Klasy mundurowe

Książki:

1. Doświadczenia 2 Brygady Saperów w zakresie edukacji wojskowej wojskowych klas mundurowych / Waldemar Zakrzewski // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 194-203

2. Działalność Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej na rzecz klas mundurowych o profilu wojskowym / Aleksandra Skrabacz // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 178-185

3. Działania Policji w edukacji uczniów klas mundurowych / Dorota Pater, Zbigniew Bartosiak // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 157-170

4. Edukacja patriotyczna młodzieży : Szkoła Rycerska, korpusy kadetów, ogólnokształcące licea wojskowe, klasy mundurowe / [red. Rafał Piotr Depczyński]. – Gdynia ; Warszawa : Sowa, 2013. – 95 s. : il. ; 24 cm.

5. Edukacja proobronna w klasach policyjnych, sportowo-obronnych i strażackich / Małgorzata Nawojczyk // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 214-223

6. Edukacja wojskowa młodzieży : na gruncie teorii i doświadczeń / Ilona Urych, Andrzej Mocarski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2023. – 295 s. : wykr. ; 25 cm.

7. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie / Mirosław Laskowski // W : Edukacja jutra : oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności / red. nauk. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademi Sztuki Wojennej, 2020. – S. 182-197

8. Funkcjonowanie klas policyjnych w systemie szkolnictwa w Polsce / Magdalena Formela, Dariusz Skalski, Michał Tuz, Daniel Pożarski, Damian Kowalski, Rafał Glazik // W : Bezpieczeństwo i zdrowie : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Dariusz Skalski, Magdalena Formela, Michał Tuz, Daniel Pożarski, Piotr Lizakowski]. – Gdańsk ; Gdynia ; Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa, 2018. – S. 33-42

9. Klasa wojskowa jako innowacja pedagogiczna w praktyce edukacyjnej szkoły ponadgimnazjalnej / Dariusz Paździoch // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 200-207

10. Klasa wojskowa w programie innowacji pedagogicznej / Beata Przybysz // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 194-199

11. „Klasy mundurowe” jako innowacyjna forma kształcenia obronnego / Dariusz Paździoch // W : Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań społecznych / red. nauk. Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Justyna Miko-Giedyk, Stanisław Kowalski. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego : Zakład Doskonalenia Zawodowego, 2015. – S.195-206

12. Klasy mundurowe o profilu wojskowym a system szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : regulacja ustawowa : stan aktualny i propozycje zmian / Marek Koter // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 141-148

13. Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – 230 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

14. Klasy mundurowe szansą dla bezpieczeństwa narodowego Polski : studium przypadku / Waldemar Kaak, Radosław Trzaskowski // W : Organizacje proobronne jako kluczowy element edukacji na rzecz bezpieczeństwa / red. nauk. Danuta Kaźmierczak, Stanisław Lenard, Izabela Nowaczyk, Waldemar Zakrzewski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. – Gorzów Wielkopolskie : Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2023. – S. 107-118

15. Klasy mundurowe w Polsce : etapy powstania, cele i procesy wdrażania programu pilotażowego / Barbara Wiśniewska-Paź // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 55-70

16. Klasy mundurowe w systemie bezpieczeństwa RP / Wacław Wójcik, Anna Dobrowolska // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 83-91

17. „Klasy mundurowe” w systemie oświaty / Jan Grzyb // W : Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 2 / red. nauk. Bernard Wiśniewski. – Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017. – S. 242-259

18. Klasy wojskowe – geneza i rozwój / Ilona Urych // W : Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej / red. nauk. Bogdan Mieczysław Szulc, Krzysztof Krakowski ; Akademia Obrony Narodowej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. – S. 53-60

19. Klasy wojskowe 1998-2003 / Mirosław Kaliński. – Warszawa : „Elipsa”, 2004. – 152 s. : ; il. ; 24 cm.

20. Kompetencje społeczne uczniów klas wojskowych w szkołach ponadgimnazjalnych / Janusz Ropski // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 92-106

21. Koncepcja programowo-organizacyjna włączenia klas wojskowych szkół ponadgimnazjalnych do procesu szkolenia rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Leszek Kanarski, Marek Koter, Krzysztof Loranty, Marcin Mazurek, Aleksandra Skrabacz, Ilona Ulrych // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 127-140

22. Koordynacja procesu wsparcia dydaktycznego uczniów klas o profilu policyjnym w Wielkopolsce / Anna Czarnecka // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 149-156

23. Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych / Mirosław Laskowski // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 169-182

24. Możliwości budowania i realizacji programu klasy wojskowej w technikum / Joanna Klikczyńska // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 211-213

25. Nauczyciel klas mundurowych : wyzwania i oczekiwania podmiotów publicznych wobec pedagogów / Ilona Ulrych, Anna Orzyłowska // W : Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych / red. nauk. Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. – S. 119-131

26. Patriotyzm młodzieży z klas mundurowych / Karol Kamiński // W : Patriotyzm we współczesnej Polsce : społeczeństwo – młodzież – wojsko / [red. Magdalena Baran-Wojtachnio, Marcin Sińczuch] ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. – Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2021. – S. 94-108

27. Podstawowe uregulowania formalnoprawne związane z powstawaniem klas mundurowych / Wacław Wójcik // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 83-91

28. Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego / Ilona Urych ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019. – 280 s. : il., wykr. ; 25 cm.

29. Potencjał obronny uczniów klas wojskowych w Polsce i możliwości jego wykorzystania w procesach wzmacniających bezpieczeństwp państwa / Ilona Urych // W : Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy : relacje międzynarodowe – polityka zbrojeniowa – potencjał obronny / red. nauk. Dariusz S. Kozerawski, Rafał K. Bazela. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – S. 195-213

30. Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – 227 s. : fot., il., wykr. ; 25 cm.

31. Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji „Edukacja Policyjna 2016” w odniesieniu do celów i zadań Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. / Anna Wesołowska // W : Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej oraz kształtowania kultury organizacyjnej Policji : materiały pokonferencyjne / [red. pod kier. Korneli Oblińskiej, Zbigniewa Bartosiaka] ; Komenda Główna Policji. – Warszawa ; Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2016. – S. 41-46
* Cele działalności stowarzyszenia zrzeszającego osoby wywodzące się z rodzin policjantów II RP. Omówienie programu „Edukacja Policyjna 2016”, realizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w klasach mundurowych we współpracy z m.in. Komendą Główną Policji.

32. Program szkolenia młodzieży w klasach wojskowych na przykładzie szkoły niepublicznej / Paweł Kozak // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 224-230

33. Refleksyjno-koncepcyjna uniwersalizacja szkolenia patriotyczno-obronnego (uczniów klas wojskowych) / Remigiusz Wiśniewski // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 71-97

34. Regulamin mundurowych kadetów klas wojskowych / Mariusz Mioduszewski // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 156-159

35. Rola patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowych / Bogdan Szulc // W : Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. nauk. Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. –S. 30-54

36. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego / Ilona Urych, Dorota Domalewska // W : Edukacja jutra : oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności / red. nauk. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – S. 156-168

37. Uczennice i uczniowie klas policyjnych : potencjał dla bezpieczeństwa państwa / Zbigniew Bartosiak // W : Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Aleksandra Gasztold i Kornela Oblińska ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 55-74

38. Współpraca Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z klasami mundurowymi / Łukasz Zając // W : Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Ilona Urych, Leszek Kanarski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. – S. 171-177

39. Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej oraz kształtowania kultury organizacyjnej Policji : materiały pokonferencyjne / [red. pod kier. Korneli Oblińskiej, Zbigniewa Bartosiaka] ; Komenda Główna Policji. – Warszawa ; Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2016. – 104 s. : fot. ; 23 cm.

40. Zgodnie z oczekiwaniami… : o postulowanych zmianach w edukacji nauczycieli klas wojskowych w opinii teoretyków i praktyków kształcenia obronnego w Polsce / Iwona Urych // W : Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne / [red.] Ilona Urych ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2019. – S. 375-386

Artykuły w czasopismach:

41. Aksjologiczne uwarunkowania działalności organizacji proobronnych oraz klas mundurowych w Polsce po 2010 r. / Adam Sokołowski // Świat Idei i Polityki. – T. 16 (2017), s. 469-490
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2195083 [dostęp: 10.05.2024 r.]

42. Edukacja wojskowa w ocenie uczniów klas mundurowych szkół średnich a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne / Mirosław Laskowski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 32, [nr] 3 (2019), s. 115-133
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/614889 [dostęp: 10.05.2024 r.]

43. Ewolucja klas policyjnych w szkołach średnich / Daniel Dziedzic // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 12, nr 1 (2019), s. 423-434
* Dostępne w Internecie: http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_przegl%C4%85d_druk_ostateczny.pdf [dostęp: 10.05.2024 r.]

44. Kim są uczniowie klas wojskowych w Polsce? : studium teoretyczno-empiryczne / Ilona Urych // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. – Nr 71 (2018), s. 451-462

45. Klasy profilowane wojskowo (1998-2003) : podsumowanie eksperymentu z zakresu edukacji obronnej / Mirosław Kaliński // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 2, s. 2-9

46. Opportunities to increase Poland’s defence capacity through in-service training for teachers of military preparation units / Associate Professor Ilona Urych, Zbigniew Leśniewski // Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. – 2022, nr 3, s. 369-378
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2165730 [dostęp: 10.05.2024 r.]

47. Program pilotażowy klas mundurowych – założenia, proces wdrażania i doświadczenia wyniesione z eksperymentu z 1999 roku / Barbara Wiśniewska-Paź // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. – Nr 70 (2018), s. 221-233

48. Rola klas mundurowych na przykładzie działalności profilaktycznej prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową / Maciej Fijałka // Roczniki Teologiczne. – T. 64, z. 10 (2017), s. 69-86
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2037111 [dostęp: 10.05.2024 r.]

49. Wsparcie potencjału Sił Zbrojnych RP poprzez szkolną edukację wojskową / Magdalena Dalecka-Zaborowska // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. – 2019, t. 2, s. 227-238
* Dostępne w Internecie: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171573504 [dostęp: 10.05.2024 r.]

50. Współczesne paradygmaty kształcenia obronnego młodzieży / Ilona Urych // Kwartalnik Bellona. – R. 16, nr 3 (2022), s. 113-126
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=234571&language=pl [dostęp: 10.05.2024 r.]

51. Za mundurem dzieci sznurem / Ewa Wilk // Polityka. – 2022, nr 23, s. 17-19

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu