Miron Białoszewski

WYBRANE WIERSZE / Miron Białoszewski

Książki:

1. „Będzie i będzie” Białoszewskiego? / Jarosław Płuciennik // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 58-77
* „Apokaliptyka” z tomu „Mylne wzruszenia”
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)