język polski jako język obcy

Język polski jako język obcy/drugi

Zestawienie bibliograficzne „Język polski jako język obcy/drugi” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2010-2023 i składa się z 434 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. …