pięciolatek

Dziecko pięcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko pięcioletnie”, liczące 114 opisów bibliograficznych, zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …