Maria z Magdali

Maria Magdalena

Książki:

1. Ikonografia św. Marii Magdaleny w sztuce sakralnej na Warmii / Janina Bosko // W : Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś : perspektywa uniwersalna i regionalna / red. Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński. – Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2015. …