edukacja finansowa

Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży

Każdy uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi zasobami. Dotyczy to podejmowania decyzji i planowania działań, wyznaczania priorytetów, przewidywania skutków na podstawie dostępnych informacji, a przede wszystkim gospodarowania swoimi finansami. Służy temu edukacja ekonomiczna, która odgrywa istotną rolę w nowoczesnej szkole. Zestawienie bibliograficzne „Edukacja ekonomiczna