osioł

Osioł

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax“, 2002. – S. 238-242 : Osioł
C 196239 (Opole)

2. Językowy i literacki obraz osła w kulturze polskiej na tle dziedzictwa śródziemnomorskiego / Elżbieta Skorupska-Raczyńska // W : Koń …