specjalne potrzeby edukacyjne

Dyskalkulia

Matematyka jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, Już na etapie szkoły podstawowej potrafi sprawiać trudności. Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne zaburzenia zdolności arytmetycznych, rozpoznawane na podstawie analizy deficytów poznawczych, ujawnianych przez ucznia w kontekście prawidłowego rozwoju intelektualnego i sprzyjających warunków edukacyjnych.
Niniejsza bibliografia „Dyskalkulia” zawiera wybór 100 opisów bibliograficznych publikacji, …

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Bibliografia “Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 179 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach …