“Ocalenie”

OCALENIE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Apokalipsa przychodzi po cichu : sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty …