Biblioterapia w teorii i praktyce

Pojęcie biblioterapii sięga korzeniami czasów starożytnych. Przy wejściu do jednej z najstarszych bibliotek w Aleksandrii widniały już słowa “Lekarstwo dla duszy”. Wyjaśnienie dwóch greckich słów : biblion – książka i therapeo – leczę tworzy najprostszą definicję biblioterapii – leczenie książką. Według definicji przyjętej w 1966 r. przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, biblioterapia to […] użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii ; także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie1. Irena Borecka definiuje biblioterapię jako proces terapeutyczny, w którym odpowiednio wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze wykorzystywane są jako środek wspierający procesy leczniczy i wychowawczy 2. Biblioterapia jako dział terapii zajęciowej zaczęła przeżywać swój rozkwit w latach 90-tych XX wieku. Obecnie stosowana jest z powodzeniem w terapii pedagogicznej oraz jako metoda wspomagająca w psychologii, psychiatrii i medycynie.
Materiał prezentuje wybór książek i artykułów z czasopism dotyczących teorii i praktyki biblioterapii różnych grup odbiorców : dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii skierowanej do dzieci i młodzieży, warsztatu biblioterapeuty.
Zestawienie zawiera 270 opisów bibliograficznych, liczne przykłady programów biblioterapeutycznych oraz scenariuszy zajęć z biblioterapii. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według autorów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Wydawnictwa zwarte dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i filiach uzupełniono sygnaturą.
1Za : A. Łaba, Bajki rymowane w biblioterapii, Kraków : „Impuls”, 2010, s. 15
2Tamże, s. 15

Wydawnictwa zwarte :

1. . Bartnicka-Kierylak Aneta, Świtaj-Wirtek Karolina : Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii. / [ilustracje Beata Zdęba, Elżbieta Śmietanka-Combik, Shutterstock ; konsultacja merytoryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. – 83 s. : il. ; 29 cm.

M 054765 (Brzeg), M 064521, M 064792 (Kędzierzyn-Koźle), C 054768 (Kluczbork), M 068549 – M 068550 (Nysa), C 216961, M 216983, M 217699 – M 217700, M 217834- M 217837 (Opole) 

2. Baum Ewa : Terapia zajęciowa. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2008. – 92 s. : il. ; 24 cm.

C 200250, M 208305 (Opole), M 061244 (Kędzierzyn-Koźle), C 065071 (Nysa)

3. Bąk Jolanta, Wiewióra-Pyka Elżbieta : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej . [Wyd. 2]. Kraków :”Rubikon”, 2009. – 106 s. ; 23 cm.

C 212620, M 212626 (Opole), C 067449 (Nysa), Wyd. 1 C 048605 (Brzeg), M 059421-M 059422 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu z literaturą : Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, V edycji opolskiej, Opole-Niwki, 14-15 listopada 2019 r. / Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu ; [wstęp, opracowanie, redakcja Justyna Jurasz]. Opole :Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, 2020. – 44 strony : ilustracje ; 24 cm.

M 069671 (Nysa), C 220477, M 220484 (Opole)

5. Borecka Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. – 96,[1] s. ; 24 cm.

C 186363 M, C 051180 (Kluczbork)

6. Borecka Irena : Biblioterapia : nowa szansa książki. Olsztyn : Wydawnictwo WSP,1992. – 174 s., [4] k.tabl. złoż. ; 24 cm.

C 167273, EP 167274 (Opole)

7. Borecka Irena : Biblioterapia : skrypt dla studentów pedagogiki. Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. – 96, [1] s. ; 24 cm.

EP 194201 (Opole)

8. Borecka Irena : Biblioterapia : teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć. Gorzów Wielkopolski :Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2002.88 s. ; 21 cm.

C 184604, EP 184633 (Opole)

9. Borecka Irena : Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2001. – 143,[1] s. ; 21 cm.

I 182911 (Opole)

10. Borecka Irena : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : „Unus”, 2002. – 165,[1] s. ; 21 cm.

C 185851 (Opole)

11. Borecka Irena (et al.) : Drama i arteterapia w szkole : programy i scenariusze zajęć. Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005. – 204 s. : il. ; 25 cm

12. Borecka Irena : Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów. Kraków : „Impuls”, 2010. – 121 s. ; 24 cm.

13. Borecka Irena : Terapia czytelnicza (biblioterapia) w szkołach masowych i specjalnych. Wałbrzych : WOM, 1993. – 69 s. ; 21 cm.

M 167258, EP 167259 (Opole)

14. Borecka Irena : Z motylem w tle : o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej. Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004. – 142 s. : rys. ; 21 cm.

C 051183 (Kluczbork)

15. Borecka Irena, Ippoldt  Lidia : Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli Wprowadzenie do biblioterapii. Wrocław : Silesia, [1998]. – 154,[6]s. : faks.,fot.,rys.,err. ; 24 cm.

C 179575, M 179576 (Opole)

16. Borecka Irena, Piotrowska Liliana : Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej. Wałbrzych : WOM, 1992. – 18 s. ; 21 cm.

EP 167260 (Opole)

17. Borecka Irena, Wontorowska-Roter. Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych : „Unus”, 2003. – 243 s. : il., nuty ; 21 cm.

C 059649 (Kędzierzyn-Koźle), C 061249 (Nysa)

18. Brodowska Joanna : Przygody Fryderyki czyli Bajki terapeutyczne. – Wyd. 2. – Gdańsk : „Harmonia”, 2015. – 65, [3] s. : il. ; 21 cm.

M 064598 (Kędzierzyn-Koźle), M 215886-M 215888 (Opole)

19. Chamera-Nowak Agnieszka : Bajka jak lekarstwo :zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej /Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 99, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 064515 (Kędzierzyn-Koźle), C 053878, M 053879 (Kluczbork), M 214838-M 214839 (Opole)

20. Cyrklaff Magdalena J. : Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 262, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm.

M 212578, EP 212577, M 054145 (Brzeg), M 063096 (Kędzierzyn-Koźle), C 053285 (Kluczbork), C 067452 (Nysa)

21. Czernianin Wiktor : Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław : „Atut”, 2008. – 142, [1] s. ; 24 cm.

C 200384 (Opole), M 050466 (Brzeg)
22. Czerwińska Małgorzata : Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polsko języcznej literaturze pięknej i naukowej : bibliograficzny warsztat biblioterapeuty. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – 344,[1] s. ; 21 cm.

I 186644, M 186673 (Opole)

23. Dobińska Gabriela, Angelika Cieślikowska-Ryczko : Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 172 s. : il. ; 24 cm.

M 057223 (Kluczbork), C 220108 (Opole)

24. Dymel-Trzebiatowska Hanna : W poszukiwaniu odrobiny pocieszenia : biblioterapeutyczny potencjał utworów Astrid Lindgren z perspektywy narratologii i psychoanalizy literackiej. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – 142 s. : il. ; 23 cm.

25. Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz (red.) : Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki.T. 2. Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – 135, [1] s. :il. ; 24 cm.

M 060799 (Kędzierzyn-Koźle)

26. Franaszczuk-Truszkowska Marta : Biblioterapia dla klasy IV-VI szkoły podstawowej. Gdańsk :”Harmonia”, 2006. – 103 s. ; 21 cm.

C 194516, M 194728-194729, M 196302 (Opole), C 049815 (Brzeg), C 053316 (Kluczbork), M 063590 (Nysa)

27. Furmańska Sabina : Oswajanie przez bajanie : bajki psychoterapeutyczne / ilustracje: Magdalena Radoszko, Joanna Szczuka. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2019. – 49, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

M 069653 (Nysa), M 220341 – M 220343 (Opole)

28. Ganczarska Małgorzata : Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych. Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – 172 s. : rys. ; 24 cm.

M 212920, M 212959 (Opole)

29. Glińska-Lachowicz Anna (red). : Arteterapia w nauce i praktyce :teoria, rozwój, możliwości. – Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. – 290 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 213724 (Opole)

30. Gładyszewska-Cylulko Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2012. – 245 s. : il. ; 24 cm

M 054070 (Brzeg)

31. Gudro Maria : Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii. Warszawa : „Difin”, 2015. – 235 s. ; 23 cm.

M 064547 (Kędzierzyn-Koźle), C 053910, M 053911 (Kluczbork), C 068166 (Nysa), M 214048 – M 214050 (Opole)

32. Gwioźnik Jolanta (red.) : Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym. Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda.2005. – 348 s. ; 24 cm.

M 196234 (Opole)

33. Hrycyk Krystyna (red.) : O potrzebie biblioterapii : praca zbiorowa. Wrocław : Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, 2012. – 202 s. : il. ; 24 cm.

C 212842, EP 212843 (Opole)

34. Hryniewicka Katarzyna : .Baśń w życiu dziecka :cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia : poradnik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,2019. – 48 s. : il. ; 21 cm.

M 057201 (Kluczbork)

35. Ippoldt Lidia : Biblioterapia w szkole podstawowej :pomoce metodyczne do zajęć biblioterapeutycznych : scenariusze dla klas I-III […], scenariusze dla klas IV-VI […] Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211518, M 211559 (Opole)

36. Jaszczyk Agnieszka, Kochaniak Beata : : “Czarodziejski pyłek” czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka :przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym […]. Kraków :”Impuls”, 2006. – 73,[1] s. : rys. ; 24 cm.

M 195252, M 196450 (Opole)

37. Karolak Wiesław, Kaczorowska Barbara (red.) : Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. – 418 s. : il. ; 21 cm.

M 205658, C 066170 (Nysa)

38. Konieczna Ewelina J. : Arteterapia w teorii i praktyce. Wyd. 3. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 157, [1] s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

M 208938 (Opole)

39. Konieczna Ewelina J. : Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli wychowawców i terapeutów. Wyd. 4. Kraków : „Impuls”, 2012. – 266 s. ; 24 cm.

M 191965 (Opole), C 193567, I 195761, M 195238-195239, M 195776-7 (Opole), M 049624 (Brzeg), C 060312 (Kędzierzyn-Koźle), C 051676 (Kluczbork), C 063593 (Nysa), Wyd. 4 – M 053283 (Kluczbork)

40. Kańciurzewska Anna : Tomcio rozwiązuje problemy : trudne emocje / ilustratacje: Magdalena Gubała. – Gdańsk :Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 87, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.

C 055643 (Kluczbork), M 069103 (Nysa), M 218043, EP 217997 (Opole)

41. Kozaczuk Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny. Katowice :” Śląsk”, 1999. – 154, [4] s. : il., tabl. ; 21 cm.

C 048656 (Brzeg)

42. Koźmińska Irena, Olszewska Elzbieta : Wychowanie przez czytanie. Warszawa : „Świat Książki”, 2014. – 320 s. ; 21 cm.

M 205728 – M 205730 (Opole), C 054107 (Brzeg), M 061853 (Kędzierzyn-Koźle), C 052816, M 052817 (Kluczbork), C 066968 (Nysa)

43. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta : Z dzieckiem w świat wartości. [Wyd. 2]. – Warszawa : „Świat Książki”, 2011. – 223, [1] s. ; 21 cm.

M 206285-M 206287  (Opole)
44. Kożuchowska Maria.Hania : Adelajda i czasozmieniacz : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci zmagających się z nieśmiałością / ilustracje Magdalena Gubała. – Wydanie I.Gdańsk :Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 50, [1] s. :il. kolor. ; 25 cm.

M 218015, M 220142, EP 217995 (Opole)

45. Krasoń Katarzyna, Mazepa-Domagała Beata (red.) : Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie. Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda ; Katowice : „Librus”, 2005. – 362 s. : il., fot. kolor., rys., wykr. ; 24 cm.

46. Kruszewski Tomasz : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo- -wychowawczych. – Toruń : „Akapit”, 2006. – 188 s. ; 24 cm.

C 196486 (Opole), C 050544 Brzeg, C 065236 (Nysa)

47. Kubów Stefan (red.) : Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały z konferencji, Wrocław 25-26 września 2003. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. – 121 s. ; 24 cm.

48. Laskowska Joanna : .A kiedy… :opowiadania biblioterapeutyczne / ilustracje Hanna Szenknecht. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 135, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 068961 (Nysa), M 217928 – M 217931 (Opole), EP 217816 (Opole)

49. Łaba Agnieszka : Bajki rymowane w biblioterapii. Wyd. 3. Kraków : „Impuls”,2010. – 116, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 200310-M 200311 (Opole), M 061209 (Kędzierzyn-Koźle), Wyd. 2 C 050329 Brzeg, M 203640 (Opole), Wyd. 3 M 053312 (Kluczbork), C 067242 (Nysa)

50. Łaba Agnieszka : Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.- 224 s. : il. ; 24 cm.

C 207661, EP 207677 (Opole), M 061135 (Kędzierzyn-Koźle)

51. Mazan Maciejka : .Bajki terapeutyczne / [ilustracje Beata Zdęba ; konsultacja merytoryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa :Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2017. – 43, [1] s., [1] k. złoż. luz. : il. kolor. ; 29 cm.

M 054764 (Brzeg), M 064520 (Kędzierzyn-Koźle), M 055648 (Kluczbork), M 068548 (Nysa), M 216475, M 216981 – M 216982, M 217830 – M 217832 (Opole)

52. Michalska Agata : Dziecko dyslektyczne w bibliotece : karty pracy oparte na serii książek o Tomku Wilmowskim. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211519, M 211560 (Opole)

53. Mijas Lucyna : Kukła i inne opowieści terapeutyczne / [ilustracje Bartosz Gruszewski]. – Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, cop. 2017. – 94, [4] s. : il. ; 18 cm.

M 217230, EP 217303 (Opole)

54. Molicka Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2002. – 222 s. ; 21 cm.

C 185421, M 208406, EP 208260 (Opole), C 049290, M 052535 (Brzeg), C 059817 (Kędzierzyn-Koźle), C 051291 (Kluczbork), C 062857 (Nysa)

55. Molicka Maria : Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Poznań : Media Rodzina, cop. 2011. – 381 s. ; 21 cm

C 206144, M 206178- M 178180 (Opole), M 054144 (Brzeg), M 061978 (Kędzierzyn-Koźle), C 053317 (Kluczbork)

56. Monist-Czerwińska Magdalena : Więzienie to nie bajka, ale … : biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji zakładowej. Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2013. – il. ; 24 cm.

57. Palak Zofia, Chimicz Dorota, Pawlak Agnieszka (red.) : Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 506 s. : il. ; 24 cm.

M 063281 (Kędzierzyn-Koźle)

58. Parcheta-Kołuszko Małgorzata : .Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne. – Gdańsk : „Harmonia”, 2017. – 181, [2] s. :il. kolor. ; 24 cm.

M 054780 (Brzeg), C 054779 (Kluczbork), M 068512 (Nysa), M 217004 – M 217005 (Opole)

59. Pikala Anna, Sasin Magdalena : Arteterapia :scenariusze zajęć /Anna Pikała, Magdalena Sasin. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 165 s. :il. kolor. ; 24 cm.

M 054382 – M 054383 (Brzeg), M 064071 – M 064072 (Kędzierzyn-Koźle), M 053874, M 054066 – M 054067 (Kluczbork), M 214835 (Opole)

60. Saniewska Danuta : Vademecum nauczyciela bibliotekarza. Wyd. 7 uzup.i popr. – Warszawa :”Sukurs”, 2007. – 167 s. : il. ; 21 cm.

C 064097 (Nysa)

61. Szefler Elżbieta : Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010. – 101 s. ; 21 cm.

62. Szmidt Krzysztof J. : Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. – 259 s. : il., wykr. ; 24 cm.

M 183437 (Opole)

63. Tomasik Ewa : Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. – 197 s. ; 25 cm.

M 175520, M 175527 – M175528, EP 175662 (Opole)

64. Tomaszewska Jovanka : Grzeczna niegrzeczność czyli Sposób na nadymki-drażliwce / ilustrował Wojciech Kołyszko. – Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2017.68, [4] s. :il. ; 24 cm.

M 054637 (Brzeg), M 064666 (Kędzierzyn-Koźle), M 055663 (Kluczbork), M 068749 (Nysa), M 217385 (Opole)

65. Stańczuk Barbara : Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / [ilustracje Krzysztof Kałucki]. – Kalisz :”Martel”, 2015. – 92, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.

M 064518 (Kędzierzyn-Koźle), C 053883, M 053884 (Kluczbork), M 068632 (Nysa), M 214377, M 21484 – M 214843 (Opole)

66. Szaga Hanna : Bajki terapeutyczne. – Kraków :”Impuls”, 2014. – 63, [2] s. : il. ; 21 cm.

M 054083 (Brzeg), M 063100 – M 063101 (Kędzierzyn-Koźle), M 053313 (Kluczbork), M 067448 (Nysa), M 212488 (Opole)

67. Szalkiewicz Marek : Rola biblioterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi // W : Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością / pod red. Dariusza Stefaniaka. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2018. – S. 99-107

M 218160, M 218255 (Opole)

68. Szulc Wita : Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. Warszawa : „Difin”, 2011. – 219 s. ; 23 cm.

C 206428, M 206444-M 206445 (Opole), C 066436 (Nysa)

69. Waleszkiewicz Kamila : .Bajki dla dyslektyków :bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / [rys. Agata Fuks]. – Wyd. 6. – Kraków : „Impuls”, 2015. – 38 s. :il. ; 24 cm.

M 068630 (Nysa), M 214840 – M 214841 (Opole)

70. Wilamowska Ewa, Walczak Joanna : Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klsa I-III szkoły podstawowej. – Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005.- 78 s. : il. ; 24 cm.

71. Wosik-Kawala Danuta, Zubrzycka-Maciąg Teresa (red.) : Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 248 s. : il. ; 24 cm.

M 054147 (Brzeg), M 063190 (Kędzierzyn-Koźle), M 053325 (Kluczbork), Wyd. C 066265 (Nysa), C 206156, M 206156, M 206215-M 206216, 206980 (Opole)

72. Woźniczka-Paruzel Bronisława (red.) : Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów. Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – 125 s. : wykr. ; 24 cm.

C 183391, EP 185293 (Opole), M 057927 (Kędzierzyn-Koźle)

73. Woźniczka-Paruzel Bronisława. : Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon :(od teorii do działań praktycznych). Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002. – 213 s. ; 24 cm.

M 058167 (Kędzierzyn-Koźle), M 185201 (Opole)

74. Wójtowicz Mirosława : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych :nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia – zabawa – nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum. Gdańsk : „Harmonia”, 2010. – 206, [2] s. : il. ; 24 cm.

C 204531, M 204566-M 204567, M 210613, M 210785-M 210787 (Opole), M 054149 (Brzeg), M 061762 (Kędzierzyn-Koźle), C 053328 (Kluczbork), C 067519 (Nysa)

75. Zybert Elżbieta Barbara (red. merytor.) : Książka w działalności terapeutycznej : praca zbiorowa. Warszawa :Wydawnictwo SBP, 1997. – 97,[3] s. ; 21 cm.

C 180299 (Opole)

Artykuły z czasopism :

76. Ambroży Joanna : „Razem przeciw agresji” program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych. „Biblioterapeuta” 2013, nr 2, s. 16-27

77. Andrzejewska Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 2, s. 23-27

78. Andrzejewska Agnieszka : Nie muszę widzieć, żeby wiedzieć : warsztat biblioterapeutyczny. „Biblioterapeuta” 2002, nr 4, s. 8-10

79. Arkuszewska Ewa : W magicznym świecie baśni i bajek : szkolny program edukacyjno-profilaktyczny. „Biblioterapeuta” 2004, nr 1, s. 7-11

80. Bałka Agnieszka : Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 12, s. 28-29

81. Bałycz Dagmara : Odzyskać wiarę w siebie. „Bibliotekarz” 2015, nr 3, s. 30

82. Basiura Beata : Program biblioterapeutyczny „W krainie grzeczności”. „Biblioterapeuta” 2016, nr 2, s. 1-32

83. Bautsz-Sontag Anna : Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych. „Chowanna” T. 1 (2011), s. 245-263

84. Bełtkiewicz Dorota : Młody Książę : Ja i moja planeta. O realizacji życiowych celów. „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 12

85. Bełtkiewicz Dorota : Młody Książę : Ja i mój kwiat. Przyjaźń i miłość – co to takiego? „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 13

86. Berke Gabriela : Z warsztatu biblioterapeuty. Literatura w procesie resocjalizacji więźniów – przykłady. „Biblioterapeuta” 2009, nr 4, s. 17-20

87. Błaszczyk-Smolec Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia. „Biblioteka w Szkole” 2002, nr 6, s. 4-5

88. Błaszczyk-Smolec Aneta : Pasja czytania, czyli o biblioterapii rozwojowej. “Przegląd Edukacyjny”, 2005, nr 2, s. 8-11

89. Borawska Maria.: Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy, “Biblioteka w Szkole” 1994, nr, 2 s. 5-9

90. Borecka I.rena : Bibliotekarz – biblioterapeuta. “Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 6, s. 13- 15

91. Borecka Irena.: Biblioterapia – poglądy i doświadczenia. “Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 1 – 2, s. 10-12

92. Borecka Irena.: Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, “Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1995, nr 2, s. 51-56

93. Borecka Irena.: Biblioterapia – warto spróbować. “Biblioteka w Szkole” 1998, nr 9, s. 11- 14

94. Borecka Irena : Biblioterapia wobec kryzysów wieku dorastania. „Biblioterapeuta” 2002, nr 1, s. 1-3

95. Borecka Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1995, nr 9, s. 25–27

96. Borecka Irena : Miejsce baśni w realizacji terapeutycznej funkcji biblioteki szkolnej. „Poezja i Dziecko” 2005, nr 2, s. 85-91

97. Borecka Irena : Możliwości czytania w czasie choroby. “Poradnik Bibliotekarza” 1990, nr 7 – 8 , s. 34–46

98. Borecka Irena : O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii. „Bibliotekarz” 2000, nr 7/8, s. 31-33

99. Borecka Irena : O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty. „Bibliotekarz” 2001, nr 3, s. 11-12

100. Borecka Irena.: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa. „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 10, s. 16–18

101. Borecka Irena : Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne. „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 1, s. 41-42

102. Borecka Irena : Zabawy bajką jako element biblioterapii i terapii pedagogicznej. „Biblioterapeuta” 1999, nr 4, s. 4-6

103. Borkowska Joanna : Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu. „Biblioterapeuta” 2014, nr 3, s. 1-8

104. Borowska Anna, Jurek Agnieszka, Obrzut Jolanta : Program zajęć biblioterapeutycznych: uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę w szkole. „Biblioterapeuta” 2014, nr 4, s. 27-40

105. Budzyńska-Łazarewicz Magdalena : “Dwanaście godzin z życia kobiety” : program z elementami biblioterapii. „Biblioterapeuta” 2018, nr 1, s. 46-59

106. Bukowska Iwona : Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : przykładowy scenariusz zajęć. „Biblioterapeuta” 2012, nr 1, s. 20-23

107. Chamera-Nowak Agnieszka : Książka zawsze pomoże. „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 5, s. 7-9

108. Chachowska Zyta : Biblioterapia może pomóc : program autorski. „Biblioterapeuta” 2005, nr 1, s. 6-12

109. Chamera-Nowak Agnieszka : .Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem. „Biblioterapeuta” 2017, nr 4, s. 11-19

110. Chojnacka Katarzyna : Biblioterapia w pracy z grupą. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 2, s. 23-26

111. Czernianin Wiktor : Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena. „Biblioterapeuta” 2008, nr 1, s. 3-8

112. Dunin-Wilczyńska Ewa : Biblioterapia jako metoda w pedagogice. „Nowa Szkoła” 2016, nr 7, s. 12-19

113. Dunin-Wilczyńska Ewa : Biblioterapia jako metoda w pedagogice. „Polonistyka” 2016, nr 3, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 28-31

114. Ellwart Barbara : Leczenie książką. „Przegląd Oświatowy” 2004, nr 7, s. 13-14

115. Englert Alina : Uwierz w siebie! Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii. „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 12, s. 18-19

116. Fabrykiewicz Anna : Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym. „Biblioterapeuta” 2016, nr 4, s. 19-36

117. Flaum Natalia : I ja mogę taki być : program zajęć biblioterapeutycznych wzmacniających poczucie własnej wartości. „Biblioterapeuta” 2005, nr 5, s. 22-23

118. Gajek Grażyna : Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. „Biblioteka w Szkole” 2008, nr 4, s. 10-12

119. Gallos Sylwia : Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie. „Życie Szkoły” 2013, nr 2, s. 8-10

120. Ganczarek Ewa : Program biblioterapeutyczny „O mnie”. „Biblioterapeuta” 2017, nr 3, s. 8-20

121. Gieleciak Urszula : Z książki płynie odwaga, książka życiu pomaga. „Biblioterapeuta” 2002, nr 3, s. 16-17

122. Giniewska Anna : Program zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioterapeuta” 2016, nr 1, s. 24-38

122. Graczyk Agnieszka : Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne). „Wszystko dla Szkoły” 2010, nr 2, s. 23-24

124. Grzelak Szymon : Literatura piękna, która wspiera profilaktykę. „Świat Problemów” 2014, nr 11, s. 28-33

125. Gwóźdź Stefania : Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji szkolnej. „Modelowe Nauczanie” 2005, nr 10, s. 42-48

126. Haber Agnieszka : Program psychoedukacyjny z elementami biblioterapii pt. „Podróż ku wartościom”. „Biblioterapeuta” 2018, nr 4, s. 18-48

127. Hajzak Hanna : Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. „Biblioterapeuta” 2010, nr 4, s. 1-18

128. Halicka Mariola : Konspekt otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli. „Biblioterapeuta” 2006, nr 5-6, s. 3-4

129. Halicka Mariola : Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. „Biblioteka w Szkole” 2006, nr 10, s. 18-19

130. Hoffmann Joanna : Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy. „Świetlica w Szkole” 2011, nr 2, s. 9

131. Ippoldt Lidia : .Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 3, s. 29

132. Ippoldt Lidia : .Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 11, s. 29

133. Ippoldt Lidia : Biblioterapia w związkach z innymi naukami. „Biblioterapeuta” 2000, nr 4, s. 1-6

134. Ippoldt Lidia : Kiedy muszę nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. „Poradnik Bibliotekarza” 2009, nr 3, s. 33-37

135. Ippoldt Lidia : Kształcenie bibliotekarzy-biblioterapeutów w Polsce. „Biblioterapeuta” 2002, nr 4, s. 3-5

136. Ippoldt Lidia : Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej biblioterapii. „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 1, s. 10-12

137. Ippoldt Lidia. : Nie tylko uczeń uczestnikiem procesu biblioterapeutycznego w szkole. „ Biblioterapeuta” 2006, nr 2, s. 5-7

138. Ippoldt Lidia : .Potrzeba biblioterapii w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli – analiza badań ankietowych. „Biblioterapeuta” 2009, nr 3, s. 24-28

139. Ippoldt Lidia.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945 – 90. Cz.1. „Bibliotekarz” 1992, s. 30–33

140. Ippoldt Lidia.: Przegląd piśmiennictwa z zakresu biblioterapii za lata 1945 – 90. Cz. .2. „Bibliotekarz” 1992, nr 3, s. 27-30

141. Ippoldt Lidia : .Przykładowe scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci. „Biblioterapeuta” 2017, nr 4, s. 36-39

142. Ippoldt Lidia : .Przykładowe scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci. „Biblioterapeuta” 2017, nr 4, s. 40-46

143. Ippoldt Lidia.: Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania. „Biblioteka w Szkole” 2016 nr 3, s. 23

144. Ippoldt Lidia: Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci. „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 2, s.1-5

145. Ippoldt Lidia : Tolerancyjnie przez życie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o postawie tolerancji. „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 10, dod. “Biblioterapia w szkole”, s. 26-27

146. Ippoldt Lidia.: Wartości terapeutyczne lektur szkolnych. “Poradnik Bibliotekarza” 1994, nr 9, s. 1-3

147. Ippoldt Lidia : Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii. „Biblioterapeuta” 2000, nr 2, s. 6-10

148. Jakutajć-Zalwska Agnieszka : Lecznicza moc lektury. Słowo o biblioterapii. „Guliwer” 2008, nr 2, s. 118-128

149. Jamka Magdalena : Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : (scenariusz zajęć z biblioterapii). „Wychowawca” 2010, nr 3, s.26-28

150. Janeczko-Witkowska Krystyna : Ja też coś potrafię : (scenariusz zajęć biblioterapeutycznych). „Poradnik Bibliotekarza” 2010, nr 10, s. 41-42

151. Jaroszewska Anna : Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum. „Biblioteka w Szkole” 2004, nr 10, s. 17

152. Jasiak Elżbieta : Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym. „Biblioteka w Szkole” 2009, nr 12, s. 11-13

153. Jastrzębowska-Jasińska Aleksandra : Bajkoterapia jako metoda wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz akceptacji samego siebie. „Guliwer” 2019, nr 2, s. 7-13

154. Jurasz Justyna : Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych :relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej. „Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 3, s. 16-17

155. Jurczyk Marcin : Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 2, s. 23-27

156. Jaszczyk, Milena : Powrót do krainy dzieciństwa :zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii i arteterapii. „Poradnik Bibliotekarza” 2019, nr 3, s. 40

157. Kasprzyszak, Elżbieta : Jak osiągnąć radość życia? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 4, s. 28-29

158. Kasprzyszak Elżbieta : Nie warto się złościć. Przyjaźń jest ważniejsza. Scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 11, s. 18-19

159. Kasza Teresa : Warsztaty poezjoterapii praktyce. „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 11, s. 14-16

160. Kawoń-Noga Dagmara : Lek na niepogodę duszy : Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna. „Indeks” 2013, nr 5-6, s. 114-115

161. Kędzierska Agnieszka : „Wyfrunąć z gniazda” – program biblioterapeutyczny dla dorosłych dzieci między 25 a 34 rokiem życia wciąż mieszkających z rodzicami. „Biblioterapeuta” 2016, nr 3, s. 6-31

162. Klein Aldona : Książka – zabawka w biblioterapii. „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 1, s. 27-28

163. Koblischke Patryk : Program biblioterapeutyczny „Zobaczyć w pacjencie człowieka”. „Biblioterapeuta” 2017, nr 3, s. 20-30

164. Kociołek Roksana : Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych :scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii. „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 3-4

165. Konieczna Ewelina : Biblioterapia pedagogiczna. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 2, s. 23-27

166. Konieczna Ewelina : Biblioterapia w terapii pedagogicznej. „Pedagogika Społeczna” 2003, nr 4, s. 103-109

167. Kociołek Roksana : Dobrze jest dobrze myśleć o osobie ! scenariusz zajęć z elementami biblioterapii wzmacniający poczucie własnej wartości. „Biblioteka w Szkole” 2018, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 6-7

168. Kociołek Roksana : Nie wszystko można kupić :scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych. „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 7-8

169. Kościów Janina : Moja biblioterapia / rozm. przepr. Krystyna Hrycyk. „Biblioterapeuta” 2000, nr 2, s. 1-2

170. Kowalska Małgorzata : Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży. „Biblioterapeuta” 2009, nr 4, s. 14-17

171. Kożuchowska Maria : .Bajki terapeutyczne na problemy duże i małe. „Remedium” 2016, nr 6, s. 28-29

172. Kożuchowska Maria : .Bajkoterapia w zajęciach grupowych. „Remedium” 2015, nr 10, s. 28-29

173. Kożuchowska Maria : .Biblioterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 1. „Remedium” 2016, nr 3, s. 28-29

174. Kożuchowska Maria : .Biblioterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 2. „Remedium” 2016, nr 4, s. 28-29

175. Kożuchowska Maria : .Biblioterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 3. „Remedium” 2016, nr 5, s. 28-29

176. Kożuchowska Maria : .Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami. „Remedium” 2017, nr 1, s. 13-14

177. Kruszewski Tomasz Maciej : Biblioterapia – idee i praktyka. „Bibliotekarz” 2000, nr 3, s. 16-19

178. Kruszewski Tomasz : Teoria i praktyka biblioterapii i ich powiązania interdyscyplinarne. „Roczniki Biblioteczne” R. 48 (2004), s. 67-81

179. Kruszewski Tomasz : Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych.„ Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 2, s. 23-27

180. Kruszewski Tomasz : Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii. „Przegląd Biblioteczny” 2005, z. 1, s. 40-47

181. Kutyła-Stręciwilk Ewelina : Działalność biblioterapeutyczna bibliotek pedagogicznych jako wsparcie placówek oświatowych w realizacji ich zadań – na przykładzie doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. „Biblioterapeuta” 2014, nr 3, s. 38-40

182. Lach Monika : Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 16-17

183. Lachowska, Edyta : “Każdy z nas jest inny” : (scenariusze zajęć biblioterapeutycznych). „Poradnik Bibliotekarza” 2010, nr 10, s. 39-41

184. Laskowska Joanna Maria : “Chcę być sobą, więc muszę wiedzieć kim jestem”. „Arteterapia” 2009, nr 3, s. 5-7

185. Laskowska Joanna Maria : Pochwała dodaje skrzydeł : scenariusz zajęć biblioterapii. „Arteterapia” 2009, nr 3, s. 8-11

186. Lis Barbara : Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? : scenariusz zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 6 lat. „Nauczanie Początkowe” 2015/2016, nr 3, s. 87-91

187. Lisowska-Kożuch Urszula : Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. Program zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioterapeuta” 2011, nr 3, s. 3-36

188. Laskowska Joanna Maria : Mam prawo odnaleźć własne imię : scenariusz zajęć biblioterapii. „Arterapia” 2009, nr 4, s. 16-18

189. Łupicka-Szczęśnik Dagmara : Literatura górska i podróżnicza jako propozycja edukacyjno-profilaktyczna w oddziaływaniach biblioterapeutycznych. „Biblioterapeuta” 2018, nr 4, s. 1-18

190. Mańczak Teresa : Potrafię afirmować życie : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej. „Biblioterapeuta” 2005, nr 4, s. 8-24

191. Matras-Mastalerz Wanda : Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży. „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 10, dod. “Biblioterapia w szkole”, s. 2-3

192. Matras-Mastalerz Wanda : Czytam wędrując ku dorosłości… : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii. „Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 2, s. 34-38

193. Matras-Mastalerz Wanda : Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych. „Biblioterapeuta” 2015, nr 3, s. 2-14

194. Matuszek Klaudia Luiza : Biblioterapia wobec uczniowskiej agresji : zajęcia dla osób, które nie lubią siebie, bo maja kłopoty ze swoimi uczuciami. „Biblioterapeuta” 2005, nr 2, s. 8-12

195. Matuszek Klaudia Luiza : Spróbuj pokonać nieśmiałość : program postępowania biblioterapeutycznego do realizacji w szkołach, świetlicach terapeutycznych i bibliotekach. „Biblioterapeuta” 2002, nr 4, s. 11-17

196. Matys Jadwiga : Uczniowie w wieku dorastania jako podmiot działań biblioterapeutycznych. „Biblioterapeuta” 2001, nr 1, s. 6-10

197. Miernik Agnieszka : Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą. „Nauczanie Początkowe” 2014/2015, nr 4, s. 29-38

198. Miernik Agnieszka : Biblioterapia integralna. „Kultura i Edukacja” 2016, nr 1, s. 68-78

199. Molenda-Bieniecka Jolanta : Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością. „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 15-16

200. Molicka Maria : Pojęcie biblioterapii, zadania i mechanizm oddziaływania. „Biblioterapeuta” 2005, nr 4, s. 1-5

201. Molicka Maria : Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej. „Edukacja i Dialog” 2014, nr 9/10, s. 60-68

202. Musiela Magdalena : Wykorzystanie metod i technik biblioterapeutycznych podczas spotkań katechetycznych w nauczaniu początkowym. „Katecheta” 2014, nr 7/8, s. 118-122

203. Musiela Magdalena : Wykorzystanie metod i technik biblioterapii na spotkaniach katechetycznych z osobami dorosłymi. „Katecheta” 2015, nr 2, s. 87-89

204. Nadstawna Agnieszka : Arteterapia dla biznesu, czyli o wykorzystaniu biblioterapii w innowacyjnym wspomaganiu programów CSR (Corporate Social Responsibility) i zasobów osobistych w korporacjach. „Arteterapia” 2010, nr 2, s. 26-28

205. Naruszewicz Joanna : Biblioterapia wśród młodzieży : zestawienie bibliograficzne. „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 1, s. 42-44

206. Niedźwiecka Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego. „Szkoła Specjalna” 2000, nr 4, s. 211-214

207. Nogieć Katarzyna : Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VI” 2011/2012, nr 1, s. 7-12

208. Nowaczyk Beata : Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej. „Wychowanie na co Dzień” 2007, nr 3, s. 14-15

209. Ofierska-Majeran Magdalena : Program zajęć biblioterapeutycznych „Podróż ku wartościom”. „Sygnał” 2015, nr 6, s. 24-38

210. Oleszek Jadwiga : Świat należy do mnie :scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 2, s. 17

211. Owsińska Elżbieta : Nikt nie jest lepszy od nikogo : program terapeutyczny. „Biblioterapeuta” 2006, nr 4, s. 5-14

212. Pikoń Dobrosława : Elementy biblioterapii w pracy nauczyciela. „Modelowe Nauczanie” 2004, nr 8, s. 65-67

213. Płusa Anna : TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej – sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu :praktyczne refleksje i wnioski. „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 3, s. 16-20

214. Pogudz Alicja, Grela Katarzyna : Program zajęć z elementami biblioterapii dla świetlicy pozaszkolnej. „Biblioterapeuta” 2008, nr 4, s. 7-22

215. Polińska Barbara : Lolek-Matołek, czyli szacunek dla każdego. Scenariusz zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii. „Biblioteka w Szkole” 2018, nr 7-8, s. 40-41

216. Polińska Barbara : Moja własna wojna :scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii. „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 1, s. 44-47

217. Potocka Anna, Tesarowicz Grażyna, Nowakowska Anna, Kustra Ewa : „W poszukiwaniu radości życia” : program z elementami biblioterapii dla kobiet w wieku późnej dorosłości. „Biblioterapeuta” 2015, nr 4, s. 12-22

218. Prokopowicz Magdalena : Biblioterapia dla osób współuzależnionych. „Biblioterapeuta” 2014, nr 2, s. 1-22

219. Prokopowicz Magdalena : .Projekt „Wyspy”. „Biblioterapeuta” 2017, nr 3, s. 1-8

220. Pytlakowska Katarzyna : Biblioterapia w ICIM. „Biblioteka w Szkole” 2011, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 14-16

221. Rudolf Edyta Izabela : Obcy w naszym świecie, czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze. „Biblioterapeuta” 2009, nr 2, s. 5-11

222. Rzeźnikiewicz Barbara : Książka pomaga w życiu dzieciom w rodzinach patologicznych. (Zajęcia warsztatowe). „Biblioterapeuta” 2002, nr 3, s. 16-17

223. Rzyczkowska Marcjanna : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych: Nie oceniaj książki po okładce czyli o tolerancji. „Biblioterapeuta” 2013, nr 2, s. 30-32

224.Sadowska Anna, Sobieska-Szostakiewicz Grażyna : Książki leczą. „Meritum” 2008, nr 2, s. 55-58

225. Sikora Kalina : Kreatywność bibliotekarza w pracy z czytelnikiem o specjalnych potrzebach. „Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 3, s. 12-14

226. Simonjetz Monika : .Liczy się tylko zewnętrzność? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii. „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 3, s. 14-15

227. Smarsz Iwona : Działanie bibliotek publicznych w Polsce na rzecz grup wykluczonych społecznie. „Biblioterapeuta” 2009, nr 3, s. 9-12

228. Sobańska Aleksandra : Kierunek : Dorosłość :zajęcia biblioterapeutyczne. „ „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 11, s. 29-31

229. Stanek Katarzyna : Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2017, nr 4, s. 17-26

230. Strzelecka-Lemiech Alicja : Leczenie książką. „Głos Pedagogiczny” 2012, nr 40, s. 13-15

231. Surniak Genowefa : Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty. „Biblioterapeuta” 2003, nr 2, s. 8-15

232. Surniak Genowefa : .Budujemy scenariusz zajęć z bajkoterapii. „Biblioterapeuta” 2015, nr 2, s. 31-33

233. Surniak Genowefa : Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. „Biblioterapeuta” 2002, nr 3, s. 9-11

234. Szczęśniak Dorota : Bibliografia adnotowana scenariuszy i programów biblioterapeutycznych zamieszczonych na łamach Biuletynu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego “Biblioterapeuta” za lata 1998-2011. „Biblioterapeuta” 2012, nr 4, s. 6-45

235. Szczepaniak Paweł : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2000, nr 2, s. 23-27

236. Szefler Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 8, s. 35-47

237. Szefler Elżbieta : Innych przybywa… Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci. „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr. 7-8, s. 51-56

238. Szefler Elżbieta : O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 8, s. 21-29

239. Szeliga Katarzyna : Lecznica dla duszy. „Życie Szkoły” 2007, nr 10, s. 22-27

240. Szewczyk Dariusz : O terapeutycznej roli literatury. „Biblioterapeuta” 2001, nr 3, s. 1-3

241. Szewczyk Dariusz : Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni. „Biblioterapeuta” 2013, nr 4, s. 9-38

242. Szkarłat Małgorzata Aneta : Moje uczucia i emocje : program biblioterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym. „Biblioterapeuta” 2018, nr 3, s. 31-47

243. Szutenbach Sylwia : Biblioterapia szansą nie tylko dla książki. „Przegląd Edukacyjny” 2003, nr 1, s. 8-10

244. Szymczak-Ryczel Joanna : Radość? A cóż to takiego? „Biblioteka w Szkole” 2018, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 4-5

245. Świątek Mirosława : Pierwsze kroki w biblioterapii. „Biblioterapeuta” 2001, nr 1, s. 14-15

246. Tomasik Ewa : O perspektywach kształcenia biblioterapeutów. „Biblioterapeuta” 2000, nr 1, s. 6-8

247. Trella Violetta, Wojciechowska Katarzyna : Zastosowanie komputera w biblioterapii. „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 7-8, s. 10-12

248. Trojan Elżbieta : Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej :(zestawienie bibliograficzne w wyborze). „Nowa Szkoła” 2015, nr 6, s. 56-62

249. Walczak Joanna, Wilamowska Ewa : Przyjaźń – wielki skarb. „Biblioterapeuta” 2004, nr 2, s. 13-14

250. Walecka-Trocha Grażyna : Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień. „Wychowanie na co Dzień” 2000, nr 12, s. 22-26

251. Widerowska Maria : Warsztat biblioterapeuty. „Poradnik Bibliotekarza” 2008, nr 1, s. 34-36

252. Wilczewska-Wojczyszyn Maja : Program biblioterapeutyczny połączony z warsztatami rękodzielniczymi – Być kobietą, być kobietą. „Biblioterapeuta” 2014, nr 1, s. 16-20

253. Sabiłło Grażyna Anna : Maski, czyli próba poznania samego siebie. „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 14

254. Witkowska-Tomaszewska Anna : Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawcza nauczyciela. “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2019, nr 2, s. 14-26

255. Wlazło Marcin : O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej. „Wychowanie na co Dzień” 2012, nr 1-2, s. 24-28

256. Woźniczka-Paruzel Bronisława : Biblioterapeuta w świecie ciszy : o specyfice pracy z niesłyszącymi użytkownikami biblioteki. „Biblioterapeuta” 2003, nr 4, s. 12-19

257. Woźniczka-Paruzel Bronisława : Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych. „Biblioterapeuta” 1999, nr 4, s. 10-11

258. Wójtowicz Mirosława : Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją : (scenariusze zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum). „Biblioterapeuta” 2010, nr 1, s. 9-17 ; nr 2, s. 19-26

259. Wójtowicz Mirosława : Scenariusze. „Biblioterapeuta” 2010, nr 3, s. 7-11

260. Wróbel Ewa : Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. „Modelowe Nauczanie” 2014, nr 1, s. 31-40

261. Wyględowska Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. „Biblioteka w Szkole” 2010, nr 6, s. 12-14

262. Zawadzka Renata : Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku. „Biblioteka w Szkole” 2002, nr 5, s. 16

263. Zubrzycka Elżbieta : Magia słów : w jaki sposób kształtujemy własny wizerunek, dokonania, poczucie szczęścia, a zatem los – swój i naszych dzieci. „Biblioterapeuta” 2018, nr 3, s. 5-10

264. Zubrzycka Elżbieta : Przyjaźń dobra i zła. „Biblioterapeuta” 2017, nr 4, s. 26-28

265. Zybert Elżbieta Barbara : Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie. „Bibliotekarz” 1992, nr 1, s. 16-19

266. Zybura-Zadworna Urszula : Co zrobisz z pomysłem? : scenariusz biblioterapeutyczny // „Biblioteka w Szkole” 2019, nr 10, dod. “Biblioterapia w szkole”, s. 17-19

267. Zybura-Zadworna Urszula : Nie wierzmy plotce : scenariusz o sile słów. „Biblioteka w Szkole” 2017, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 14

268. Zybura Urszula : Program „Pomagam czytać” szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Biblioterapeuta” 2011, nr 4, s. 6-10

269. Zybura Urszula : Warsztat biblioterapeuty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioterapeuta” 2011, nr 4, s. 10-12

270. Żuraw Aurelia : Rola marzeń w rozwoju dziecka. „Biblioterapeuta” 2015, nr 2, s. 1-11

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : lipiec 2020 r.

 

.