rodzina wielodzietna

Rodzina wielodzietna

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina wielodzietna” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia po aktualizacji gromadzi 92 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte …