profilaktyka uzależnień

Zajęcia profilaktyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć profilaktycznych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i składa się ze 112 opisów bibliograficznych. Niniejsza bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu,
zawiera wybór książek, zbiorów audiowizualnych i artykułów z czasopism poświęconych profilaktyce: wychowawczej, agresji, zagrożeń i uzależnień. Zestawienie składa …

Uzależnienia behawioralne

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2019)

„Uzależnienia behawioralne to formy zaburzeń (nałogów, zachowań kompulsywnych), nad którymi człowiek traci kontrolę i nie jest w stanie zaprzestać lub ograniczyć ich wykonywania.”
Rowicka Magdalena, Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka, Warszawa, 2015

Zestawienie bibliograficzne „Uzależnienia behawioralne” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 …

Profilaktyka

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór przede wszystkim artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe poświęcone profilaktyce (wychowawczej, uzależnień). Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych (apele, inscenizacje). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat …