kształcenie zawodowe niepełnosprawnych

Zatrudnienie i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niniejsze zestawienie bibliograficzne obejmuje wybór literatury za lata 2012-2018 i składa się z 83 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny dotyczący zatrudnienia, jakości życia oraz kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych (przede wszystkim intelektualnie), uporządkowany został …