klimat szkoły

Integracja klasy – jak skutecznie budować klimat w zespole klasowym

 

 

Integracja – termin używany na różne sposoby, jeden z nich to  „proces tworzenia całości z poszczególnych części”, inny – „proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie oraz pozytywny skutek tego procesu”. (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. Stanisława Dubisza, Warszawa 2008). Integracja klasy jest zdarzeniem długofalowym, …

Klimat szkoły. Kultura szkoły

Bibliografia “Klimat szkoły. Kultura szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2007-2018 i zawiera 67 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki …