satysfakcja zawodowa

Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Bibliografia w wyborze „Satysfakcja zawodowa nauczycieli” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2021 i zawiera 48 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …