postać biblijna

Hiob

Książki:

1. „Bacz, abyś nie zabył miłosierdzia” : przesłanie dramatu pt. Hiob Karola Wojtyły / Maria Zboralska // W : Odsłony miłosierdzia / red. nauk. Katarzyna Dybeł, Zofia Zarębianka. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. – S. 89-101

2. Bezradność wiersza : „Hiob 1957” Tadeusza …