jakość życia

Bezdzietność

Bezdzietność, bezpotomność to brak potomstwa, będący rezultatem czynników biologicznych lub celowej rezygnacji z rodzicielstwa. Demografowie dzielą bezdzietność na dwie kategorie: dobrowolną i przymusową (np. ze względów zdrowotnych, losowych, braku partnera). W Polsce jest dwa razy więcej bezdzietnych 40-letnich kobiet niż w Czechach czy Rumunii. Co czwarta Polka w wieku 45 …

Zatrudnienie i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niniejsze zestawienie bibliograficzne obejmuje wybór literatury za lata 2012-2018 i składa się z 83 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny dotyczący zatrudnienia, jakości życia oraz kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych (przede wszystkim intelektualnie), uporządkowany został …