odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność – można wyróżnić następujące znaczenie tego pojęcia: 1. obowiązek moralny lub prawny polegający na ponoszeniu konsekwencji swoich czynów; 2. cecha postępowania człowieka, będąca rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samosterowania własnym rozwojem; 3. podstawa samorealizacji, moralności, więzi społecznych; 4. wartość moralna przejawiająca się w przeżyciach …