prestiż

Prestiż zawodu nauczyciela

Prestiż – uznanie i szacunek społeczny dla określonej jednostki lub grupy, związany z jej pozycją (wysoką) w hierarchii społecznej; jedno z kryteriów uwarstwienia społecznego.” (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, Warszawa 2005, s. 884)
Bibliografia w wyborze „Prestiż zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera …