samotność

Samotność dzieci i młodzieży

„Wśród ludzi jest się także samotnym”. Antoine de Saint-Exupéry

Bibliografia „ Samotność dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Po aktualizacji zawiera 108 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Samotność

Książki:

1. Alchemiczna droga samotnego króla na przykładzie opowiadania Vladimira Nabokova „Solus Rex” / Nadzieja Kortus // W : Samotność : aspekty, konteksty, wymiary. T. 2 / pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 188-198

2. Bez-nadzieja samotności czy samotność …