Dziecko pięcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko pięcioletnie”, liczące 114 opisów bibliograficznych, zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Analiza spontanicznego rozwoju cech motorycznych dzieci w wieku 4-6 lat zamieszkujących tereny wiejskie w województwie lubelskim / Piotr Turmiński, Katarzyna Król-Turmińska, Tomasz Zawiślak // W : Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka / red. Sylwia Bilska, Agata Pietraszek, Mirosław Szala. – Lublin : Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel, 2015. – S. 7-20

2. Badanie wymowy dziecka : kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy dla dzieci 5-letnich i starszych / Hanna Duda. – Gdańsk : „Harmonia”, 2018. – Skoroszyt (392 s.) : il. kolor. ; 23 cm.
M 218554 M 218610 (Opole)

3. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : „Difin”, 2021. – 248 stron : ilustracje ; 23 cm.
M 055303 (Brzeg), M 65186 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 058569 (Kluczbork), M 069971 (Nysa), C 220798 M 220824 M 220825 (Opole)

4. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2 – 7 lat / Małgorzata Sobera. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm.

5. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat / Kinga Kuszak // W : Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych : pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami / [redakcja naukowa Jacek Pyżalski]. – Łódź : Wydawnictwo „Eter” – Flowmotion Jakub Podgórski ; Poznań : dla Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, 2017. – S. 11-60

6. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

7. Czytanie globalne po polsku : poradnik dla nauczycieli, rodziców i terapeutów / Maria Trojanowicz-Kasprzak. – Wydanie 2, poprawione. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 79 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 057728 (Kluczbork), M 220293 M 220294 M 220295 (Opole)

8. Deformacje dźwięków mowy a nieprawidłowości w zakresie anatomii i fizjologii narządów mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich / Ewa Binkuńska // W : Interdyscyplinarność w logopedii : praca / pod red. Agnieszki Hamerlińskiej-Lateckiej, Małgorzaty Karwowskiej. – Gliwice ; Niezdrowice : Wydawnictwo „Komlogo”, Piotr Gruba, 2014. – S. 187-205

9. Diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania dzieci mających rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Patrycja Sibiga. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 143-156
C 068170 (Nysa), M 214069 M 214070 M 214071 (Opole)

10. Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : „Difin”, 2020. – 244, [1] s. : wykres ; 23 cm. – (Engram)
M 055196/II (Brzeg), M 65190 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068969/II M 069026/II (Nysa), C 217642/II M 217663/II M 217941/II M 217942/II (Opole)

11. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

12. Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat / Ewa Maria Kulesza. – Warszawa : [s. n.], 2017. – 144, [2] s. 14 s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. kolor. ; 24 cm.
M 219469 M 219470 (Opole)

13. Działania twórcze dziecka 5-letniego w procesie przygotowania zabawki / Zbigniew Ostrach, Barbara Skałbania // W : Zabawki dziecięce : wybrane konteksty teoretyczne, badawcze i praktyczne / pod redakcją Marzeny Kiełbasy, Mirosławy Sochy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2019. – S. 107-126

14. Dziecięca astronomia : rozumienie dziecięcych wyjaśnień jako punkt wyjścia do organizowania dydaktyki / Jan Amos Jelinek. – Bibliogr. // W : Kategorie (nie)obecne w edukacji / red. Agnieszka Domagała-Krecioch, Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 153-176
M 064469 (Kędzierzyn-Koźle), M 217676 (Opole)

15. Dziecko od 3 roku do 6 lat / Anne Bacus ; [tł. i konsultacja Agnieszka Gawecka]. – Warszawa : Wiedza i Życie – Hachette Livre Polska, cop. 2005. – 247 s. : fot. ; 21 cm.

16. Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 245 s. : il. ; 23 cm. – (Engram)
M 055307 (Brzeg), M 069644 (Nysa), M 219920 (Opole)

17. Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich / Agnieszka Banaszkiewicz ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 176 s. : tab., wykr. ; 24 cm. – (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia, 26)
M 62043 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 206193 (Opole)

18. Jak zrozumieć małe dziecko / Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura, Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał, Magdalena Trzewik. – Wydanie drugie. – Łódź : Wydawnictwo Natuli, 2019. – 267 stron : ilustracje ; 21 cm. – (Seria Rodzicielska : książki pierwszego wyboru)
M 220522 (Opole)

19. Kompetencje emocjonalne dzieci pięcioletnich / Bożena Grzeszkiewicz // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 347-365
C 210878 M 210896 M 212239 (Opole)

20. Kompetencje poznawcze dzieci pięcioletnich / Jolanta Andrzejewska // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 321-346
C 210878 M 210896 M 212239 (Opole)

21. Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6- letnich / Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 173 strony ; 23 cm.

22. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. – Wyd.3. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 53,[2] s. : rys. ; 21 cm.
M 189126 (Opole)

23. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

24. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

25. Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) / Beata Milewska, Aneta Lica. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 148, [1] strona ; 21 cm.

26. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 1, Słuch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2018. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/I (Opole)

27. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 2, Wzrok / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019. – 207 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
M 221093/II (Opole)

28. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 3, Ruch / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2020. – 207 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
M 221093/III (Opole)

29. Obraz szkoły w wyobrażeniach dzieci pięcioletnich / Beata Bednarczuk, Ewelina Sobczuk. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 225-238
C 068170 (Nysa), M 214069 M 214070 M 214071 (Opole)

30. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 164 s. ; 22 cm. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; nr 4)
M 215047 M 215048 (Opole)

31. Opieka i wychowanie : wiek przedszkolny : wiek 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Opieka_i_wychowanie_2_Wiek_przedszkolny.pdf [dostęp: 29.03.2022]

32. Orientacja przestrzenna / Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. – 56, [4] strony, [10] kart tablic : ilustracje ; 29 cm. – (Biblioteka Nauczyciela. Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne w Przedszkolu)
M 220429 M 220430 (Opole)

33. Perspektywa interakcyjna w edukacji przedszkolnej / Jolanta Sajdera. – Bibliogr. // W : Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. – Kraków Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 135-154
M 212805 (Opole)

34. Pięciolatki w cieniu sześciolatków czy sześciolatki w cieniu pięciolatków – zagrożenia rozwoju starszych przedszkolaków / Katarzyna Nadrowska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 35-57
C 053096/IV (Kluczbork), C 205652/IV M 205662/IV M 208806/IV (Opole)

35. Poziom rozwoju sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich / Ewa Lewandowska // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 305-319
C 210878 M 210896 M 212239 (Opole)

36. Poziom sprawności językowej dzieci w przedszkolu Montessori / Barbara Surma. – Bibliogr. // W : Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2015. – S. 172-184
M 214261 M 214262 M 215100 M 215101 (Opole)

37. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. -Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

38. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków : cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego typu, do których uczęszczają czterolatki i pięciolatki) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Nowa Era, 2007. – 296 s. ; 24 cm.

39. Przedszkolaki ładnie mówią : program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. [3], Dzieci pięcioletnie / Katarzyna Łuczak. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. – 40 s. ; 25 cm.

40. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk.: Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

41. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

42. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

43. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

44. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II

45. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 3], Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

46. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

47. Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza, propozycje wsparcia i pomocy rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 83, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Poradnik )
M 201695 (Opole)

48. Rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku 3-5 lat w rodzinie i w przedszkolu / Weronika Kantor, Patrycja Kulak // W : Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wymiarze teoretyczno-praktycznym / pod red. Wojciecha Kudyby, Beaty Lisowskiej, Iwony Bugajskiej-Bigos. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 138-154

49. Rozwój dziecka od 3 do 6 lat / Thomas B. Brazelton [oraz] Joshua D. Sparrow ; przekł. Anna Kacmajor, Agata Sulak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013. – 512 s. : il. ; 24 cm.
M 055342 (Brzeg)

50. Rozwój dziecka : wiek przedszkolny : wiek: 2/3-5/6 lat / Joanna Matejczuk. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 60 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1, Rozwój w Okresie Dzieciństwa i Dorastania ; t. 2
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf [dostęp: 29.03.2022]

51. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

52. Skala rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke. -Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2020. – 88 stron : wykresy ; 21 cm.

53. Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : kwestionariusz diagnostyczny / Grażyna Billewicz, Beata Nowak. – Gdańsk : „Harmonia”, 2015. – 52 s. ; 24 cm + Teka (31 k. tabl.)
M 214478 M 214479 (Opole)

54. Terapeutyczne implikacje profilu gotowości szkolnej określonego u dzieci pięcio- i sześcioletnich na podstawie Baterii 5/6 / Magdalena Łuszkiewicz // W : Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 15-30
M 64380 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054362 (Kluczbork), M 068429 M 068430 (Nysa), M 215935 M 215936 M 215937 (Opole)

55. Terapia pedagogiczna w przedszkolu : z elementami integracji sensorycznej : [scenariusze zabaw i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych] / red. prowadzący Beata Wycech. – Wyd. 2. – Poznań: Forum Media Polska, 2015. – Segregator (wiele liczb.) : il. (gł. kolor.) ; 32 cm + 1 dysk optyczny (CD)
M 219545 M 219546 EP 219444 (Opole)

56. Trafność wybranych metod diagnostycznych w diagnostyce zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku 5-7 lat / Anna Maria Choińska, Marta Rosiak, Ewa Gieysztor, Ludwika Sadowska // W : Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2016. – S. 61-84

57. Uczeń w oczach nauczyciela i rodzica / Natalia Józefacka-Szram // W : Szkoła. Współnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 188-198
* Badanie dot. sprawdzenia w jaki sposób rodzice i nauczyciele postrzegają zdolności dzieci oraz na ile te spostrzeżenia są trafne
M 054505 (Brzeg), M 217987 (Opole)

58. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2009. – 153, [3] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
M 199975 (Opole)

50. Umiejętność rozumienia wybranych klas partykuł oraz posługiwania się nimi prze 5- i 6-letnie dzieci : analiza badań własnych / Mariola Symonides // W : Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury / redakcja: Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2019. – S. 90-100

60. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Koendo. – [Wyd. 5]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014. – 326 s. : il. ; 24 cm.
M 213632 (Opole)

61. Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno-ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio- i sześcioletnich / Magdalena Kwaterkiewicz // W : Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak. – Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji, 2019. – Narodowej w Krakowie. – S. 149-160

62. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 288 s. : il., rys. ; 24 cm. – (Edukacja Matematyczna Dzieci : w domu, w przedszkolu i w szkole)
C 186722 (Opole)

63. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 89-161 : Pierwsze lata w szkole, 5-7 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

64. Wyrażenie „no” w mowie dzieci w wieku 3-5 lat / Mariola Białek // W : Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym / pod redakcją Sławomira Śniatkowskiego, Danuty Emiluty-Rozya, Katarzyny Ity Bieńkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. – S. 76-90

65. Zachowania twórcze pięciolatków / Klaudia Żernik // W : Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej / pod redakcją naukową Ewy Skrzetuskiej i Moniki Jurewicz. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016. – S. 187-201

66. Znaczenie zabaw twórczych w wychowaniu i rozwoju dzieci 5-letnich / Katarzyna Miłek // W : Edukacja dziecka szansą na budowę kapitału społecznego / redakcja naukowa Marzena Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania, Mirosława Nyczaj-Drąg. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. – S. 144-153

67. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa]. – Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. – 351, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

68. Zrozumieć pięciolatka : porady specjalistów dla nauczycieli / Anna Dobosz, Katarzyna Kajkowska, Anna Lewandowska, Ewelina Wilkos ; [redakcja merytoryczna: Agnieszka Uścińska]. – Warszawa : Nowa Era, copyright 2021. – 64 strony ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

69. Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 1 (2014), s. 25-32

70. Ankieta dla rodzica : obserwacja stanu rozwoju dziecka pięcioletniego. – (Narzędziownia) / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2021, nr 3, s. 41-42

71. Bajki telewizyjne a zachowania dzieci w wieku 3-5 lat / Renata Franczyk // Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. – [Nr] 7 (2017), s. 61-73

72. „Budownik”, „krawc” i „łowiak”, czyli jak dzieci pięcioletnie tworzą nazwy wykonawców czynności / Ewelina Zając // Słowo. – Nr 9 (2018), s. 180-189
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4913/16%20zaj%C4%85c-budownik.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 31.03.2022]

73. Charakterystyka rozwoju fizycznego dziecka w wieku 3-6 lat i możliwości jego stymulowania w przedszkolu / Stanisława Nazaruk // Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. – T. 8 (2014), nr 2, s. 15-21
* Dostępne w Internecie: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/pdf-111163-41348?filename=CHARAKTERYSTYKA%20ROZWOJU.pdf [dostęp: 29.03.2022]

74. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 3, Dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 3, s. 197-208

75. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 5, Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 5, s. 337-348

76. Dostrzeganie regularności geometrycznych przez 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 / Ewa Swoboda // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 119-142

77. Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej / Urszula Oszwa, Edyta Gajownik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 34, z. 2 (2015), s. 167-175
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/32126/edition/29075/content [dostęp: 31.03.2022]

78. Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych : analiza porównawcza / Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 3, s. 25-48
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/234/489 [dostęp: 31.03.2022]

79. Historia sztuki w przedszkolu, czyli jak rozwijać ekspresję twórczą dzieci 5-letnich / Agnieszka Opara-Gałgan // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 59-60

80. Kompetencje dzieci w rozmowie z dorosłym i rówieśnikiem / Kinga Kuszak. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 5-10

81. Kompetencje poznawcze pięciolatków / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 9, s. 5-12

82. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

83. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat / Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński // Family Medicine & Primary Care Review. – Vol. 15, nr 3 (2013), s. 301-302
* Dostępne w Internecie: https://www.termedia.pl/f/journals/FMPCR%202013%20vol.%2015%20no.%203.pdf [dostęp: 31.03.2022]

84. O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 391-398

85. Ocena zdolności i umiejętności motorycznych dzieci 5-letnich / Martyna Szczotka // Nauczyciel i Szkoła. – 2017, nr 3, s. 65-84
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/935/1011 [dostęp: 8.04.2022]

86. Od zabawy słowem do czytania poezji : holistyczne podejście do nauki języka polskiego jako dziedziczonego/drugiego wśród dzieci w wieku 5-9 lat / Małgorzata Małyska // Postscriptum Polonistyczne. – 2018, [nr] 2, s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ma%C5%82yska-Ma%C5%82gorzata.pdf [dostęp: 31.03.2022]

87. Oddziaływanie literatury dziecięcej na wzrost zainteresowania czytelnictwem dzieci w wieku 5-6 lat = The influence of children’s literature on the increased interest in reading among children aged 5-6 / Grażyna Bielecka, Iwona Dudzik // Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura. – 2011, s. 315-323

88. Okresy wrażliwe według Marii Montessori u dzieci w wieku 3-6 lat : wsparcie potrzeb i zainteresowań / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 12, s. 32-34

89. „Opowiedz mi swoją bajkę…” : wybrane uwarunkowania twórczości werbalnej dzieci pięcio- i sześcioletnich / Aleksandra Maciantowicz // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. -2014, nr 4, s. 57-86
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/1541/1513 [dostęp: 31.03.2022]

90. Poezja w kontekście wczesnej edukacji : trzeba „świat przyłapać na inności” : wiersze Wisławy Szymborskiej w odbiorze pięciolatków / Urszula Chęcińska // Konteksty Pedagogiczne. – 2020, nr 2, s. 387-402
* Dostępne w Internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/288/235 [dostęp: 31.03.2022]

91. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 30.03.2022]

92. Prawidłowy rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (2,5 do 6 lat) / Elżbieta Lekan // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 11, s. 22-24

93. Rola wrażeń wzrokowych w procesie utrzymywania równowagi u dzieci 4-8 lat / Bogusława Graczykowska, Katarzyna Sojka-Krawiec // Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. – Z. 5 (2003), s. 65-74

94. Rozpoznawanie uzdolnień plastycznych dzieci / Aleksandra Mosionek // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 24-28

95. Rozumienie dwuznaczności przez dzieci pięcioletnie w kontekście rozwoju wiedzy o umyśle / Anna Szczypczyk // Psychologia Rozwojowa. – T. 14, nr 2 (2009), s. 83-93

96. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku 4-6 lat / Kaja Chojnacka. – Bibliogr. // Remedium. – 2020, nr 5, s. 14-16
* Dot. także adaptacji i emocji dziecka w przedszkolu

97. Rozwój mowy dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat : normy rozwojowe dla każdej grupy wiekowej / Elżbieta Lekan. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 10, s. 10-13

98. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

99. Rozwój pojęć religijnych u pięcioletniego dziecka / Jan Szpet // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – T. 5 (2007), s. 29-40

100. Rozwój sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich / Ewa Lewandowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 10-16

101. Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik // Logopedia. – T. 48, [cz.] 2 (2019), s. 133–149
* Dostępne w Internecie: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/01/133-149-LOGOPEDIA-48-2-2019-Kaczorowska-i-inni.pdf [dostęp: 31.03.2022]

102. Starość postrzegana przez dzieci 5-6 letnie / Agnieszka Góra // Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. – [Nr] 8 (2019), s. 40-50

103. Teoria umysłu i jej pomiar u dzieci w wieku 4-6 lat : Test Refleksji nad Myślenie / Marta Białecka-Pikul, Marta Szpak, Ewa Haman, Karolina Mieszkowska // Psychologia Rozwojowa. – T. 23, nr 1 (2018), s. 41-68
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2018/Numer-1-2018/art/11909/ [dostęp: 31.03.2022]

104. Trudności dzieci w wieku 5-8 lat z określaniem strony lewej i prawej w orientacji przestrzennej / Zbigniew Semadeni // Journal of Modern Science. – 2013, t. 2, s. 13-34

105. Umiejętności społeczne : wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia pięciolatków / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 10, s. 23-27

106. Wady zgryzu a wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat : przegląd piśmiennictwa / Aleksandra Soroko, Teresa Matthews-Brzozowska // Stomatologia Współczesna. – Vol. 17, nr 4 (2010), s. 35-38

107. Wiek rodziców jako czynnik korelujący z rozwojem społecznym dziecka w wieku 3-5 lat / Anna Hajdukiewicz // Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. – Z. 5 (2015), s. 59-69

108. Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno-ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio- i sześcioletnich / Magdalena Kwaterkiewicz // Logopedia Silesiana. – T. 6 (2017), s. 211-222
* Dostępne w Internecie: https://journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313/5508 [dostęp: 31.03.2022]

109. Wpływ zabaw twórczych na rozwój języka mówionego u dzieci 5-letnich / Katarzyna Miłek // Kultura i Wychowanie. – 2020, nr 1, s. 67-89
* Dostępne w Internecie: https://pedagogika.pl/wp-content/uploads/2020/07/KiW17_ebook.pdf [dostęp: 8.04.2022]

110. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7-22
* Dostępne w Internecie: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Wspomaganie-rozwoju-dzieci-5-7-letnich1.pdf [dostep: 31.03.2022]

111. Wspomaganie rozwoju zdolności motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci pięcioletnich / Anna Jaworska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 11, s. 18-21

112. Wychowanie w kulturze konsumpcji : postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6 letnich / Dorota Dykalska-Bieck, Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Lipowska // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 22, nr 4 (2017), s. 636-655
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4818/Wychowanie%20w%20kulturze%20konsumpcji%20Postawy%20wychowawcze%20rodzicow%20a%20tendencje%20materialistyczne%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 8.04.2022]

113. Zdolny przedszkolak : rozwijanie potencjału twórczego u dzieci 5- i 6-letnich / Kinga Siecińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne. – 9 (2013), s. 109-119

114. Znaczenie wybranych postaw rodzicielskich (nadopiekuńczości i niekonsekwencji) w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci w wieku pięciu i sześciu lat / Magda Milewska, Agnieszka Iłendo-Milewska // Zagadnienia Społeczne. – 2021, nr 1, s. 65-85
* Dostępne w Internecie: http://czasopismo.nwsp.pl/15_2021/03MMilewskaAI%C5%82endo-MilewskaZnaczeniewybranychpostaw1(15)2021.pdf [dostęp: 4.04.2022]

Zob. także: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu