rolnictwo

Rolnictwo

Książki:

1. Frazematyka gwarowa motywowana pracą rolnika / Anna Tyrpa // W : Dialog pokoleń : język zwierciadłem kultury : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020. – S. 19-33

2. Gospodarstwo soplicowskie : rolnictwo w „Panu Tadeuszu” / Marian Wachowski ; Poznańskie …