lider

Zmiana w edukacji

Wszystko przemija, prócz zmiany. Heraklit

Uwarunkowania funkcjonowania współczesnej szkoły sprawiły, że warunkiem koniecznym stało się rozwijanie zdolności do permanentnego adaptowania się poprzez dokonywanie przemian wewnątrz placówki, a jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej stała się umiejętność szybkiego identyfikowania zachodzących w otoczeniu zmian. Bibliografia „Zmiana w edukacji” zawiera 147 opisów …