

10. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : „Difin”, 2021. – 248 stron : ilustracje ; 23 cm.
M 055303 (Brzeg), M 65186 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 058569 (Kluczbork), M 069971 (Nysa), C 220798 M 220824 M 220825 (Opole)

11. Cechy systemowe języka (polskiego) a nauka czytania i pisania dzieci sześcioletnich / Zuzanna Zbróg // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 129-135
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

12. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2 – 7 lat / Małgorzata Sobera. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm.

13. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat / Kinga Kuszak // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 11-60

14. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

15. Co kryje się pod pojęciem gotowości społeczno-emocjonalnej dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia edukacji szkolnej? / Ewa Sosnowska-Bielicz. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 211-223
C 068170 (Nysa), M 214069 M 214070 M 214071 (Opole)

16. Co znaczą rysunki dziecięce ? : znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego / Małgorzata Anna Karczmarzyk. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 291 s. : il. ; 21 cm.
M 212928 M 218424 M 218425 (Opole)

17. Czy są gotowi do szkoły? : o biopsychicznych i rodzinnych uwarunkowaniach podjęcia obowiązku szkolnego przez sześciolatki = Whether they are ready for the school? : what about biopsychic and family conditions of school child’ obligation / Marzenna Magda Adamowicz // W : Edukacja sześciolatka = Education of six-year-olds / redakcja naukowa Agnieszka Weiner, Anna Koper ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. – S. 81-94

18. Czytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczycieli, rodziców i terapeutów / Maria Trojanowicz-Kasprzak. – Wydanie 2, poprawione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 79 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 057728 (Kluczbork), M 220293 M 220294 M 220295 (Opole)

19. Deformacje dźwięków mowy a nieprawidłowości w zakresie anatomii i fizjologii narządów mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich / Ewa Binkuńska // W : Interdyscyplinarność w logopedii : praca / pod red. Agnieszki Hamerlińskiej-Lateckiej, Małgorzaty Karwowskiej. – Gliwice ; Niezdrowice : Wydawnictwo „Komlogo”, Piotr Gruba, 2014. – S. 187-205

20. Diagnozowanie dojrzałości neuropsychologicznej do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich / Celestyna Grzywniak. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 9, Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcje / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 75-87
M 64402 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054029/IX (Kluczbork), C 66173/IX (Nysa), C 205652/IX M 205662/IX M 208806/IX (Opole)

21. Diagnozowanie rozwoju dzieci sześcioletnich / Ewa Małgorzata Szumilas // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 68-75
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

22. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 244, [1] s. : wykres ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/II (Brzeg), M 65190 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/II M 069026/II (Nysa), C 217642/II M 217663/II M 217941/II M 217942/II (Opole)

23. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

24. Dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich / Kinga Stec, Natalia Stobierska . – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 177-192
C 068170 (Nysa), M 214069 M 214070 M 214071 (Opole)

25. Dojrzałość i możliwości oceny dzieci 6-7 letnich w okresie rozwoju fizycznego / Andrzej Jopkiewicz // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 35-48
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

26. Dojrzałość neuropsychologiczna do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich / Celestyna Grzywniak. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2013. – 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
M 64354 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215770 M 215771 M 215772 (Opole)

27. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna – granice pojęć / Aldona Kopik // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 15-19
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

28. Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Ewa Maria Kulesza. – Warszawa : [s. n.], 2017. – 144, [2] s. 14 s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 24 cm.
M 219469 M 219470 (Opole)

29. Dzieci sześcio- i siedmioletnie trzy lata później : diagnoza kompetencji trzecioklasistów / Aleksandra Kruszewska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 77-93
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

30. Dziecko od 3 roku do 6 lat / Anne Bacus ; [tł. i konsultacja Agnieszka Gawecka]. – Warszawa : Wiedza i Życie – Hachette Livre Polska, cop. 2005. – 247 s. : fot. ; 21 cm.

31. Dziecko sześcioletnie w szkole – dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czarnecka. – Gdańsk : „Harmonia”, 2014. – 121 s. ; 24 cm.
M 212678 M 212679 M 212680 (Opole)

32. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 194 s. ; 24 cm.
C 054030 (Brzeg), M 62768 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 210664 M 210665 (Opole)

33. Edukacja sześciolatka = Education of six-year-olds / redakcja naukowa Agnieszka Weiner, Anna Koper ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. – 188 stron : ilustracje ; 24 cm.

34. Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 245 s. : il. ; 23 cm. – (Engram)
M 055307 (Brzeg), M 069644 (Nysa), M 219920 (Opole)

35. Funkcjonowanie dzieci 6-letnich po roku nauki w opiniach ich rodziców / Anna Jakubowicz-Bryx // W : Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018. – S. 231-242

36. Gotowość szkoły do pracy z dziećmi sześcioletnimi i rytualność „przekraczania progu” / Małgorzata Kwaśniewska // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 247-253
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

37. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 6-13 lat? / Natalia Minge, Krzysztof Minge. – Warszawa : Edgard, 2013. – 224 s. ; 23 cm. – (Samo Sedno)
M 63117 KK M 63118 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 212327 M 212328 (Opole)

38. Jak zrozumieć małe dziecko / Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura, Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał, Magdalena Trzewik. – Wydanie drugie. – Łódź : Wydawnictwo Natuli, 2019. – 267 stron : ilustracje ; 21 cm. – (Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
M 220522 (Opole)

39. Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio-siedmioletnich / Lucyna Smółka. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 143, [1] s., [3] k. tabl. kolor. : rys., wykr. ; 21 cm.

40. Kompetencja komunikacyjna jako element dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich / Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 178-191
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068380 M 068379 (Nysa), M 215859 M 215860 M 2158561 (Opole)

41. Komunikowanie się dzieci 6-letnich w przedszkolu / Lidia Pawelec // W : Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Agata Fijałkowska-Mroczek. – Siedlce : AKKA – Anna Klim-Klimaszewska, 2017. – S. 39-51

42. Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6- letnich / Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 173 strony ; 23 cm.

43. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 53,[2] s. : rys. ; 21 cm.
M 189126 (Opole)

44. Małe dziecko lubi szkołę / Zdzisław Ratajek // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 7-14
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

45. Metody aktywizujące w pracy z sześcioletnim pierwszoklasistą / Agnieszka Kaczmarczyk // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 254-265
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

46. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

47. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

48. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięcio- dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. – 179, [3] s. ; 24 cm.

49. Nabywanie pojęcia czasu w edukacji matematycznej sześciolatków / Barbara Nawolska, Joanna // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 176-182
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

50. Nadawanie ładunku emocjonalnego słyszanym dźwiękom przez dzieci sześcio- i siedmioletnie uczęszczające do pierwszej klasy szkoły podstawowej / Katarzyna Chrustowska // W : Edukacja dziecka : badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015. – S. 115-134

51. Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) / Beata Milewska, Aneta Lica. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 148, [1] strona ; 21 cm.

52. Obraz taty w języku sześcioletnich dzieci / Helena Borowiec // W : Barwy słów : studia lingwistyczno-kulturowe / pod redakcją Doroty Filar i Piotra Krzyżanowskiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 89-110

53. Obraz ucznia sześcioletniego w percepcji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kulawska // W : Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, copyright 2015. – S. 85-100

54. Ocena tempa i prawidłowości rozwoju dzieci 6-7-letnich : ocena umiejętności matematycznych, ocena umiejętności czytania i pisania, ocena umiejętności językowych / Regina Osika, Marlena Wrzeszcz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Sp. z o. o., cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm.

55. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 164 s. ; 22 cm. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; nr 4)
M 215047 M 215048 (Opole)

56. Od konkretu do abstrakcji, czyli o znaczeniu działania praktycznego w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci 6- i 7-letnich / Joanna Żądło-Treder. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa T. 10, Wychowanie i kształtowanie – kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Kraków, 2017. – S. 123-133
M 64393 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054776/X (Kluczbork), C 066173/X (Nysa), C 205652/X M 205662/X M 208806/X (Opole)

57. Od sześciolatka do ośmiolatka / Deborah Steiner, Else Osborne, Lisa Miller ; z ang. przeł. Marta Lewandowska. – Warszawa : „Świat Książki”, 1997. – 189, [1] s. ; 21 cm. – (Zrozumieć Dziecko)
M 067743 (Nysa), M 219654 (Opole)

58. Opieka i wychowanie : wiek przedszkolny : wiek 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_2_Wiek_przedszkolny.pdf [dostęp: 29.03.2022]

59. Percepcja fonemowa słów dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat – osiągnięcia rozwojowe / Daniela Galińska-Grzelewska. – Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2009. – 163 s. : il. kolor. ; 21 cm.

60. Pięciolatki w cieniu sześciolatków czy sześciolatki w cieniu pięciolatków – zagrożenia rozwoju starszych przedszkolaków / Katarzyna Nadrowska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 35-57
C 053096/IV (Kluczbork), C 205652/IV M 205662/IV M 208806/IV (Opole)

61. Postawy prospołeczne dzieci 6-letnich elementem dojrzałości szkolnej / Maria Królica // W : Sześciolatek w szkole / red. nauk. Anida Szafrańska. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – S. 57-73

62. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. -Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

63. Przyczyny i skutki braku gotowości szkolnej u dzieci 6-letnich / Anna Agnieszka Suchocka // W : Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / redakcja naukowa Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. – Toruń : Białystok : Wydawnictwo Adam Marszałek ; 2016. – S. 84-95
M 054541 (Brzeg)

64. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk.: Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

65. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

66. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

67. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

68. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II

69. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

70. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

71. Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza, propozycje wsparcia i pomocy rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 83, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Poradnik )
M 201695 (Opole)

72. Ptaki to takie kocie przekąski : o analogii metaforycznej w wypowiedziach sześcioletnich dzieci / Urszula Jęczeń // W : Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka : in honorem Maria Pąchalska / red. nauk. Grażyna Jastrzębowska, Jolanta Góral-Półrola, Artur Kozołub. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 559-571
M 217532 M 218314 (Opole)

73. Rola muzyki w psychofizycznym rozwoju sześciolatka = The role of music in a psychophysical development of a six year old / Irena Burczyk // W : Sześciolatek w szkole / red. nauk. Anida Szafrańska. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – S. 175-185

74. Rozpoznawać, rozumieć i panować nad emocjami – czyli wyzwania rozwoju emocjonalnego u progu okresu wczesnoszkolnego / Paweł Kurtek // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 60-67
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

75. Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 448 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
M 055129 (Brzeg), M 057755 (Kluczbork), M 219532 M 219533 (Opole)

76. Rozwój dziecka od 3 do 6 lat / Thomas B. Brazelton [oraz] Joshua D. Sparrow ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – 512 s. : il. ; 24 cm.
M 055342 (Brzeg)

77. Rozwój dziecka : wiek przedszkolny : wiek: 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1, Rozwój w Okresie Dzieciństwa i Dorastania ; t. 2
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf [dostęp: 29.03.2022]

78. Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich / Joanna Szczyrba-Poroszewska, Monika Waligóra // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 201-208
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

79. Rozwój myślenia, a ewolucja rysunku dziecięcego w wieku szkolnym : analiza i interpretacja rysunków dziecka w wieku 6-10 lat / Natalia Bochno // W : Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. – S. 11-18

80. Rozwój poznawczy dzieci sześcioletnich / Elżbieta Anita Bajcar, Przemysław Bąbel // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 49-59
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

81. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

82. Skala rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke. – Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2020. – 88 stron : wykresy ; 21 cm.

83. Społeczny wymiar doświadczeń dziecka w osobistej przestrzeni życia – konteksty edukacyjne / Iwona Samborska // W : Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 192-205
C 054576 M 054664 M 054663 M 054980 M 054979 (Brzeg), M 64917 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068380 M 068379 (Nysa), M 215859 M 215860 M 2158561 (Opole)

84. Sześciolatek na lekcji języka obcego = Six-year-old in foreign language lessons / Justyna Sala-Suszyńska // W : Edukacja sześciolatka = Education of six-year-olds / redakcja naukowa Agnieszka Weiner, Anna Koper ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. – S. 151-162

85. Sześciolatek oczami rodziców : doniesienie z badań / Aleksandra Kruszewska // W : Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016. – S. 37-51

86. Sześciolatek „skazany” na przedszkole? : diagnoza stanu emocjonalno-społecznego dzieci w latach 2012-2017 / Aleksandra Kruszewska // W : Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Agata Fijałkowska-Mroczek. – Siedlce : AKKA – Anna Klim-Klimaszewska, 2017. – S. 78-88

87. Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – 305 s. : il. ; 24 cm.
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

88. Sześciolatek w (p)rogach szkoły : między młotem a kowadłem, sześciolatek w szkole, czy przedszkolu? = A six-year-old at school’s doorstep : between a rock and a hard place a six-year-old in school or kindergarten? / Irena Adamek // W : Edukacja sześciolatka = Education of six-year-olds / redakcja naukowa Agnieszka Weiner, Anna Koper ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. – S. 27-45

89. Sześciolatek w szkole / red. nauk. Anida Szafrańska. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – 230, [1] s. : il. ; 24 cm.

90. Sześciolatek w szkole : badacz, myśliciel i członek społeczności umysłów = A six year old child in school : researcher, thinker, and member of the community of minds / Józefa Bałachowicz // W : Edukacja sześciolatka = Education of six-year-olds / redakcja naukowa Agnieszka Weiner, Anna Koper ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. – S. 47-68

91. Sześciolatek w szkole i jego sukcesy / Leokadia Szymczyk // W : Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych : współczesne wyzwania / red. nauk. Urszula Szuścik, Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, cop. 2014. – S. 275-290

92. Sześciolatek w szkole : szanse i zagrożenia / Agnieszka Podbilska-Kłosowska // W : Otwarte usta : wolność czy zadanie? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015. – S. 681-693

93. Sześciolatek w świecie związków frazeologicznych / Kinga Kuszak // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 136-141

94. Świat wartości w oczach dzieci sześcioletnich / Anna Skupień // W : Pedagogika wobec wyzwań współczesności : człowiek, wartości, wychowanie / red. nauk. Elżbieta Włodek, Andrzej Mirski. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2016. – S. 155-168
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

95. Terapeutyczne implikacje profilu gotowości szkolnej określonego u dzieci pięcio- i sześcioletnich na podstawie Baterii 5/6 / Magdalena Łuszkiewicz // W : Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – S. 15-30
M 64380 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054362 (Kluczbork), M 068429 M 068430 (Nysa), M 215935 M 215936 M 215937 (Opole)

96. Trafność wybranych metod diagnostycznych w diagnostyce zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku 5-7 lat / Anna Maria Choińska, Marta Rosiak, Ewa Gieysztor, Ludwika Sadowska // W : Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2016. – S. 61-84

97. U progu czytelnictwa : zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym / Małgorzata Centner-Guz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 343 s. : il. ; 25 cm.
M 217704 M 217705 (Opole)

98. Uczenie się i nauczanie dzieci sześcioletnich / Bożena Pawlak // W : Szkoła : współczesne konteksty interpretacyjne / red. nauk. Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk-Gozdek, Natalia Wrzeszcz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2015. – S. 118-128

99. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2009. – 153, [3] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
M 199975 (Opole)

100. Umiejętność rozumienia wybranych klas partykuł oraz posługiwania się nimi prze 5- i 6-letnie dzieci : analiza badań własnych / Mariola Symonides // W : Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury / redakcja: Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2019. – S. 90-100

101. Wczesna edukacja językowa dzieci sześcioletnich / Izabela Jaros // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 273-282
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

102. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Koendo. – [Wyd. 5]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. – 326 s. : il. ; 24 cm.
M 213632 (Opole)

103. Wpływ centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na wymowę dzieci 4- i 6-letnich : badania własne / Anna Kruczyńska, Elżbieta Szabelska // W : Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 206-219

104. Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno-ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio- i sześcioletnich / Magdalena Kwaterkiewicz // W : Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak. – Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji, 2019. – Narodowej w Krakowie. – S. 149-160

105. Wpływ zaburzeń mowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich na naukę czytania i pisania / Ewelina Zając // W : Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – S. 213-221
M 055073 (Brzeg)

106. Wspieranie rozwoju mowy i języka dziecka sześcioletniego – wybór ćwiczeń / Ewa Boksa // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 142-146
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

107. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 89-161 : Pierwsze lata w szkole, 5-7 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

108. Zabawki w edukacji matematycznej dzieci 6-letnich w przedszkolu / Marzena Kiełbasa, Mirosława Socha // W : Współczesne idee w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Iveta Scholtzová. – Siedlce : iWN IKRiBL, 2020. – S. 97-107

109. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa]. – Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. – 351, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

110. Aktywność fizyczna a umiejętności ruchowe sześcioletnich dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / Magdalena Rokicka-Hebel // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – T. 27 (2017), s. 65-76

111. Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 1 (2014), s. 25-32

112. Analogia w języku 6-letnich dzieci / Helena Borowiec // Logopedia. – [T.] 29 (2001), s. 71-86

113. Ankieta dla rodzica : obserwacja stanu rozwoju dziecka sześcioletniego / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2021, nr 3, s. 43-44

114. „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” : wybrane obszary diagnozy dziecka sześcioletniego / Bogumiła Bobik // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 3, s. 191-206
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/243/498 [dostęp: 1.04.2022]

115. Budowanie relacji sześciolatka z dorosłym / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 3, s. 52-55

116. Charakterystyka rozwoju fizycznego dziecka w wieku 3-6 lat i możliwości jego stymulowania w przedszkolu / Stanisława Nazaruk // Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – T. 8 (2014), nr 2, s. 15-21
* Dostepne w Internecie: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/pdf-111163-41348?filename=CHARAKTERYSTYKA%20ROZWOJU.pdf [dostęp: 29.03.2022]

117. Concerns of parents of six and seven-year-old children starting school : summary of research findings = Obawy rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną : komunikat z badań / Barbara Kurowska // Konteksty Pedagogiczne. – 2020, nr 2, s. 167-182
* Dostępne w Internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/276/223
[dostęp: 8.04.2022]

118. Diagnoza gotowości szkolnej : wybrane aspekty teoretyczne w zakresie mowy dziecka sześcioletniego / Urszula Smok // Edukacja Humanistyczna. – 2016, nr 1, s. 47-57
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Edukacja_Humanistyczna/Edukacja_Humanistyczna-r2016-t-n1_(34)/Edukacja_Humanistyczna-r2016-t-n1_(34)-s47-57/Edukacja_Humanistyczna-r2016-t-n1_(34)-s47-57.pdf [dostęp: 1.04.2022]

119. Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 3-6 lat z zaburzeniami artykulacji : doniesienia z badań / Justyna Antczak-Kujawin // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 10 (2018), s. 343-359

120. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 3, Dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 3, s. 197-208

121. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 5, Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 5, s. 337-348

122. Dojrzałość emocjonalno-społeczna sześciolatka a wymagania szkolne / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 6, s. 12-15

123. Dostrzeganie regularności geometrycznych przez 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 / Ewa Swoboda // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 119-142

124. Dziecko sześcioletnie w szkole : przygotowanie i dobry start : analiza teoretyczno-praktyczna / Marta Myszkowska-Litwa // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 68 (2015), s. 5-11
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/95222/edition/82115/content [dostęp: 1.04.2022]

125. Edukacja szkolna sześciolatków w świetle kolejnych reform systemu oświaty / Agata Rzymełka-Frąckiewicz. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2018, nr 4, s. 19-23

126. Edukacja żywieniowa dziecka sześcioletniego : potrzeby i wyzwania / Iwona Samborska // Konteksty Pedagogiczne. – 2020, nr 2, s. 153-165
* Dostępne w Internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/275/222 [dostęp: 1.04.2022]

127. Emocje sześciolatków / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 12, s. 50-53

182. Gotowi do szkoły / Anna Meslin // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 58-61

129. Gotowość sześciolatków do rozpoczęcia nauki w szkole / Paweł Prusak, Jadwiga Sala. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 2, s. 50-55

130. Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych : analiza porównawcza / Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 3, s. 25-48
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/234/489 [dostęp: 1.04.2022]

131. Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 5, s. 325-337

132. Kolektywność w kategoryzacji językowej sześciolatków / Helena Borowiec // Logopedia. – T. 33 (2004), s. 43-54

133. Kwestionariusz umiejętności wykonawczych – dziecko w wieku 6-8 lat. – (Narzędziownia) / oprac. Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 56-58

134. Metody aktywizujące, które wspomagają gotowość szkolną dziecka sześcioletniego. Cz. 1 / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 4, s. 36-41

135. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

136. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat / Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński // Family Medicine & Primary Care Review. – Vol. 15, nr 3 (2013), s. 301-302
* Dostępne w Internecie: https://www.termedia.pl/f/journals/FMPCR%202013%20vol.%2015%20no.%203.pdf [dostęp: 31.03.2022]

137. Nadwaga i otyłość sześcioletnich dzieci miejskich i wiejskich / Dorota Trzcińska, Dorota Świderska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska // Rocznik Lubuski. – T. 40, cz. 2 (2014), s. 189-200
* Dostępne w Internecie: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_40/RL_T40_2_Trzcinska_Swiderska_Tabor_Olszewska.pdf [dostęp: 1.04.2022]

138. O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 14-20

139. Ocena kłamstwa jako wyraz postaw moralnych dzieci 6 i 9-letnich / Monika Świątek // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 3/4, s. 304-315

140. Ocena stanu zdrowia i rozwoju dzieci w wieku 6-7 lat jako podstawa zdrowotnej gotowości szkolnej / Krystyna Twarduś, Maria Kózka, Halina Struska-Depowska // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 19, z. 2 (2011), s. 228-232

141. Od zabawy słowem do czytania poezji : holistyczne podejście do nauki języka polskiego jako dziedziczonego/drugiego wśród dzieci w wieku 5-9 lat / Małgorzata Małyska // Postscriptum Polonistyczne. – 2018, [nr] 2, s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ma%C5%82yska-Ma%C5%82gorzata.pdf [dostęp: 31.03.2022]

142. Oddziaływanie literatury dziecięcej na wzrost zainteresowania czytelnictwem dzieci w wieku 5-6 lat = The influence of children’s literature on the increased interest in reading among children aged 5-6 / Grażyna Bielecka, Iwona Dudzik // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. – 2011, s. 315-323

143. Okresy wrażliwe według Marii Montessori u dzieci w wieku 3-6 lat : wsparcie potrzeb i zainteresowań / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 12, s. 32-34

144. „Opowiedz mi swoją bajkę…” : wybrane uwarunkowania twórczości werbalnej dzieci pięcio- i sześcioletnich / Aleksandra Maciantowicz // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. -2014, nr 4, s. 57-86
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/1541/1513 [dostęp: 31.03.2022]

145. Percepcja słuchowa dzieci 6- i 7-letnich z Polski i Republiki Czeskiej : analiza porównawcza / Irena Burczyk. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 7, s. 41-50

146. Percepcja słuchowa u dzieci sześcioletnich : doniesienie z badań / Izabela Sochacka // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 25, nr 2 (2016), s. 285-296
* Dostępne w Internecie: http://212.87.236.17:8080/Content/4244/24.pdf [dostęp: 1.04.2022]

147. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 5.04.2022]

148. Poziom kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci 6-letnich z grupy przedszkolnej, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej / Anna Kienig // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 1, s. 86-92

149. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (2,5 do 6 lat) / Elżbieta Lekan // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 11, s. 22-24

150. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 4, s. 12-20

151. Przystosowanie szkolne dzieci twórczych i nietwórczych w wieku 6-7 lat / Grażyna Kwiatkowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 33, [nr] 2 (2020), s. 35-50
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/j/article/view/9215 [dostęp: 1.04.2022]

152. Relacja celowości w języku 6-letnich dzieci / Helena Borowiec // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 65-76

153. Relacja przyczynowości w języku sześciolatków / Helena Borowiec // Logopedia. – T. 35 (2006), s. 43-63

154. Rola twórczych zabaw a rozwój dzieci 5- i 6-letnich w przedszkolu / Katarzyna Miłek // Kultura i Wychowanie. – 2020, nr 2, s. 21-34
* Dostępne w Internecie: https://pedagogika.pl/wp-content/uploads/2021/02/KiW_18_e_book.pdf [dostęp: 1.04.2022]

155. Rola wrażeń wzrokowych w procesie utrzymywania równowagi u dzieci 4-8 lat / Bogusława Graczykowska, Katarzyna Sojka-Krawiec // Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. – Z. 5 (2003), s. 65-74

156. Rozwijanie obszarów kompetencji u sześciolatka / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 5, s. 18-20

157. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku 4-6 lat / Kaja Chojnacka. – Bibliogr. // Remedium. – 2020, nr 5, s. 14-16
* Dot. także adaptacji i emocji dziecka w przedszkolu

158. Rozwój mowy dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat : normy rozwojowe dla każdej grupy wiekowej / Elżbieta Lekan. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 10, s. 10-13

159. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

160. Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich / Joanna Szczyrba-Poroszewska, Monika Waligóra. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 43-55

161. Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik // Logopedia. – T. 48, [cz.] 2 (2019), s. 133–149
* Dostępne w Internecie: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/01/133-149-LOGOPEDIA-48-2-2019-Kaczorowska-i-inni.pdf [dostęp: 31.03.2022]

162. Różnice między 6- a 7-latkiem : potencjał czy ograniczenie? / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 2, s. 5-7

163. Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie dziecka sześcioletniego a jego kompetencja komunikacyjna / Lucyna Smółka // Psychologia Rozwojowa. – T. 10, nr 1 (2005), s. 91-97

164. Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej / Agnieszka Surynt, Agnieszka Wójcik-Grzyb // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Z. 54 (2005), s. 137-148

165. Starość postrzegana przez dzieci 5-6 letnie / Agnieszka Góra // Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. – [Nr] 8 (2019), s. 40-50

166. Start szkolny dzieci sześcioletnich i siedmioletnich a ich kompetencje docelowe w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej / Małgorzata Mnich // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – Nr 5 (2015), s. 83-98

167. „Strach jest koło ucha”, czyli Umiejscowienie emocji w ciele człowieka w wypowiedziach sześcioletnich dzieci / Urszula Jęczeń // Logopedia. – T. 45 (2016), s. 33-52
* Dostępne w Internecie: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2020/09/033-052-Jeczen-Strach-LOGOP-45-POL.pdf [dostęp: 1.04.2022]

168. 6-latek [Sześciolatek] jako pierwszoklasista w szkole : zróżnicowanie kodów językowych dziecka, rodziny i szkoły : dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie? / Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik, Małgorzata Rękosiewicz // Studia Edukacyjne. – Nr 27 (2013), s. 129-142

169. Sześciolatek w szkole – bezpieczeństwo rozwoju oraz potrzeba wsparcia / Katarzyna Stępień // Studia Pedagogiczne. – T. 29 (2017), s. 141-148
* Dostępne w Internecie: https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/29.pdf [dostęp: 1.04.2022]

170. Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4-6 lat : Test Refleksji nad Myślenie / Marta Białecka-Pikul, Marta Szpak, Ewa Haman, Karolina Mieszkowska // Psychologia Rozwojowa. – T. 23, nr 1 (2018), s. 41-68
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2018/Numer-1-2018/art/11909/ [dostęp: 31.03.2022]

171. Trudności dzieci w wieku 5-8 lat z określaniem strony lewej i prawej w orientacji przestrzennej / Zbigniew Semadeni // Journal of Modern Science. – 2013, t. 2, s. 13-34

172. Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich / Ewelina Kawiak. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 2 (2012), s. 215-224
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2012-t2/Chowanna-r2012-t2-s215-224/Chowanna-r2012-t2-s215-224.pdf [dostęp: 1.04.2022]

173. W świecie poznanych i „niepoznanych” liter, czyli o kontynuacji bezsensów w instytucjonalnych praktykach nauki czytania i pisania dzieci / Marzenna Nowicka. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2021, nr 1, s. 18-37
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6182/5462 [dostęp: 1.04.2022]

174. Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno-ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio- i sześcioletnich / Magdalena Kwaterkiewicz // Logopedia Silesiana. – T. 6 (2017), s. 211-222
* Dostępne w Internecie: https://journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313/5508 [dostęp: 31.03.2022]

175. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7-22
* Dostępne w Internecie: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Wspomaganie-rozwoju-dzieci-5-7-letnich1.pdf [dostęp: 31.03.2022]

176. Wybrane uwarunkowania poziomu umiejętności językowych dzieci sześcioletnich / Irena Stańczak // Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. – Z. 5 (2015), s. 79-89

177. Wychowanie w kulturze konsumpcji : postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6 letnich / Dorota Dykalska-Bieck, Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Lipowska // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 22, nr 4 (2017), s. 636-655
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4818/Wychowanie%20w%20kulturze%20konsumpcji%20Postawy%20wychowawcze%20rodzicow%20a%20tendencje%20materialistyczne%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 8.04.2022]

178. Zasoby rodziny a umiejętności szkolne dzieci 6- i 7-letnich / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Studia Edukacyjne. – Nr 27 (2013), s. 159-171

179. Zdolny przedszkolak : rozwijanie potencjału twórczego u dzieci 5- i 6-letnich / Kinga Siecińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne. – Z. 9 (2013), s. 109-119

180. Znaczenie koordynacji ruchów ręki w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku 6-7 lat / Joanna Grzesiak, Małgorzata Naskręt, Michał Bronikowski // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 47 (2014), s. 131-139
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-96869155-1490-488e-b6d4-d100f002e2bc [dostęp: 1.04.2022]

181. Znaczenie wybranych postaw rodzicielskich (nadopiekuńczości i niekonsekwencji) w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci w wieku pięciu i sześciu lat / Magda Milewska, Agnieszka Iłendo-Milewska // Zagadnienia Społeczne. – 2021, nr 1, s. 65-85
* Dostępne w Internecie: http://czasopismo.nwsp.pl/15_2021/03MMilewskaAI%C5%82endo-MilewskaZnaczeniewybranychpostaw1(15)2021.pdf [dostęp: 1.04.2022]

Zob. także: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu