rozmowa

Trudne sytuacje w pracy na odległość

Sytuacja trudna – ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują …

Pedagogika dialogu

„Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa”.  Adam Mickiewicz

Pedagogika dialogu jest nauką o wychowaniu opartą na metodzie dialogicznej. Według profesora ks. Janusza Tarnowskiego, twórcy pedagogiki personalno-egzystencjalnej – dialog jest podstawą, fundamentem wychowania. Dialogowe wychowanie daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i psychicznego wsparcia, tworzy więź emocjonalną, buduje zaufanie …