rzeki

Rzeka

Książki:

1. …aby ją rzeka uniosła (Ap 12,15b) : znaczenie motywu rzeki w Ap 12,15-16 / Marek Karczewski // W : Pro animarum salute : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza profesora Tadeusza Rogalewskiego / pod red. Edwarda Wiszowatego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. – S. 19-27…