małpa

Małpa

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax”, 2002. – S. 204-208 : Małpa
C 196239 (Opole)

2. Małpy, ucieszni ludkowie i cukrowi bohaterowie, czyli O kilku alegoriach na kpiarską modę / Krystyna Moisan-Jabłońska // W : …