historia literatury polskiej

“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

Bibliografia “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza opracowana zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Zestawienie bibliograficzne gromadzi 79 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów …