program biblioterapeutyczny

Biblioterapia w teorii i praktyce

Pojęcie biblioterapii sięga korzeniami czasów starożytnych. Przy wejściu do jednej z najstarszych bibliotek w Aleksandrii widniały już słowa “Lekarstwo dla duszy”. Wyjaśnienie dwóch greckich słów : biblion – książka i therapeo – leczę tworzy najprostszą definicję biblioterapii – leczenie książką. Według definicji przyjętej w 1966 r. przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, …