“Nie-Boska kimedia”

NIE-BOSKA KOMEDIA / Zygmunt Krasiński

Książki:

1. Dwa (małe) liryczne komentarze do Nie-Boskiej komedii / Maciej Szargo // W : Balaghan : mikroświaty i nanohistorie / pod red. Mariusza Jochemczyka, Magdaleny Kokoszki, Beaty Mytych-Forajter. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 39-48

2. Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej Komedii” …