Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Bibliografia “Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 179 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą

KSIĄŻKI:

1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. – Razem łatwiej. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016. – 253 s. : il.
Sygn. C 63981 Kędzierzyn-Koźle, C 068158 Nysa

2. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. – Razem łatwiej. – Wyd. 3 zm.Kraków : “Impuls” 2016. – 262 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-156-3
Sygn. C 054598 M 054597 Brzeg, M 64731 Kędzierzyn-Koźle, M 068363 Nysa, M 215719 M 215720 M 215721 M 215722 M 215723 Opole

3. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. – Razem łatwiej. – Kraków : “Impuls”, 2015. – 253 s.
Sygn. M 213983 M 213984 M 213985 Opole

4. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – 164 s. : il.
Sygn. C 210523 Opole

5. Biblioterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) / Agnieszka Łaba // W : Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości / pod red. nauk. Anny Glińskiej-Lachowicz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – S. 169-186
Sygn. M 213724 Opole

6. Diagnoza i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 115, [1] s. ; 21 cm. – ( Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 451 ) ISBN 83-7271-401-0
Sygn. M 197076 M 197077 M 197078 Opole

7. Diagnozowanie i terapia uczniów ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod redakcją Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Grabca ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – 438 s. : il.
Sygn. M 214557 Opole

8. Dokumenty międzynarodowe i polskie akty prawne w sprawie kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych / Katarzyna Smolińska. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 381-392
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

9. Dydaktyka korekcyjna – kształcenie uczniów ze specyficznymi trudnościamia w uczeniu się / Danuta Al-Khamisy. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 172-191
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

10. Dydaktyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Barbara Marcinkowska. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 77-95
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

11. Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na nadpobudliwość psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi / Urszula Gosk, Kamil Kuracki. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 287-305
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

12. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 313, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. ISBN 978-83-01-19428-4
Sygn. M 64870 Kędzierzyn-Koźle, M 054868 Kluczbork, C 068508 Nysa, M 218070 Opole

13. Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 411 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-01-19429-1
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

14. Dydaktyka specjalna – teoretyczne i empiryczne podstawy kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych / Marta Pągowska. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 30-60
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

15. Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. – Wyd. 1, dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012. – 318, [1] s. il.
Sygn. C 211626 Opole

16. Dysleksja : karty pracy : eduterapeutica. – Eduterapeutica karty pracy – dysleksja [S. l.] : pwn.pl, [2016]. – [184] k. tabl. luz. : il. ; 30 cm.
Sygn. C 000845 GF GF 000832 Opole

17. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura.Kraków : “Impuls”, 2013. – 431 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7850-489-4
Sygn. M 211063 Opole

18. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2.Kraków : “Impuls”, 2014. – 431 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7850-537-2
Sygn. M 63110 M 63111 Kędzierzyn-Koźle C 067454 Nysa, M 212494 M 212495 M 212496 Opole

19. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach wychowania przedszkolnego / Anida Szafrańska. – Bibliogr/ // W : Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne / red. Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek. – Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. – S. 87-98
Sygn. M 216041 Opole

20. Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / red. Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz.Gliwice : Wydawnictwo Komlogo, 2017. – 95 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-61339-11-3
Sygn. M 64873 Kędzierzyn-Koźle, M 217852 M 217853 M 217854 Opole

21. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / red. Władysława Pilecka ; red., Anna Ozga ; red., Paweł Kurtek. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – 478,[2] s. : wykr.
Sygn. C 049259 Brzeg, C 194528 Opole

22. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / redakcja naukowa Małgorzata Kitlińska-Król ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. – 165 s. : il. (gł. kolor.). – (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej )
Sygn. M 215124 Opole

23. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 10, Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. — Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmianCieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – 272 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7587-468-6 ISBN 978-83-8095-311-6
Sygn. M 64393 Kędzierzyn-Koźle, C 054776/X Kluczbork, C 066173/X Nysa, C 205652/X M 205662/X M 208806/X Opole

24. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi / Mirosława Cylkowska-Nowak, Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan // W : Edukacja zdrowotna ; podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka / redakcja naukowa barbara Woynarowska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 261-277
Sygn. M 054605Brzeg, M 64403 Kędzierzyn-Koźle, C 054871 Kluczbork, C 068435 Nysa, M 216103 M 216104 Opole

25. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red. nauk. Krystyna Moczia. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 134 s. ; 24 cm. – (W Przestrzeni Niepełnosprawności ;, t. 1. ) ISBN 978-83-8095-340-6 ISBN 978-83-8095-339-0 (seria)
Sygn. M 217557 Opole

26. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : zadania domowe / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek]. – Gdańsk : “Harmonia”, 2014. – Teka (5, [1] s., [118] k. tabl.) : il.
Sygn. GF 000799 GF 000801 EP 000800 Opole

27. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – [Wyd. 3]. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 196 s. : il.
Sygn. M 208433, M 209790 Opole

28. Jestem dorosły – będę tak żyć : program nauczania przeznaczony dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Marcelina Surowiecka.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 78 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-8080-144-8
Sygn. M 218080 M 218081 Opole

29. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. – Kraków ; Katowice : “Impuls”, 2013. – 255 s. : il.
Sygn. M 62772 Kędzierzyn-Koźle, M 211340 Opole

30. Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz.Kraków : “Universitas”, 2017. – 344 s. : il. ; 21 cm. ISBN 97883-242-3104-1
Sygn. M 64470 Kędzierzyn-Koźle, M 054785 Kluczbork, M 216481 Opole

31. Kształcenie uczniów głuchoniewidomych / Małgorzata Książek, Elżbieta Paradowska. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 323-3
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

32. Lalka typu “muppet” w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Król . – Bibliogr. // W : Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – S. 119-141
Sygn. M 055716 Kluczbork, M 069095 Nysa, C 218146 M 218110 M 218111 Opole

33. Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : ćwiczenia i karty pracy / [nadzór merytoryczny Natalia Gowin ; ilustracje Lidia Nowak-Chomicz]. – [Wyd. 2, popr.]. – Poznań : “Forum”, 2015. – 120 s. : il.
Sygn. M 213923 Opole

34. Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler ; przekład: Ryszard Zajączkowski.Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. – 191 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7744-156-5
Sygn. M 055687 Kluczbork, M 218023 M 218024 Opole

35. Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. – Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : “Impuls”, 2018. – 172 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-476-2
Sygn. M 64902 Kędzierzyn-Koźle, M 218304 M 218305 M 218306 Opole

36. Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją / Mariola Jaworska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – 406 stron ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-422-9
Sygn. M 069060 Nysa, M 218311 Opole

37. Nauczyciel i rodzice wobec SPE : wspólnota potrzeb, wspólnota dążeń? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek // W : Szkoła. Wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 163-171
Sygn. M 054505 Brzeg, M 217987 Opole

38. Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 186 s. : il. ; 24 cm. – (Wczesna edukacja ) ISBN 978-83-8088-170-9
Sygn. M 216858 M 218522 M 219039 Opole

39. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 76 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7134-950-8
Sygn. M 64420 Kędzierzyn-Koźle, C 216973 M 217029 M 217030 Opole

40. O dojrzewaniu : chłopcy : bedę mężczyzną : tabela zmian / Izabela Fornalik. – Będę mężczyzną : tabela zmian. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. – Teka ([2] s., [5] s. tabl.) : il. kolor. ; 29 cm. — (Pewny Start ) ISBN 978-83-262-2685-4
Sygn. GF 000855 Opole

41. O dojrzewaniu : chłopcy : dbam o siebie : instrukcje / Izabela Fornalik ; ilustracje Renata Kosowska. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017. – Teka (4 zesz., [2] s., [9] k. tabl. luz.) : il. kolor.; 29 cm. – (Pewny Start ) ISBN 978-83-262-2757-8
Sygn. GF 000857 Opole

42. O dojrzewaniu : dziewczęta : będę kobietą : tabela zmian / Izabela Fornalik. – Specjalne potrzeby edukacyjneWarszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. — Teka ([4] karty) : il. ; 30 cm. – (Pewny Start ) ISBN 978-83-262-2692-2
Sygn. GF 000852 Opole

43. O dojrzewaniu : dziewczęta : układam, opowiadam : historyjki obrazkowe / Izabela Fornalik ; [ilustracje Renata Kosowska]. – Specjalne potrzeby edukacyjne.Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. — Teka (broszura, [15] k.) : il. ; 30 cm. – (Pewny Start. ) ISBN 978-83-262-2753-0
Sygn. GF 000853 Opole

44. O dorosłości : oglądam, uczę się, potrafię : karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Marta Pawlus, Aleksandra Sztreker. – Oglądam, uczę się, potrafię : karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2016. – 35, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm + płyta DVD. – (Pewny Start ) ISBN 978-83-262-2611-3
Sygn. GF 000820 Opole

45. Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach / red. Małgorzata Szeląg, Bronisława Ogonowski ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nuaczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ; Wydawnictwo Nowik, cop. 2015. – 166 s.
Sygn. M 213928 M 214579 Opole

46. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – 180 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-419-9
Sygn. M 054733 Brzeg, M 64819 Kędzierzyn-Koźle, C 069074 Nysa, C 218063 M 218095 M 218096 Opole

47. Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja naukowa Joanna Godawa. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 171 s. : il. ; 24 cm. – (W Przestrzeni Niepełnosprawności ;, t. 2 ) ISBN 978-83-8095-339-0 ISBN 978-83-8095-389-5
Sygn. M 217559 Opole

48. Pedagog specjalny wobec wyzwań polskiej edukacji i potrzeb uczniów specjalnej troski / Elżbieta Maria Minczakiewicz . – Bibliogr. // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 197-207
Sygn. M 216227 M 216228 Opole

49. Piłki : czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Katarzyna Sadowska, Aleksandra Łojewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – Teka (książka 14 s.; broszura 11s. ; [5] kart tablic, [6] pasków rzepowych) : il. ; 30 cm. – (Biblioteka AAC ) ISBN 978-83-8080-146-2
Sygn. GF 000833 GF 000834 GF 000835 Opole

50. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzena Czarnocka]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016. – 270 s. ; 24 cm + płyta CD. – (Nadzór – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ) ISBN 978-83-269-5717-8
Sygn. M 215867 M 215868 Opole

51. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; [recenzent: Zdzisław Wołk]. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. – 128 s. : il. ; 23 cm.
Sygn. M 214543 Opole

52. Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy / Franciszek Wojciechowski, Sylwia Opozda-Suder. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – 222 strony : ilustracje ; 25 cm. ISBN 978-83-8095-365-9
Sygn. M 64482 Kędzierzyn-Koźle

53.  Praca z dzieckiem z ADHD / Sylwia Walerych. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – Oświata Grupa Wydawnicza, 2017. – 50 s. ; 24 cm. — (Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych ) ISBN 978-83-269-6033-8
Sygn. M 216183 M 216184 Opole

54. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. – 169 s. : il.
Sygn. M 211145/I, M 211146/I Opole

55. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. – 211 s. : il.
Sygn. M 211145/II, M 211146/II Opole

56. Praca z uczniem przewlekle chorym w wieku wczesnoszkolnym / Wojciech Gawlik . – Bibliogr. // W : Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością / pod red. Dariusza Stefaniaka. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2018. – S. 69-82
Sygn. M 218160 M 218255 Opole

57. Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi : specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego / Urszula Markowska-Manista. – Bibliogr. // W : Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 125-148
Sygn. M 054428 M 054429 M 054430 Brzeg, M 64122 M 64123 M 64124 Kędzierzyn-Koźle, M 054116 M 054117 M 054118 Kluczbork, C 068261 M 068259 M 068260 Nysa, M 215480 M 215481 M 215482 M 215483 Opole

58. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014. – 229 s. : il. ; 23 cm.
Sygn. M 054989 M 054990 Brzeg, M 63230 M 63231 Kędzierzyn-Koźle C 067467 NysaM 212164 M 212165 M 212166 M 212167 Opole

59. Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 67, [1] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7134-969-0
Sygn. M 64926 M 64927 Kędzierzyn-Koźle

60. Przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – na etapie edukacji wczesnoszkolnej – w ramach studiów licencjackich / Ewa Jędrzejowska . – Bibliogr. // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 225-236
* Badania przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego
Sygn. M 216227 M 216228 Opole

61. Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole / Lucyna Hurło, Iwona Maria Kijowska, Irena Sorokosz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – 174 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-62336-48-7
Sygn. M 217515 Opole

62. Rozwijanie komunikacji : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się / Jacek Stojanowski. – Gdańsk : “Harmonia”, 2018. – Teka (83 k. w bloku) : il. ; 31 cm. ISBN 978-83-8080-128-8
Sygn. M 218852 M 218853 Opole

63. Sensoryczny, piękny świat : zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2016. – 63, [1] s. ; 20 cm. ISBN 978-83-7134-806-8
Sygn. M 068178 Nysa, M 214475 M 214476 EP 214235 Opole

64. Sensoryczny, piękny świat : zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. – Wyd. 2. – Gdańsk : “Harmonia”, 2017. – 63, [1] s. ; 20 cm. ISBN 978-83-7134-806-8
Sygn. M 215914 M 215915 M 215916 Opole

65. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 324, [1] s. : il. – Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Sygn. C 054301 M 054302 Kluczbork, C 068944 Nysa, C 216694 M 216726 M 216727 Opole

66. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. [z ang]. Jolanta Bartosik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013. – IX, [1], 113 s.
Sygn. M 053082 Kluczbork, M 210938, M 210939 Opole

67. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut. Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska]. – Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. – 112 s. : il. kolor.
Sygn. C 207295, M 207392, M 207393 Opole

68. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis.Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – 217 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-83-7405-663-2
Sygn. M 055716 Kluczbork, M 069095 Nysa, C 218146 M 218110 M 218111 Opole

69. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska.Kraków : “Impuls”, 2017. – 194 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-8095-258-4
Sygn. M 054744 Brzeg, M 64490 Kędzierzyn-Koźle, M 068531 Nysa, M 217268 M 217269 M 217270 Opole

70. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula.Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – 359 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7489-203-2
Sygn. M 214329 M 214330 Opole

71. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula.Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. –  359 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7489-203-2
Sygn. M 055019 Brzeg

72. Surdopedagogika – kształcenie uczniów z niepełnosprawnością słuchu / Katarzyna Wereszka. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 111-139
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

73. Torbiele pajęczynówki a spejalne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku szkolnym. Studium przypadku / Karolina Kwiatkowska. – Bibliogr. // W : Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – S. 143-154
Sygn. M 055716 Kluczbork, M 069095 Nysa, C 218146 M 218110 M 218111 Opole

74. Tyflopedagogika – kształcenie uczniów z niepełnosprawnością wzroku / Kornelia Czerwińska. – Bibliogr. // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – S. 96-110
Sygn. M 055657 Kluczbork, C 068507 Nysa, M 218069 Opole

75. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : Difin, 2013. – 246, [1] s. – Bibliogr. przy rozdz.
Sygn. M 63278 Kędzierzyn-Koźle, C 067110 Nysa, M 211175 M 211176 Opole

76. Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak.Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 144 s. : il., wykr. ; 21 cm. ISBN 978-83-7784-987-3
Sygn. M 218358 Opole

77. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej / Marta Deńca. – Bibliogr. // W : Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – S. 35-72
Sygn. M 055716 Kluczbork, M 069095 Nysa, C 218146 M 218110 M 218111 Opole

78. Uczniowie nadpobudliwi – osobowość, zachowania, potrzeby specjalne / Jolanta Wilsz. – Bibliogr. // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 251-260
Sygn. M 216227 M 216228 Opole

79. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 188 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-8080-135-6
Sygn. M 055032 Brzeg, M 068998 Nysa, C 218928 M 218044 M 218045 M 218989 M 218990 Opole

80. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [red.] Aneta Jeger, Beata Szurowska. – Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami. – Warszawa : Difin, 2017. – 284 s. : il. ; 23 cm. – (Engram. ) ISBN 978-83-8085-457-4
Sygn. M 64844 Kędzierzyn-Koźle, M 055591 Kluczbork, M 217959 M 217960 Opole

81. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2010. – 168 s.
Sygn. M 62077 Kędzierzyn-Koźle, M 204568 Opole

82. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz ; [rys. Joanna Szybist, Agata Fuks]. – Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Wyd. 4.Kraków : “Impuls”, 2014. – 106 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7850-751-2
Sygn. M 216940 M 216941 Opole

83. Wokół pór roku : materiał edukacyjny / Monika Pouch, Dorota Szczęsna ; il. Krzysztof Demianiuk. – Materiał edukacyjny. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017. – [122] s. : il. ; 29 cm. – (Pewny Start ) ISBN 978-83-262-2917-6
Sygn. M 218827 M 218828 Opole

84. Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej) / Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras. – Wrocław : “Continuo”, 2017. – 117 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-62182-65-7
Sygn. M 054810 Kluczbork, C 068534 Nysa, C 216392 M 216365 Opole

85.Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 325, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 978-83-01-18749-1
Sygn. M 054369 Kluczbork

86. Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich / pod redakcją naukową Małgorzaty Zaborniak-Sobczak, Katarzyny Ity Bieńkowskiej, Edyty Tomińskiej. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 231, [1] s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-83-7996-252-5
Sygn. M 216436 Opole

87. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 6 popr. – Kraków : “Impuls”, 2012. – 146 s. : il. (w tym kolor.)
Sygn. M 210996 Opole

88. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Marta Jerzak. – Bibliogr. // W : Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – S. 13-39
Sygn. C 054475 M 054476 M 054477 Brzeg, M 64171 M 64172 M 64173 Kędzierzyn-Koźle M 054169 M 054170 M 054171 Kluczbork, M 068311 M 068312 M 068313 Nysa, M 215589 M 215590 M 215591 M 215592 M 215593 Opole

89. Znajomy – nieznajomy : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Justyna Janosz, Małgorzata Kurowska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2016. – Teka ([55] k. tabl.) : il. ; 31 cm. ISBN 978-83-7134-841-9
Sygn. M 64177 M 64178 Kędzierzyn-Koźle, M 054175 M 054176 Kluczbork, M 068318 M 068319 Nysa, M 054481 M 054482 Brzeg, GF 000815 GF 000816 GF 000817 Opole

90. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. – Wyd. 2. – Gdańsk : “Harmonia” 2013. – 90, [1] s. : il.
Sygn. M 213637 Opole

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:

91.  Bajkowi bohaterowie. Scenariusz lekcji bibliotecznej / Magdalena Krawczonek // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 6, s. 28-29

92. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 1, s. 13-14

93. Brak promocji do następnej klasy… : i co dalej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 80, s. 44-47

94. Czy ludzie w spektrum mają inne potrzeby? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 103, s. 10-16
* Autyzm

95. Ćwiczenia integrujące odruchy pierwotne / Paweł Ferdynus // Wychowawca. – 2016, nr 9, s. 16-17

96.  Dysgrafia czy dyspraksja : jak diagnozować? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 95, s. 44-46

97. Dyskalkulia, czyli o problemach (nie tylko) z matematyką / Agnieszka Dymalska, Katarzyna Wanio // Remedium. – 2017, nr 1, s. 10-12

98. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej : dyskurs definicyjno-koncepcyjny / Marzenna Zaorska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 1, s. 18-22

99. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce – pytania i odpowiedzi / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 4, s. 49-56

100. Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji / Justyna Siemionow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 21-27

101. Edukacja oraz wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami w Chorwacji / Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 5, s. 364-374

102. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 1-2, s. 32-35

103. E-learning w kształceniu integracyjnym / Marzanna Nowacka-Duda // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 66-67

104. Hipoteza deficytu móżdżkowego w etiologii dysleksji rozwojowej – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne / Barbara Skałbania // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 2, s. 97-104

105 Indywidualizacja nauczania języka obcego w grupie zróżnicowanej / Halina Wachowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 2, s. 13-16

106. Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE / Joanna Wrona // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 12, s. 36-39

107. Indywidualne wsparcie uczniów / Joanna Wrona // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 11, s. 14-18

108. Jak dobrze nauczać dziecko niepełnosprawne? / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. – 2015, nr 4, s. 2-5

109. Jak dostosować placówkę do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Joanna Latosińska-Kulasek // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 105, s. 3-5

110. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? Cz. 1 / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 5, s. 29-31

111. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym?. Cz. 3 / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 7-8, s. 54-55

112. Jak rozwinąć umiejętności uczenia się dzieci z dysleksją? / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2018, nr 10, s. 26-30

113. Jak sprostać wskazaniom i zaleceniom poradni psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 96, s. 4-8

114. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 11, s. 17-18

115. Jaka terapia i edukacja? / Magdalena Markowska. – (Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej ; cz. 2) // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 4, s. 14

116. Jaki podręcznik dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : kilka uwag na marginesie dyskusji medialnej o nowym, darmowym i powszechnym podręczniku / Zenon Gajdzica // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 1, s. 3-7

117. Klasy integracyjne i inkluzyjne / Jagna Niepokólczycka-Gac // Sygnał. – 2015, nr 11, s. 17-19

118. Matura dostosowana do uczniów / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 3, s. 44-46
* Dostosowanie warunków matury i form jej przeprowadzania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

119. Międzynarodowe działania na rzecz edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. Beata Rola // Meritum. – 2009, nr 2, s. 31-32

120. Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swoim przygotowaniu do pracy z uczniem niepełnosprawnym w kotekście przemian pierwszej dekady XXI wieku / Zenon Gajdzica // Chowanna. – T. 2 (2013), s. 263-273

121. Normalnie, czyli jak? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 105, s. 15-19

122. Nowa reforma pedagogiczna 2010 : kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Dorota Żyro ; rozm. przepr. Natalia Wojciechowska, Katarzyna Grunt // Głos Pedagogiczny. – 2010, VI, s. 11-15

123. Obowiązki instytucji i organów szkoły w zakresie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze SPE / Ewa Norkowska // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 47, s. 31-34

124. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 1-2, s. 26-33

125. Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach / Dominika Przybyszewska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 6, s. 42-49

126. Plan pracy wspomagający uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce / Marzena Borowska // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 29

127. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 5, s. 44-47

128. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: szkoła dla dziecka z niepełnosprawnością / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 27, s. 4-7

129. Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań w pracy z uczniem o SPE. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 95, s. 37-41

130. Problemy edukacyjne uczniów klasy I terapeutycznej w kontekście wdrażania obowiązku szkolnego dla sześciolatków / Angelika Cedro, Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 4, s. 20-24

131. Proces wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji społecznych / Iwona Konieczna, Katarzyna Cichocka-Segiet // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 4, s. 279-290

132. Program Zajęć Integracji Sensorycznej – autyzm / Katarzyna Komorowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 2, s. 85-89

133. Programowanie na specjalne zamówienie / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Meritum. – 2017, nr 4, s. 69-78

134. Propozycje zmin systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu (niesłyszących, słabosłyszących, niedosłyszących) / Kazimiera Krakowiak // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2016, nr 2, s. 49-66

135. Przekonania nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami. Raport z badań / Katarzyna Ćwirynkało ; Agnieszka Żyta. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 4, s. 245-259

136. Rodzice o izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej / Iwona Myśliwczyk, Sławomir Przybyliński // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 2, s. 85-96

137. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 5, s. 52-59

138. Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. – Bibliogr. // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 103, s. 17-22
* Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

139. Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Skrzetuska // Nowa Szkoła. – 2014, nr 6, s. 12-2S

140. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3 s. 49-58

141. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów / Agnieszka Olechowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 28-30

142. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością wzroku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 4, s. 285-291

143. Specjalne potrzeby edukacyjne w kształceniu akademickim / Marta Bolińska. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 1, s. 99-107

144. Specjalne potrzeby edukacyjne w literaturze przedmiotu i przepisach prawa / Marta Bolińska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 2, s. 20-37

145. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, czerwiec, s. 4-9

146. Sposoby wsparcia dziecka z zaburzeniami SI w szkole / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 104, s. 17-20

147. System kształcenia specjalnego w Polsce – segregacyjność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Elżbieta Gozdowska // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 4-14

148. Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 5, s. 3-16

149. Szkoła dla dziecka z niepełnosprawnością : praca z uczniem ze specjlanymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 27, s. 5-7

150. Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. – 2011, nr 1, s. 22-25

151. Świetlica, którą dzieci lubią / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 9, s. 22-25

152. Trudności w funkcjonowaniu uwagi – szersza prspektywa / Justyna Cieślińska // Remedium. – 2016, nr 5, s. 12-14

153. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo. Metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 103, s. 43-47

154. Uczeń przewlekle chory – pomoc i edukacja w szkole i w domu / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 9, s. 50-54

155. Uczeń z ADHD : wskazówki dla nauczycieli / Marta Jerzak // Sygnał. – 2018, nr 3, s. 19-22

156. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkoły – wybrane aspekty funkcjonowania / Jolanta Lipińska-Lokś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 5, s. 34-44

157. Uczeń z ryzykiem dysleksji / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 1, s. 8-9

158. Uczeń z uszkodzonym wzrokiem w szkole ogólnodostępnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 88, s. 45-48

159. Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 4, s. 56-58

160. Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 12, s. 74-76

161. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska. – Streszcz. ang. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 5-16

162. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej : doniesienia z badań / Beata Gumienny, Kamila Kasprzyk. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 4, s. 45-55

163. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo. Metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 103, s. 43-47

164. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej w świetle prawa / Katarzyna Stencel // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 15/16, s. 14-15

165. Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I-III / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. – 2018, nr 1, s. 22-26

166. Uwaga, uczeń z dyskalkulią – wsparcie potrzebne od zaraz / Aleksandra Kubala-Kulpińska. – Bibliogr. // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 92, s. 22-26

167. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania a strategie uczenia się i osiągnięcia edukacyjne gimnazjalistów z dysleksją i bez specyficznych trudności w uczeniu się / Izabella Kucharczyk, Agnieszka Dłużniewska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 3, s. 187-198

168. Węgierski system edukacji wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 3, s. 175-186

169. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 91, s. 14-16

170. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Appelt // Remedium. – 2017, nr 1, s. 1-5

171. Wspieranie uczniów z problemami natury psychicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 102, s. 6-10

172. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 2, s. 7-19

173. Wykorzystanie SI w praktyce dydaktycznej – praktyczne wskazówki dla nauczycieli / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 105, s. 20-23

174. Wyrównywanie szans za pomocą TIK / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // TIK w Edukacji. – 2016, nr 4, s. 62-67

175. Wyzwania szkolnego polonisty : ocenianie uczniów z dysleksją / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 8-13

176. Zasady finansowania kształcenia uczniów ze SPE / Artur Olszewski // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 11, s. 48-52

177. Zasady organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 27, s. 52-56

178. Zespół do spraw niepotrzebnych : jeszcze o zmianach w systemie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 24, s. 8

179. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2011 na temat: specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska // Meritum. – 2011, nr 1, s. 77-79

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji,Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW Opole
Aktualizacja 2019.02.26