grupa społeczna

Subkultury młodzieżowe

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze “Subkultury młodzieżowe” prezentuje piśmiennictwo z lat 2007-2019, zawiera 60 opisów bibliograficznych. Zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …