śmierć

Edukacja tanatologiczna

Śmierci tak potrzeba uczyć jak życia. Leopold Staff

Bibliografia „Edukacja tanatologiczna” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 141 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Cmentarz, pogrzeb, funeralia

Książki:

1. A grób pobitym stawię papierowy, którego wieki nie zgryzą, nie zmienią : groby bohaterów narodowych w wierszowanej epice staropolskiej : (na wybranych przykładach) / Marcin Piątek // W : Dialog z tradycją. T. 7, Dawna i współczesna kultura funeralna / pod redakcją naukową Iwony Steczko i Renaty Dźwigoł. …