klasa wojskowa

Klasy mundurowe

Książki:

1. Doświadczenia 2 Brygady Saperów w zakresie edukacji wojskowej wojskowych klas mundurowych / Waldemar Zakrzewski // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki …